REKOMPENSATA ZA WCZEŚNIEJSZE ZAMKNIĘCIE ELEKTROWNI WĘGLOWEJ W HOLANDII

Komisja Europejska stwierdziła, że rekompensata w wysokości 52,5 mln EUR przyznana przez Holandię za wcześniejsze zamknięcie elektrowni węglowej jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Środek ten przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku UE.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „W kontekście Zielonego Ładu stopniowe wycofywanie elektrowni węglowych może znacznie przyczynić się do transformacji gospodarki w kierunku osiągnięcie neutralności dla klimatu. Jednocześnie państwa członkowskie mogą potrzebować rekompensaty dla tych przedsiębiorstw, które zostaną obciążone z tego tytułu. W naszej ocenie stwierdzono, że holenderski środek kompensujący straty dla elektrowni Hemweg nie powoduje nadmiernego zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku UE.”

W dniu 11 grudnia 2019 r. Holandia przyjęła ustawę zakazującą wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej najpóźniej od 1 stycznia 2030 r. Jednak podczas gdy, 4 elektrownie węglowe otrzymały okres przejściowy 5-10 lat, elektrownia Hemweg musiała zostać zamknięta przed 1 stycznia 2020 r., co spowodowało znaczne straty dla przedsiębiorstwa. Wprowadzona ustawa umożliwiła Hemwegowi wystosowanie prośby o odszkodowanie za jego wcześniejsze zamknięcie, a rząd zgodził się z firmą na ograniczenie tej rekompensaty do 52,5 miliona euro.

Chociaż Komisja nie zajmuje ostatecznego stanowiska co do tego, czy środek zapewnia operatorowi przewagę nad jego konkurentami i czy w związku z tym stanowi pomoc państwa, Komisja stwierdziła, że środek byłby w każdym razie zgodny z jednolitym rynkiem UE. W szczególności Komisja stwierdziła, że:

  • środek przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, ponieważ Hemweg emituje około 3,6 megaton ton CO2 rocznie; oraz
  • kwota odpowiednio rekompensuje Hemweg zyski, które byłby w stanie osiągnąć, gdyby kontynuował działalność.

Komisja doszła do wniosku, że wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie środowiska i klimatu przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane wsparciem.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *