10 LAT CIEPŁA SYSTEMOWEGO W LUBLINIE

Miniona dekada była dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. czasem intensywnej pracy, której efektami mogą dziś cieszyć się mieszkańcy Lublina. W latach 2011 – 2020 do sieci ciepła systemowego Spółka przyłączyła 530 obiektów o łącznej powierzchni 2 mln m kw. To więcej niż powierzchnia wszystkich budynków trzech największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. To także prawie 20 tys. nowych mieszkań ogrzewanych ciepłem systemowym.

Rozwój systemu ciepłowniczego i poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego jest jednym z najważniejszych założeń strategicznych Spółki. Ogromne inwestycje realizujące ten cel przynoszą wymierne efekty w postaci coraz większej liczby nowych odbiorców ciepła. W ciągu ostatniej dekady przyłączyliśmy obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 175 MW, co stanowi 28% całego rynku ciepła systemowego w Lublinie – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Lubelski system ciepłowniczy również bardzo się zmienił w przeciągu ostatnich 10 lat:

  • przybyło 42 km nowych odcinków sieci;wymieniono 70 km starych rurociągów na nowoczesne sieci preizolowane,
  • ogrzewana powietrznia mieszkaniowa i użytkowa wzrosła o 25%,
  • zrealizowano 5 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 192 mln zł,
  • pozyskano 96 mln zł bezzwrotnych dotacji unijnych,
  • łączne nakłady na inwestycje modernizacje i remonty wyniosły prawie 320 mln zł.

Poza działalnością inwestycyjną, w 2014 roku Spółka rozpoczęła również projekt edukacyjny pt. „Lekcja ciepła” skierowany do uczniów klas I i II szkół podstawowych. Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Dotychczas programem objęto kilkanaście tysięcy dzieci z lubelskich szkół podstawowych i przedszkoli.

Efekty naszych działań, poza znaczącą liczbą nowych budynków korzystających z czystego ciepła, to:

  • spadek liczby awarii na sieci ciepłowniczej o 44%,
  • spadek ubytków gorącej wody z sieci o 47%,
  • obniżenie strat ciepła na przesyle o 14%.

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 466 km sieci ciepłowniczych i 2148 węzłów cieplnych. 78% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Spółka wprowadza również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.

Źródło: LPEC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *