STANOWISKO KE W SPRAWIE DECYZJI EBI

Komisja popiera nową politykę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjętą wczoraj na posiedzeniu Rady. W opinii KE pomoże ona w osiągnięciu pełnej realizacji celów porozumienia paryskiego.

Komisja uważa, że transformacja w kierunku czystej energii powinna być stopniowa, sprawiedliwa społecznie, oparta na szerokiej gamie źródeł energii i technologii oraz wykonana w taki sposób, aby żaden region nie pozostawał w tyle. Ponadto, Komisja popiera zwiększenie finansowania energii niskoemisyjnej, co doprowadzi również do stopniowego wycofywania wsparcia dla projektów paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego.

Komisja jest usatysfakcjonowana faktem, że Rada EBI zawarła porozumienie w sprawie ustaleń przejściowych dotyczących stopniowego wycofywania projektów dotyczących gazu, w tym kluczowych projektów dotyczących połączeń wzajemnych i magazynowania gazu, tzw. projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI). Projekty te są ważne dla europejskiego bezpieczeństwa dostaw.

UE jest silnie zaangażowana w redukcję emisji gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatu. UE przyjęła najbardziej zaawansowane ramy prawne, aby zrealizować swoje cele w zakresie energii i klimatu na 2030 r. Długoterminowe zaangażowanie Komisji na rzecz w pełni dekarbonizowanego systemu energetycznego jest wpisane w jej strategię do 2050 r.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *