UE WSPIERA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MIASTACH

Komisja Europejska przyznała nowe środki finansowe na kontynuację prac w ramach instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance), realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Na mocy nowej umowy inicjatywa ta będzie wspierać projekty w ramach portfeli zrównoważonej energii (30 mln EUR) i zrównoważonego transportu (5 mln EUR). Pozwoli to na dalsze stymulowanie inwestycji w efektywność energetyczną, zwłaszcza w budynkach, sieciach cieplnych, oświetleniu ulicznym i ekologicznym transporcie miejskim. EBI zadba o wybór projektów wysokiej jakości i udostępni swoją wiedzę fachową, aby pomóc w ich pomyślnej realizacji.

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w UE o 32,5 proc. do 2030 roku. Stan Unii 2020 wskazał na dążenie do zwiększenia tych ambicji, na przykład poprzez inicjatywy polityczne, takie jak “Fala renowacji”. Około 40 proc. całej energii w UE zużywane jest w sektorze budowlanym. Celem “fali renowacji” jest podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wiąże się to z trzecim portfelem projektów ELENY – zrównoważonym budownictwem mieszkaniowym – którego celem jest ożywienie renowacji na dużą skalę ogromnych zasobów mieszkaniowych. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 97 mln euro na pomoc techniczną, aby zwiększyć atrakcyjność efektywności energetycznej dla inwestorów prywatnych.

W ramach swoich trzech portfeli ELENA stała się instrumentem wsparcia zarówno dla projektów sektora publicznego, jak i prywatnego w zakresie efektywności energetycznej. Do setek beneficjentów ELENY należą centralne, regionalne i lokalne organy rządowe, agencje energetyczne i punkty kompleksowej obsługi, banki i inni pośrednicy finansowi oraz podmioty prywatne.

„Przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną we wszystkich sektorach ma kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy ograniczyć emisje dwutlenku węgla i złagodzić zmiany klimatyczne” – powiedział Thomas Östros, wiceprezes EBI odpowiedzialny za energię.

„W ciągu ostatnich 11 lat ELENA udowodniła, że solidne wsparcie techniczne jest ważne dla mobilizacji inwestycji i realizacji projektów. Z zadowoleniem przyjmuję dalsze zaufanie Komisji Europejskiej i jestem przekonany, że nasi eksperci zidentyfikują projekty, w których dotacje ELENA będą miały rzeczywiste znaczenie. To właśnie takie wspólne wysiłki jak te torują Europie drogę do zrównoważonej przyszłości” – powiedział Europejski komisarz ds. energii Kadri Simson i dodał, że: „Efektywność energetyczna na pierwszym miejscu jest naczelną zasadą polityki energetycznej UE i głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu: najczystsza energia to energia, której nie zużywamy. Inwestycje w renowację, ogrzewanie, oświetlenie i ekologiczny transport nie tylko są ekologiczne, ale również przynoszą wymierne korzyści w życiu ludzi. Współpraca z EBI i ELENĄ gwarantuje, że najlepsze projekty są realizowane w pobliżu obywateli”.

Instrument ELENA (European Local Energy Assistance) został uruchomiony w 2009 roku i od tego czasu wspiera około 120 projektów. W jego ramach wypłacono ponad 200 mln euro w formie dotacji i umożliwiono inwestycje o wartości ponad 7 mld euro.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *