WIĘCEJ PIENIĘDZY NA PRZYŁĄCZANIE OZE

Wiceminister energii Tadeusz Skobel wziął udział w podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie ze środków UE w ramach “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem podpisanych umów jest ENERGA-OPERTAOR S.A.

ENERGA-OPERTAOR S.A. otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 9 699 312,39 zł dla czterech projektów polegających na przebudowie stacji elektroenergetycznych 110/15 kV:

  • Nidzica,
  • Kleczew,
  • Grzmiąca,
  • Bojanowo,
    w ramach czterech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

Całkowita wartość powyższych projektów wynosi 16 420 500,00 zł.

Celem projektów jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektów. Przebudowa powyższych stacji przyczyni się do poprawy parametrów energetycznych dostarczanej energii, poprawy efektywności pracy systemu dystrybucyjnego, a także ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym, zmniejszenia zużycia paliw i w konsekwencji obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Powyższe projekty zapewniają poprawę jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej, a nowoczesna aparatura ułatwi bieżącą obsługę stacji i przyspieszy reakcję na potencjalne sytuacje awaryjne w obszarze zasilania stacji.

Fot. Ministerstwo Energii

Źródło: Ministerstwo Energii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *