10 MW ZAKŁAD ELEKTROLIZY W SZWAJCARII DLA ZIELONEGO WODORU

Alpiq, EW Höfe i SOCAR Energy Switzerland badają możliwości zainstalowania zakładu elektrolizy o mocy do 10 MW w miejscowości Freienbach w Szwajcarii.

Zakładając, że wyniki wstępnych badań technicznych i ekonomicznych będą korzystne, a wszyscy udziałowcy dadzą zielone światło, instalacja ma rozpocząć pracę pod koniec 2022 roku, a po jej ukończeniu będzie produkować rocznie około 1000 do 1200 ton zielonego wodoru, umożliwiając bezemisyjną mobilność.

Ponadto ciepło spalin będzie dostarczane do tworzonej obecnie regionalnej sieci ciepłowniczej. W ten sposób obiekt wyznaczy nowe standardy w zakresie ogólnej wydajności i wniesie istotny wkład w przyjazne dla klimatu zaopatrzenie Szwajcarii w energię.

W istniejącej byłej podstacji EW Höfe we Freienbach, trzy firmy oceniają, czy możliwe jest zainstalowanie największej w Szwajcarii instalacji do produkcji ekologicznego wodoru. Instalacja ta, o mocy do 10 MW, będzie znacznie większa niż obecnie istniejący największy obiekt i będzie miała odpowiednio większą moc.

Planuje się produkcję zielonego wodoru wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio z sieci we Freienbach. Będzie on wykorzystywany przede wszystkim do celów mobilnych – w szczególności do pojazdów ciężarowych i zastosowań, w których systemy akumulatorowo-elektryczne nie są zadowalającym rozwiązaniem. Ekologiczny wodór produkowany we Freienbach mógłby, między innymi, zostać wykorzystany do zasilania maksymalnie około 200 elektrycznych pojazdów użytkowych z ogniwami paliwowymi.

W porównaniu z samochodami ciężarowymi z silnikiem diesla pozwoliłoby to uniknąć emisji około 14.000 ton CO2 rocznie.

Planowany zakład produkcji wodoru będzie odgrywał pionierską rolę również pod innymi względami. Ekologiczny wodór będzie transportowany bezemisyjnie rurociągiem z zakładu produkcyjnego w istniejącej byłej stacji transformatorowej do obecnego obszaru obsługi autostrady Fuchsberg, gdzie SOCAR zainstaluje stacje tankowania wodoru po obu stronach autostrady.

Dzięki zintegrowaniu nowych instalacji z istniejącą infrastrukturą można w efektywny i ekonomiczny sposób uzupełnić aktualną ofertę w tym zakresie o przyszłościową technologię wodorową. Jednocześnie w strefie serwisowej ma zostać wybudowana stacja paliw, aby wodór, który nie jest sprzedawany bezpośrednio w strefie serwisowej Fuchsberg, mógł być dostarczany do innych stacji tankowania wodoru w Szwajcarii.

Stacje te są obecnie budowane w ramach jedynego w swoim rodzaju, międzysektorowego systemu mobilności wodorowej realizowanego przez Hydrospider, Hyundai Hydrogen Mobility i członków stowarzyszenia H2 Mobility Switzerland.

Dzięki temu, że rurociąg i stacja napełniania znajdują się bezpośrednio na terenie stacji paliw przy autostradzie, w sąsiednich miejscowościach nie będzie generowany dodatkowy ruch.

Ponadto projekt ten powinien wyznaczyć nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej: W drugiej fazie partnerzy projektu planują wprowadzić ciepło spalin powstające podczas produkcji wodoru do regionalnej sieci ciepłowniczej, która jest obecnie tworzona przez Energie Ausserschwyz. W ten sposób instalacja wodorowa mogłaby zaopatrywać w ciepło do 1300 gospodarstw domowych w powiatach Höfe i March.

Zbadana zostanie również możliwość dodania wodoru do istniejącej sieci gazowej EW Höfe. Istniejące sieci gazowe stanowią idealną infrastrukturę do wprowadzenia energii odnawialnych na rynek grzewczy.

EW Höfe AG jest największym przedsiębiorstwem energetycznym w regionie Dolnego i Górnego Jeziora Zuryskiego. SOCAR Energy Switzerland, członek Stowarzyszenia H2 Mobility Switzerland od czerwca 2018 r., jest spółką zależną SOCAR, państwowego przedsiębiorstwa energetycznego Republiki Azerbejdżanu. Alpiq jest wiodącym szwajcarskim dostawcą usług energetycznych i producentem energii elektrycznej.

Źródło: greencarcongress.com
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *