PREZYDENT KRAKOWA PRZECIWNY LIBERALIZACJI ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Prezydent Jacek Majchrowski ponownie zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego o niewprowadzanie zmian w uchwale antysmogowej dla Małopolski. Zdaniem prezydenta Krakowa, decyzja władz województwa o konsultacjach w sprawie wydłużenia okresu likwidacji bezklasowych kotłów w regionie jest niezrozumiała i negatywnie wpłynie na proces poprawy jakości powietrza.

Prezydent Krakowa podkreśla w piśmie, że wydłużenie terminu wymiany kotłów pozaklasowych w Małopolsce jest nie tylko nieuzasadnione, ale przede wszystkim szkodliwe w obliczu przekraczanych norm.

„W konsekwencji może doprowadzić do naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia ludzkiego jako wartości nadrzędnej. Liberalizacja uchwały antysmogowej zwiększy napływ zanieczyszczeń do Krakowa z gmin sąsiadujących, powodując utratę osiągniętych na przestrzeni lat przez miasto, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, efektów zarówno środowiskowych, zdrowotnych, ekonomicznych, jak i wizerunkowych. Efekty ekologiczne wyznaczone dla każdego roku wdrażania Programu ochrony powietrza, a także termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń, są ściśle związane z terminami wynikającymi z uchwały antysmogowej dla Małopolski” – czytamy w piśmie skierowanym przez prezydenta Jacka Majchrowskiego do marszałka Witolda Kozłowskiego.

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w uchwale antysmogowej

To nie jedyny apel władz miasta wystosowywany w sprawie uchwały antysmogowej w ostatnim czasie. Zarówno prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jak i Rada Miasta Krakowa apelowali w ostatnich miesiącach o to, aby nie wprowadzać zmian w przepisach regulujących użytkowanie urządzeń grzewczych i stosowanie określonych paliw stałych.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski było poprzedzone licznymi konsultacjami z mieszkańcami. Przyjęte rozwiązania są więc formą umowy społecznej, rodzajem konsensusu, który został wypracowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców, aktywistów, samorządowców i organizacji społecznych. Wszystkim nam powinno teraz zależeć na tym, aby działania na rzecz czystego powietrza były kontynuowane.

Ostatnie badania naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej, które zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, wskazują ponadto, że niekorzystne położenie Krakowa sprawia, że miasto jest podatne na akumulację zanieczyszczeń powietrza, które w znacznym stopniu napływają z sąsiednich gmin.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu trwania okresu przejściowego dla konieczności modernizacji kotłów bezklasowych, tzw. kopciuchów, na terenie Małopolski. Miasto Kraków konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że obowiązująca aktualnie uchwała antysmogowa dla Krakowa i Małopolski musi pozostać bez zmian.

Proponowane zmiany w wydłużaniu procesu wymiany pieców o wysokich parametrach emisyjnych mogą jedynie spowodować mniejsze zainteresowanie wymianą bezklasowych kotłów wśród mieszkańców województwa małopolskiego i tym samym wpłynąć na pogorszenie się jakości powietrza w kolejnych latach.

Źródło: krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *