RIO BLOKUJE WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie orzekła nieważność nowej uchwały dotacyjnej Rady m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne w mieście. Jedną z bardziej istotnych modyfikacji miała być możliwość wymiany kopciucha bez posiadania udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością. Uchwała wprowadzała również dotację na rozbetonowanie.

Brak udogodnień dla mieszkańców chcących pozbyć się „kopciuchów” i azbestu

Miasto chciało ułatwić warszawiakom likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe oraz usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Nowa uchwała Rady m.st. Warszawy umożliwiała wnioskowanie o dotacje miejskie na te inwestycje również przez mieszkańców nieposiadających udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością. RIO nie wyraziła jednak zgody na takie rozwiązanie. Zakwestionowanie uchwały przez Izbę wpływa na mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy chcieliby wymienić nieefektywne źródło ciepła lub usunąć azbest, ale nie mają prawa do dysponowania nieruchomością. Orzeczenie może również ograniczyć potencjalną liczbę wniosków na takie inwestycje w stolicy.

Zablokowane inne zmiany w dotacjach

Izba zablokowała także nowe dofinansowanie – na zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej oraz jej zazielenianie. Warszawiacy nie będą więc mogli liczyć na wsparcie miasta w likwidacji szczelnych, nieprzepuszczalnych dla wody nawierzchni. Nowa uchwała zakładała dofinansowanie w wysokości nawet 70% kosztów realizacji inwestycji.

Rada m.st. Warszawy zgodziła się także na zwiększenie kwoty dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej oznacza, że wsparcie finansowe pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Co dalej?

Warszawiacy nadal będą mogli otrzymać od miasta dotacje na podstawie obowiązującej uchwały z 2019 r. Wsparcie udzielane jest m.in. na likwidację „kopciuchów”, jednak będzie można o nie wnioskować tylko do 31 grudnia 2022 r. Mieszkańcy, którzy nie wystąpią o dotację w tym terminie, będą musieli wykonać inwestycje z własnych środków, aby sprostać wymogom uchwały antysmogowej województwa mazowieckiego. Ten rok jest krytyczny z uwagi na zakaz użytkowania bezklasowych źródeł ciepła na Mazowszu od 1 stycznia 2023 r. Od przyszłego roku za korzystanie z „kopciucha” należy spodziewać się wysokich kar finansowych. 

Warszawiacy mogą również liczyć na wsparcie finansowe miasta w przypadku: inwestycji związanych z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), likwidacji zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, usuwania oraz unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest, a także małej retencji.

Źródło: Warszawa UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *