4 MILIARDY EURO NA NIESKOEMISYJNE TECHNOLOGIE

Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego na rok 2023, dysponującego rekordowym budżetem w wysokości 4 miliardów euro na wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii dekarbonizacyjnych. Zaproszenie jest finansowane z dochodów z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co podkreśla znaczenie ustalania cen emisji dwutlenku węgla dla transformacji ekologicznej. Komisja zwiększyła ogólne dostępne środki i podwoiła budżet przeznaczony na projekty produkcyjne wykorzystujące czystą technologię w porównaniu z poprzednim zaproszeniem. Dostępnych jest 1,4 miliarda euro na wzmocnienie zdolności produkcyjnych przemysłu, wiodącej pozycji technologicznej i odporności łańcucha dostaw w Europie.

Projektodawcy mogą ubiegać się o dotacje w ramach pięciu tematów z odrębnymi wymogami budżetowymi i inwestycyjnymi (CAPEX):

  • Ogólna dekarbonizacja (na dużą skalę) – 1,7 miliarda euro dostępne dla projektów o nakładach inwestycyjnych powyżej 100 milionów euro
  • Ogólna dekarbonizacja (średnia skala) – 500 mln euro dostępne dla projektów o nakładach inwestycyjnych od 20 mln euro do 100 mln euro
  • Ogólna dekarbonizacja (na małą skalę) – 200 mln euro dostępne dla projektów o nakładach inwestycyjnych od 2,5 mln euro do 20 mln euro
  • Produkcja czystej technologii – 1,4 miliarda euro dostępne dla projektów o CAPEX powyżej 2,5 miliona euro, skupiających się na produkcji komponentów do energii odnawialnej, magazynowania energii, pomp ciepła i produkcji wodoru
  • Pilotażowy – 200 mln euro dostępne dla projektów o nakładach inwestycyjnych powyżej 2,5 mln euro, skupiających się na głębokiej dekarbonizacji.

Projekty będą oceniane na podstawie ich potencjału w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, stopnia innowacyjności, dojrzałości, powtarzalności i efektywności kosztowej. Fundusz innowacyjny może pokryć do 60% odpowiednich kosztów projektu. Do składania wniosków kwalifikują się projekty zlokalizowane na terenie EOG, a po niedawnej rewizji dyrektywy w sprawie EU ETS zaproszenia do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego są obecnie otwarte również dla sektorów morskiego, transportu drogowego i budownictwa, oprócz technologii w branżach energochłonnych (w tym lotnictwie ), energia odnawialna lub magazynowanie energii. Obiecujące projekty, które nie są wystarczająco dojrzałe, aby uzyskać dotację lub nie zostały wybrane do finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, mogą skorzystać z pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rozwój projektów (PDA).

Następne kroki

Promotorzy projektów mają czas do 9 kwietnia 2024 r., godz. 17:00 (CET), na złożenie wniosku za pośrednictwem portalu UE Funding and Tenders. Komisja zachęca wnioskodawców do wzięcia udziału w Dniu informacyjnym dotyczącym zaproszenia IF23, który odbędzie się online w dniu 7 grudnia 2023 r. Wydarzenie to jest okazją do poznania nowych funkcji, zapoznania się z procesem składania wniosków i zadawania pytań Europejskiemu Dyrektorowi ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska Agencja (CINEA), która realizuje nabory wniosków Funduszu Innowacyjnego. W większości Państw Członkowskich Krajowe Punkty Kontaktowe Funduszu Innowacji organizują także Dni Informacyjne.

O wynikach oceny wnioskodawcy zostaną poinformowani w IV kwartale 2024 r. Wybrani wnioskodawcy podpiszą umowy o dofinansowanie w I kwartale 2025 r.

Fundusz innowacyjny, którego szacunkowe dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2020–2030 szacuje się na 40 miliardów euro, ma na celu stworzenie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w najnowocześniejsze technologie niskoemisyjne oraz wspieranie przejścia Europy na neutralność klimatyczną. W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków Fundusz Innowacyjny przyznał już około 6,5 miliarda euro na ponad 100 innowacyjnych projektów.

Fundusz Innowacyjny otwiera dziś także pierwszą aukcję pilotażową w ramach Europejskiego Banku Wodoru, w ramach której twórcy projektów w EOG mają do dyspozycji budżet w wysokości 800 mln euro. Projekty nie mogą łączyć wsparcia z zaproszenia w ramach Funduszu Innowacji i pilotażu Europejskiego Banku Wodoru.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *