UE PLANUJE OGRANICZYĆ EMISJĘ METANU W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące aspektów emisji metanu w sektorze energetycznym. Celem tych 12-tygodniowych konsultacji jest wniesienie wkładu w przygotowanie przez Komisję wniosków dotyczących nowych przepisów UE w celu dalszego ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, które mają zostać przedstawione jeszcze w tym roku, zgodnie z unijną strategią metanową, opublikowaną w październiku 2020 r.

Ograniczenie emisji metanu jest jedną z priorytetowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a w unijnej strategii metanowej podkreślono potencjał przyczyniania się do realizacji kluczowych celów klimatycznych, takich jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Strategia dotycząca metanu ma na celu ograniczenie zmian temperatury do 2050 r., poprawę jakości powietrza i wzmocnienie globalnego przywództwa UE w walce ze zmianami klimatu.

Chociaż przewiduje się, że istniejące strategie polityczne dotyczące emisji gazów innych niż CO2 doprowadzą do zmniejszenia emisji metanu w UE o 29 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2005 r., w ocenie skutków niedawno opracowanego przez Komisję planu dotyczącego celu w zakresie klimatu na 2030 r. stwierdzono, że zwiększenie ambicji UE w zakresie ogólnego zmniejszenia emisji do 55 % do 2030 r. wymagałoby również przyspieszonych działań w zakresie emisji metanu. UE ma cele redukcyjne do 2030 r. dla wszystkich gazów cieplarnianych, przy czym antropogeniczne emisje metanu są objęte wiążącymi krajowymi celami redukcji emisji na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Jednak obecnie nie ma polityki poświęconej ograniczeniu antropogenicznych emisji metanu z sektora energetycznego.

Konkretne cele wniosku dotyczącego polityki są dwojakie:

  • poprawa dostępności i dokładności informacji na temat konkretnych źródeł emisji metanu związanych z energią zużywaną w UE,
  • nałożenie na przedsiębiorstwa unijnych zobowiązań do ograniczania tych emisji w różnych segmentach łańcucha dostaw energii.

Konsultacje będą trwały do północy 30 kwietnia, czyli przez standardowy okres 12 tygodni, i obejmują 9 sekcji zawierających łącznie prawie 150 pytań. Większość pytań ma formę zaznaczonego pola odpowiedzi z miejscem na dalsze wyjaśnienia. Odpowiedzi można przesyłać we wszystkich językach urzędowych UE.

Komisja liczy na jak najszerszą grupę odbiorców – od władz publicznych, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, innych zainteresowanych stron i obywateli.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *