150 MLN ZŁ Z NFOŚIGW NA BUDOWĘ BLOKU ENERGETYCZNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI RADLIN

„Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A.” – to tytuł projektu realizowanego przez Beneficjenta – spółkę JSW KOKS, który otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150 mln zł w formie pożyczki.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie gazu koksowniczego w nowo budowanej instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Koksowni Radlin.

Nowa Elektrociepłownia Radlin, produkując energię elektryczną zapewni równocześnie dostawy energii cieplnej dla Mikroregionu Radlińskiego. Zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna będą przeznaczone na potrzeby funkcjonowania Koksowni Radlin, m.in. dostaw pary technologicznej dla potrzeb instalacji produkcji koksu oraz produktów węglopochodnych w Koksowni. Energia elektryczna produkowana przez EC Radlin zaspokoi potrzeby własne bloku energetycznego oraz Koksowni Radlin, a nadwyżka sprzedawana będzie na rynku energii.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 28 MWe oraz mocy cieplnej ok. 37 MWt. Inwestycja zostanie zrealizowana  w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązanie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji COz zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej oraz oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Warto dodać, że budowa Elektrociepłowni w Koksowni Radlin została ujęta w planach „Programu dla Śląska”, jednego z kluczowych projektów przewidzianych w rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Ponadto stworzenie infrastruktury opalanej gazem koksowniczym znajduje także swoje ważne miejsce w formowaniu struktury bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przyczynia się do wzmocnienia krajowych zasobów energetycznych.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 11 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Iwonę Gajdzik Szot, prezes zarządu JSW KOKS S.A. i Mariusza Soszyńskiego, członka zarządu JSW KOKS S.A. W uroczystości uczestniczyli także Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, Aleksandra Suchoszek-Małecka, kierownik działu analiz, projektów i zarządzania funduszami JSW KOKS S.A. oraz parlamentarzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *