AGENCJA RYNKU ENERGII MA NOWĄ OFERTĘ DORADCZĄ DLA BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej wymiany źródła w systemie ciepłowniczym, to nowa propozycja biznesowa przygotowana przez Agencję Rynku Energii S.A. dla polskiej branży ciepłowniczej.

“W ramach usługi, na bazie ścisłej współpracy z odbiorcą, mogą zostać opracowane studia wykonalności, które umożliwią przyszłemu inwestorowi podjęcie decyzji o wyborze optymalnego kierunku do dalszych działań” – wyjaśnia Artur Olszewski – Prezes Zarządu ARE S.A.


W nadchodzącym czasie sektor czeka wiele wyzwań związanych z nowymi regulacjami unijnymi i krajowymi. Polityka energetyczno-klimatyczna wymaga od Polski modernizacji systemów ciepłowniczych, głównie źródeł produkowanego ciepła. Zgodnie z obecną Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku,  do końca tego okresu,  85% systemów ciepłowniczych powinno uzyskać status systemów efektywnych, w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej. Zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) wyznaczającą konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, do końca 2022 roku, modernizacji ulec ma niemal 100 polskich ciepłowni.  Równie ostre wymogi dotyczą jednostek małych i średnich od 1 do 50 MW – to z kolei wymóg dyrektywy (MCP) w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania. Tutaj modernizacji ma zostać poddane kolejne prawie 5 tysięcy obiektów. Obecne unijne regulacje, pozbawiają tzw. nieefektywne systemy ciepłownicze możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych – przez co inwestycje w systemy ciepłownicze, są nieopłacalne jako przedsięwzięcia biznesowe.

“Agencja Rynku Energii oferuje usługi doradcze przy modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych lub indywidualnych źródeł ciepła. W ramach tej usługi doradca przedstawi Zamawiającemu koncepcję możliwych kierunków modernizacji źródła ciepła, prowadzących do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych oraz istotnego zmniejszenia emisji CO2 i zapewniających pozyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, z ewentualnym wykorzystaniem energii odnawialnej. Nasza uwaga zostanie zorientowana głównie na projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej modernizowanego źródła ciepła. W ramach bliskiej współpracy z Klientem, wskażemy wariant modernizacji najbardziej optymalny dla danego systemu ciepłowniczego, dokonamy też pełnej analizy opłacalności ekonomicznej inwestycji w nowe źródło wytwórcze, dla każdego z rozpatrywanych wariantów, opartych na technologii, wykorzystujących gaz ziemny/biogaz, biomasę czy inne rozwiązania” – wyjaśnia Janusz Smardz – Dyrektor Departamentu Doradztwa ARE S.A.


W efekcie Zamawiający otrzyma usługę, będącą podstawą do zamówienia dokumentacji projektowej i realizacji modernizacji źródła, w systemie ciepłowniczym. To efektywne rozwiązanie dla firm nie posiadających w ramach własnych zasobów specjalistycznych, zespołów inżyniersko -analitycznych. 

Źródło: CIRE, ARE

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *