WSPARCIE NFOŚIGW DLA PROJEKTU Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przedsięwzięcie termomodernizacji 4 budynków szkolnych na terenie Gminy Miasta Czarny Dunajec w woj. małopolskim uzyskało 4,3 mln zł dotacji z programu NFOŚiGW – Klimatyczne Uzdrowiska, Cz. 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Jego realizacja pozwoli zredukować zużycie energii w obiektach o 43 %.

Termomodernizacja 4 budynków publicznych o powierzchni całkowitej 8 764 m2 obok zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze pozwoli także zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Ponadto zainstalowane panele fotowoltaiczne wyprodukują energię elektryczną ze źródła odnawialnego.

Dzięki przeprowadzonym działaniom 4 szkoły podstawowe zapewnią większy komfort nauczania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w wyremontowanych obiektach. Możliwe będzie także uzyskanie przez placówki oszczędności finansowych na opłatach za energię cieplną i elektryczną.

Przedsięwzięcie obejmie modernizację energetyczną w budynkach na terenie uzdrowiska Miasta Gminy Czarny Dunajec należących do:

– Szkoły Podstawowej w Podczerwonem,

– Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach – Filii w Dziale,

– Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

– oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.

W obiektach zostaną przeprowadzone m.in. prace ocieplające ściany, posadzki, stropy i dachy oraz te związane z wymianą stolarki okiennej. Zmodernizowane zostaną instalacje sanitarne i ogrzewania. Co ważne, źródła ciepła aktualnie wykorzystywane w szkołach wymienione zostaną na bardziej ekologiczne i przyjazne dla jakości powietrza.

Umowa regulująca przekazanie dotacji została podpisana 18 kwietnia br. w Czarnym Dunajcu przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz burmistrza Gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego. W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP – Anna Paluch oraz Jan Duda.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *