PRACOWNICY RZESZOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POSPRZĄTALI LAS

Pracownicy PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie posprzątali wspólnie z leśnikami i młodzieżą szkolną tereny nadleśnictwa Głogów w leśnictwie Bór i leśnictwie Wysoka. Kilkudziesięciu ochotników w ramach wiosennych  prac uporządkowało tereny leśne. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy pełne energii”.

W Dzień Ziemi pracownicy elektrociepłowni podjęli wyzwanie polegające na wysprzątaniu terenów wskazanych przez leśników Nadleśnictwa Głogów. W akcji uczestniczyła młodzież z  Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, z którą współpracujemy w ramach programu „Energetyczna kariera”. Ochotnicy biorący udział w tym wydarzeniu mieli okazję uprzątnąć głogowskie lasy z zanieczyszczeń oraz poznać podstawowe informacje na temat pracy leśników, ponieważ w akcję włączyli się pracownicy Nadleśnictwa, którzy przeprowadzili krótką prelekcję ekologiczną.

– PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie dba o środowisko naturalne, a co za tym idzie wspiera postawy ekologiczne. Nasi pracownicy  chętnie angażują się w działania dobroczynne i starają się reagować na aktualne potrzeby otoczenia. Akcje takie jak  sprzątanie terenów leśnych pozwalają na lepszą integrację i zacieśnienie więzi z lokalną społecznością – mówi Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Odpady w lesie to duży problem, leśnicy zmagają się z nim co roku. Łącznie każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych. W skali kraju Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. To obrazuje nam skalę problemu.

– Bardzo dziękuję rzeszowskiej elektrociepłowni za możliwość uczestniczenia uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie w działaniach pn. „Lasy pełne energii”. Mam nadzieję, że udział uczniów w tym evencie, w dobie tak gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego przyczyni się do większego znaczenia pojęć: ekologia oraz ochrona środowiska” – powiedział Zbigniew Zagrodnik, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych  imienia Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. 

Lasy Pełne Energii od PGE

Grupa PGE realizuje program „Lasy Pełne Energii” od 21 lat. Celem programu jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach oraz poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych.

Na program „Lasy pełne energii” składa się wiele projektów realizowanych zarówno przez wolontariuszy PGE, w tym sadzenie lasów, sprzątanie terenów zielonych, ale także działania wspierające parki narodowe, obszary chronione oraz pomniki przyrody.

W ramach programu prowadzona jest m.in. rewitalizacja Krzywego Lasu – pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. PGE wsparła również Biebrzański Park Narodowy, zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i  informacji turystycznej w Grzędach. Pomoc otrzymał także Roztoczański Park Narodowy, gdzie realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy”. W 2021 roku, PGE zaprosiła do programu „Lasy Pełne Energii” Kampinoski Park Narodowy, gdzie realizowane będą projekty środowiskowe i edukacyjne, a także Wolontariat Pracowniczy PGE.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *