Home Archive by category Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

ELEKTROCIEPŁOWNIE W GDAŃSKU I GDYNI PODSUMOWAŁY ZIMOWĄ PRODUKCJĘ CIEPŁA

Produkcja ciepła w trójmiejskich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła trwa nieprzerwanie cały rok, a jej wielkość zależy od zapotrzebowania odbiorców. Z uwagi na pogodę ciepło produkowane jest wg dwóch parametrów: zimowych – przeważnie od września do maja i letnich – od czerwca do sierpnia. Sezon zimowy 2021/2022 trwał w Gdańsku 261 dni i był  dłuższy o 9 dni od poprzedniego. W Gdyni trwał 250 dni – 10 dni więcej niż w sezonie 2020/2021. Latem, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło, w elektrociepłowniach trwają remonty i modernizacje.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni pracują przez cały rok, a dystrybutorzy dostarczają mieszkańcom ciepło i ciepłą wodę niezależnie od pory roku – wtedy, gdy są  one potrzebne. To odbiorcy decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone. W 2021 roku na przykład początek tak wyznaczonego okresu zimowego przypadł w Gdańsku na 19 września, a koniec na 6 czerwca 2022 roku, w Gdyni natomiast zakończony właśnie okres zimowy rozpoczął się 24 września 2021 roku, a zakończył się 31 maja br.

Miniona zima nie była tak mroźna jak poprzednia. W Gdańsku najniższa średniodobowa temperatura wyniosła -9,2°C, w Gdyni natomiast -6,8°C. Dla porównania, podczas zimy 2020/2021 najniższa średniodobowa temperatura zewnętrza wyniosła w Gdańsku -13,8°C, a w Gdyni -11,8°C. Temperatury zewnętrzne i zapotrzebowanie odbiorców mają bezpośredni wpływ na ilość wytwarzanego przez elektrociepłownie ciepła. Mimo łagodniejszych temperatur, zarówno EC Gdańsk, jak i EC Gdynia wyprodukowały ciepło na porównywalnym z poprzednim okresem poziomie. Wynika to z rosnącej liczby odbiorców ciepła sieciowego. W całym 2021 r. Grupa GPEC przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej niemal 300 budynków na terenie Gdańska i Sopotu, a gdyński OPEC na terenie gmin Gdynia, Rumia i Kosakowo – ponad 230 budynków.

– Produkujemy ciepło i energię elektryczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Trójmiasta w każdych warunkach pogodowych – mówi Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.  Wprawdzie latem wytwarzamy głównie energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia jesteśmy gotowi zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie zareagować na potrzeby cieplne mieszkańców – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Latem działamy z myślą o zimie

Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach.

Kampania remontowa rozpoczęła się z początkiem maja w EC Gdynia, gdzie jeden z bloków wytwórczych jest poddawany remontowi kapitalnemu. Tegoroczny remont bloku jest poszerzony o remont kapitalny generatora i wymagał kompletnego demontażu tego urządzenia i przewiezienia go do remontu fabrycznego. Demontaż i umieszczenie na naczepie transportowej ważącego ponad 60 ton stojana generatora były sporym wyzwaniem, zaś sam transport został zorganizowany nocami i wymagał specjalnych pozwoleń, jako tzw. transport nadgabarytowy. Poza generatorem konserwowane są pozostałe główne urządzenia blokowe – turbina i kocioł parowy. Czyszczeniu i naprawom podlegają także pompy, wymienniki ciepła oraz zawory i zasuwy pozwalające na sterowanie przepływami w rurociągach. W EC Gdańsk również prowadzony jest remont kapitalny jednego z bloków oraz jednego z kotłów parowych.

Poza blokami wytwórczymi przeglądom i konserwacji podlegają także wszystkie pozostałe urządzenia obu elektrociepłowni – od ciągów technologicznych służących rozładunkowi i transportowi węgla do kotłów, poprzez instalacje chemicznej obróbki i przygotowania wody, a na instalacjach umożliwiających bezpieczne i ekologiczne odprowadzenie spalin i popiołu z kotłów kończąc.

Wszystkie te działania mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Trójmiasta korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wyzwania inwestycyjne

Niezależnie od pory roku i prowadzonej kampanii remontowej, w gdyńskiej elektrociepłowni trwa technologiczna „zmiana pokoleniowa”. Realizowany jest program modernizacji – w ramach strategii dekarbonizacji przyjętej w PGE Energia Ciepła. Demontowane są obecnie urządzenia w najstarszym budynku EC, który powstał prawie 50 lat temu. Po jego wyburzeniu powstanie nowoczesna kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2, w której zamontowane zostaną trzy olejowo-gazowe kotły wodne. W planach jest także budowa bloku gazowo-parowego wraz z magazynem ciepła – oczekujemy na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy do końca 2022 r.

– Podczas prac inwestycyjnych i remontowych produkcja ciepła odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, bez przerwy, niezależnie od pory roku. Inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kolejnym pokoleniom mieszkańców Trójmiasta – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Źródło: PGE EC

DWA NOWE KOMINY STANĘŁY NA TERENIE ELEKTROCIEPŁOWNI W KIELCACH

W Elektrociepłowni w Kielcach zakończył się montaż dwóch 35-metrowych kominów, najbardziej charakterystycznych elementów nowej inwestycji – powstającej kotłowni gazowej.

Na terenie inwestycji zakończono już wszystkie roboty przy posadzce kotłowni oraz fundamentach stacji przygotowania gazu. W ostatnich dniach na plac budowy dotarł także transport dwóch kominów. Każdy z nich składa się z dwóch części, które kolejno ustawiano na fundamentach. Oba kominy mierzą po 35 metrów wysokości, a ich średnica zewnętrzna wraz z galeriami wynosi 6,2 m. Prace montażowe trwały łącznie 5 dni, a do ich przeprowadzenia wykorzystano specjalistyczne dźwigi.  

 Kominy, które stanęły przy budowanej kotłowni gazowej, nie są tak okazałe i widoczne kominy węglowe znajdujące się na terenie Elektrociepłowni. Nowe kominy mierzą zaledwie 35m wysokości, podczas gdy najwyższy komin kotła węglowego WP-140, ma blisko 200 m. Ta znacząca różnica wynika z zachodzących zmian technologicznych oraz zastosowania niskoemisyjnego paliwa gazowego do produkcji ciepła – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie kotłownia gazowa o łącznej mocy 160 MWt. Zakończenie prac budowlanych i oddanie kotłowni do eksploatacji planowane jest na koniec 2022 r. Obok tej inwestycji wybudowany zostanie również kogeneracyjny blok gazowy składający się z turbiny gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i wodnego kotła odzysknicowego o mocy cieplnej ok. 14 MW. Dla tego zadania inwestycyjnego wydano już Decyzję o warunkach zabudowy. Wykonawcą projektu budowlanego bloku gazowego jest Firma Antea Polska S.A. Spółka ta odpowiedzialna będzie także za uzyskanie pozwolenia na budowę. Wkrótce zostanie ogłoszony również Generalny Realizator tego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek przyszłego roku.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy i Zgierzu. Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Źródło: PGE EC

W LEEDS POWSTANIE SIEĆ CIEPŁOWNICZA WYKORZYSTUJĄCA ENERGIĘ Z ODPADÓW

Projekt realizowany wspólnie z SSE Solutions ma na celu zbadanie, w jaki sposób ciepło odpadowe z zakładu Energy-from-Waste (EfW) może być rozprowadzane do lokalnych przedsiębiorstw.

W Leeds powstaje wart 25 mln funtów system ciepłowniczy i wytwarzania energii elektrycznej, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez lokalne przedsiębiorstwa.

Oczekuje się, że do sieci zlokalizowanej w Aire Valley w Leeds zostanie podłączonych około 400 firm.   Projekt będzie obsługiwany przez zakład energetyczny Skelton Grange (EfW), który ma rozpocząć działalność w 2025 roku.

Firma SSE Solutions, realizująca projekt, poinformowała, że analizuje możliwości wychwytywania ciepła odpadowego z zakładu, które można następnie rozprowadzić izolowanymi rurami bezpośrednio do budynków.

Deweloperzy pracujący nad projektem szacują, że dzięki podłączeniu przedsiębiorstw do sieci można zaoszczędzić 5000 ton emisji dwutlenku węgla. Odpowiada to emisji dwutlenku węgla powstałej w wyniku zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 3200 domów.

Projekt został zaprezentowany podczas dwudniowego Szczytu Dekarbonizacji, który kończy się dziś (8 czerwca) w Manchesterze.

Jody Pittaway, starszy dyrektor ds. sieci ciepłowniczych w SSE Energy Solutions, powiedział, że ciepłownictwo jest ważnym przykładem rodzaju infrastruktury potrzebnej do wspierania budynków o zerowym bilansie energetycznym.

Jody Pittaway powiedział uczestnikom szczytu 2022 Decarbonisation Summit, że projekt koncentruje się na zapewnieniu regionowi bardziej zrównoważonych dostaw energii elektrycznej i ciepła, zamiast polegać na wykorzystaniu gazu ziemnego.

Nie można nie doceniać skali wzrostu i inwestycji wymaganych w zrównoważoną i odnawialną infrastrukturę energetyczną w całej Wielkiej Brytanii. Wiemy, że sektor prywatny ma do odegrania ważną rolę, a my jesteśmy gotowi, aby wykorzystać ten potencjał” – mówił.

“Cieszymy się, że możemy być częścią procesu przechodzenia Leeds i West Yorkshire do przyszłości opartej na ogrzewaniu bezemisyjnym i badać sposoby odblokowania nowych i obfitych źródeł ciepła, które przyniosą korzyści społecznościom, przedsiębiorstwom i nie tylko” – dodał.

Cele brytyjskiej sieci cieplnej

Zmian Klimatu (CCC), który doradza rządowi w zakresie polityki, oszacował, że do 2050 roku nawet 18 procent zapotrzebowania na ciepło może być zapewnione przez rozwiązania ciepłownicze, zgodnie z celami dekarbonizacji Wielkiej Brytanii.

Szacuje się, że obecnie około 2% krajowego zapotrzebowania na ciepło jest zaspokajane przez sieci ciepłownicze.

Rząd uruchomił w tym roku Fundusz Zielonej Sieci Cieplnej (GHNF), który ma na celu wyłącznie zachęcanie do integracji systemów o niższej emisji dwutlenku węgla, takich jak pompy ciepła i odnawialne źródła energii, z nowymi i istniejącymi sieciami cieplnymi.  GHNF jest bezpośrednim następcą Projektu Inwestycyjnego Sieci Cieplnych (HNIP), który był otwarty dla większej liczby projektów.

Lord Callanan, brytyjski minister ds. biznesu i energii, powiedział w zeszłym miesiącu, że zakłady EfW powinny być traktowane jako ważna technologia pozwalająca na odejście od bezpośredniego wykorzystywania gazu ziemnego do produkcji ciepła.

Uwagi te zostały poczynione podczas ogłaszania dalszego finansowania w ramach ustępującego programu HNIP, który nie jest już otwarty na wnioski.

Źródło: hvnplus.co.uk

ADVEN I UTILITAS POŁĄCZĄ SIECI CIEPŁOWNICZE W TALLINIE

Utilitas i Adven, dostawcy ciepła w Tallinie, podpisali wstępne porozumienie w sprawie połączenia sieci ciepłowniczej drugiej firmy w Tallinie z siecią Utilitas.

Gdy umowa wejdzie w życie, klienci Adven będą zaopatrywani przez Utilitas, a ceny będą zharmonizowane dla klientów obu firm w Tallinie. Fuzja musi zostać zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji.

Celem połączenia stref sieci ciepłowniczej jest osiągnięcie trwałego rozwiązania w sytuacji, gdy rekordowe ceny gazu ziemnego spowodowały ogromne różnice w cenach w różnych strefach sieci.

Pod koniec stycznia urząd ochrony konkurencji wystosował do spółki Adven ostrzeżenie nakazujące dostawcy ciepła znalezienie sposobu na obniżenie cen w trzech strefach ciepłowniczych ogrzewanych gazem ziemnym (Śródmieście-Pirita, Nõmme i Północny Tallinn).

Przedsiębiorstwa przesłały organizacji strażniczej wstępne dokumenty porozumienia. Jeśli urząd zatwierdzi porozumienie, sieci mają zostać połączone jesienią 2022 roku.

Jest zbyt wcześnie, aby prognozować cenę ciepła sieciowego po zakończeniu połączenia, ponieważ zależy ona głównie od cen paliw – sugerują przedsiębiorstwa.

“W gęsto zaludnionym Tallinie nie ma prostych i szybkich rozwiązań lokalnych, które byłyby wygodne dla mieszkańców, a klienci, co zrozumiałe, chcą szybkiego obniżenia cen. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, połączenie miejskich stref ciepłowniczych wydawało się najszybszym rozwiązaniem” – powiedział Juhan Aguraiuja, dyrektor ds. bałtyckich w Adven Group, dodając, że połączenie zwiastuje spadek cen dla klientów Adven w Tallinie.

“Połączenie mniejszych sieci ciepłowniczych Adven i lokalnych rozwiązań opartych na gazie ziemnym z siecią ciepłowniczą Utilitas umożliwi w przyszłości zastosowanie wspólnego podejścia w większej części Tallina” – zasugerował Robert Kitt, szef spółek ciepłowniczych Utilitas.

Utilitas i Adven obsługują cztery strefy ciepłownicze w Tallinie, zaopatrując większość stołecznych odbiorców ciepła sieciowego. Utilitas wykorzystuje głównie biomasę i ciepło odpadowe, używając gazu do pokrycia zapotrzebowania w okresach szczytowych. Adven wykorzystuje obecnie tylko gaz ziemny.

Źródło: ERR

LETNIE MODERNIZACJE I REMONTY W KOGENERACJI

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

Okres wiosenno – letni  to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach. W przypadku KOGENERACJI dotyczy to trzech elektrociepłowni: Wrocław, Zawidawie, Czechnica.  

– Infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa jesienią, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy możemy przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – Po zakończeniu kampanii remontowej wszystkie nasze urządzenia i instalacje będą miały nie tylko odtworzone standardowe parametry funkcjonowania, ale również nastąpi zwiększenie ich sprawności.

Od 9 maja trwa remont kotła jednego z bloków ciepłowniczych w elektrociepłowni Wrocław, największym zakładzie KOGENERACJI, który zaspokaja połowę zapotrzebowania wrocławian na ciepło. W sezonie grzewczym gotowe do pracy są tutaj 3 bloki ciepłownicze. Aktualnie najmniejszy z nich o mocy ponad 50 megawatów elektrycznych do 27 lipca jest w trakcie remontu. Tymczasem 5 lipca rozpocznie się również remont 100 megawatowego bloku ciepłowniczego nr 2. Przez 3 tygodnie za dostarczenie ciepła będzie odpowiedzialny blok nr 3. To bezpieczne rozwiązanie – w  planowaniu terminarza kampanii remontowej pod uwagę brana jest dotychczasowa historia i długoterminowe prognozy pogody na lato.    

Remontowany aktualnie kocioł ma blisko 40 m wysokości, czyli więcej niż 10-piętrowy wieżowiec. Do prowadzenia prac pomiarowych i remontowych niezbędne było ustawienie specjalnych rusztowań wewnątrz komory paleniskowej kotła. Realizowane badania to przede wszystkim diagnostyka rur oraz kolektorów zabudowanych na kotle – instalacji służących temu, aby woda przez nie przepływająca zamieniła się w parę i dzięki temuw turbogeneratorze została wytworzona energia elektryczna i ciepło. W zakresie tegorocznego remontu kotła planowana jest wymiana odcinków rurociągów oraz około 200 kolan w przegrzewaczach pary i podgrzewaczu wody.

Przy remoncie bloku ciepłowniczego pracuje obecnie blisko 50 osób z dziesięciu firm podwykonawczych. Co ciekawe, osoby prowadzące badania i inne prace wewnątrz kotła, muszą być wyposażone w czołówki. W kotle jest ciemno. Podczas normalnej pracy działa tam gigantyczne palenisko, a wejście do wnętrza rozgrzanego kotła jest niemożliwe.

Sprawne funkcjonowanie elektrociepłowni zależy również od transportu materiałów do produkcji ciepła. Zakończyło się właśnie przedłużanie toru kolejowego i drogi komunikacyjnej na nabrzeżu rozładunkowym wrocławskiej elektrociepłowni. Skróci to czas rozładunku, umożliwiając jednoczesne manewry 11 wagonów (wcześniej 7 wagonów) i pracę kilku maszyn rozładowujących.

W drugiej wrocławskiej elektrociepłowni EC Zawidawie tegoroczne prace remontowe mają na celu poprawę sprawności eksploatacyjnej dwóch kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym oraz agregatu kogeneracyjnego. Obecnie trwa również remont kapitalny jednego z kotłów w EC Czechnica w Siechnicach. Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne w KOGENERACJI zakończą się w październiku br.

Źródło: PGE EC

„CIEPŁOWNIA NA ODPADY – INWESTYCJA BEZPIECZNA I ZRÓWNOWAŻONA”

Samorządowców oraz przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi NFOŚiGW zapraszama na konferencję pod hasłem: „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”, która odbędzie się 22 czerwca br. w formule hybrydowej: w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz online. Wstęp jest wolny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Na konferencji, zorganizowanej w formule prelekcji, paneli i warsztatów, wystąpią eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prezesi banków, przedstawiciele państwowych instytucji ochrony środowiska, naukowcy, praktycy branży odpadowej, reprezentanci branżowych izb i organizacji oraz członkowie zarządu NFOŚiGW.

Będzie to wyjątkowa okazja do fachowej dyskusji oraz wymiany informacji i opinii na temat  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, zwłaszcza w zakresie ich spalania i wykorzystania w ciepłownictwie. Spotkanie pozwoli zapoznać się z ofertą banków wspierających samorządowe inwestycje w branży odpadowej i „spalarniowej” oraz z możliwościami skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów NFOŚiGW. Konferencja umożliwi również poznanie najnowszego dorobku eksperckiego i naukowego w zakresie termicznego przekształcania odpadów, wymiany doświadczeń z praktykami gospodarki odpadowej i zaznajomienia się ze stanem i perspektywami rozwoju spalarni w polskiej gospodarce komunalnej.

W części warsztatowej będzie można poznać zasady i warunki korzystania z pomocy publicznej w dofinansowaniu budowy spalarni odpadów, w tym uzyskać instrukcje jak „krok po kroku” wypełniać wnioski, a także wszechstronne informacje, dane i porady dotyczące np. oceny finansowej inwestycji, czy wskaźników i efektów przedsięwzięcia.  Przedstawiciele NFOŚiGW przedstawią zainteresowanym szczegółowe możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w programach priorytetowych prowadzonych przez naszą instytucję w zakresie gospodarki odpadowej.  

Źródło: NFOŚiGW

BRZEG Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ KOTŁA NA BIOMASĘ

Gmina Brzeg otrzymała dotację w kwocie 18,99 mln. zł. na sfinansowanie w 95 % inwestycji pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja dotyczy zaprojektowania i budowy instalacji do produkcji ciepła sieciowego, w zakres której wchodzi m.in.: uzyskanie wymaganych pozwoleń, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uruchomienie nowego kotła biomasowego wraz z niezbędną infrastrukturą – mówi Dariusz Wawrzyniak, Prezes Zarządu BPEC Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie pierwszego, istotnego  kroku w kierunku zmiany modelu wytwarzania ciepła z wysokoemisyjnego, opartego na węglu, na nisko i zeroemisyjny, dzięki zastosowaniu paliwa jakim jest biomasa. Dodatkowo, wykonanie przedmiotowego projektu, wraz z innymi inwestycjami podejmowanymi w BPEC, przybliży spółkę do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” – dodaje Dariusz Wawrzyniak.

Realizacja programu inwestycyjnego, w tym pozyskanie dotacji  jest możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Brzegu, Pana Jerzego Wrębiaka – uzupełnia Dariusz Wawrzyniak.

Źródło: CIRE

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM POWSTANIE CIEPŁOWNIA PRZYSZŁOŚCI

Pod koniec 2023 roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym na osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. W ramach jednego z 9 przedsięwzięć NCBR realizowanych ze wsparciem Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój powstanie tam Ciepłownia Przyszłości! 31 maja uroczyście wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję.

Nowa ciepłownia, zwana Demonstratorem Technologii, będzie ogrzewała i dostarczała ciepłą wodę użytkową do większości budynków na Osiedlu Astronomów. Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych wynosi tam ponad 28 tys. m2. System ciepłowniczy będzie zasilany energią pochodzącą w ponad 90 proc. ze źródeł odnawialnych.

Projekt w Lidzbarku Warmińskim na terenie Veolii realizuje Euros Energy, autorzy najwyżej ocenionej koncepcji przedstawionej w przedsięwzięciu NCBR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.

–  Sercem Ciepłowni Przyszłości są nasze polskie pompy ciepła – sprawdzone i znane od lat urządzenia grzewcze. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym. System zasilany jest energią elektryczną produkowaną bezpośrednio na miejscu z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. W zimowe noce system wspierany jest energią elektryczną dostarczaną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, w tym zakupioną z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł energii w ramach kontraktów typu Power Purchase Agreement (w skrócie PPA) – wyjaśnia dr inż. Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

– W przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” poprzeczka została ustawiona naprawdę wysoko. W konkursie uzyskaliśmy udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie powyżej 90 proc. Teraz mogę już powiedzieć, że taki projekt nie tylko został rozpisany, ale praca nad nim właśnie się rozpoczęła. Jestem pewny, że od dzisiaj można stwierdzić, że w polskim ciepłownictwie możemy osiągać cele, które wyznacza strategia Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Wojciech Racięcki, dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” jest jedną z 9 inicjatyw NCBR wspierających realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach tej transformacji, dzięki środkom  z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, opracowane zostaną również: elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, budynki efektywnie energetycznie i procesowo, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, magazyny energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu, wentylacja dla szkół i domów oraz technologie domowej retencji. Projekty, nad którymi pracują wykonawcy, to szansa dla Polski na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.

Źródło: NCBR

KOGENERACJA I DALSZE INWESTYCJE W SIECHNICACH

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy Projektu „Budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica” realizowanego w podwrocławskich Siechnicach. Projekt wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w lokalizacjach PGE.

W latach 2023 – 2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

– Prowadzone przez nas w obszarze ciepłownictwa inwestycje mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych z troską o środowisko. – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła. – Jednym z priorytetów Strategii Grupy PGE jest dekarbonizacja ciepłownictwa, która w Siechnicach przełoży się na zastąpienie ponad 120-letniej jednostki węglowej nowoczesną, proekologiczną elektrociepłownią gazową. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Siechnicach pozwoli na osiągnięcie strategicznych założeń Grupy PGE, czyli wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030 r.– dodaje Przemysław Kołodziejak.

„Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” to projekt o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej, którego realizacja umożliwi zastąpienie w 2024 r. istniejącej elektrociepłowni węglowej. Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Projekt znajduje się aktualnie w fazie realizacji.

– Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, która powstanie w Siechnicach, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW to dla spółki i Grupy PGE bardzo istotne wsparcie na drodze do realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje Andrzej Jedut.

Przyznane 27 maja 2022 r. wsparcie finansowe projektu to kolejna umowa o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 50 mln zł, w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

– Polska jest jednym z europejskich liderów wykorzystania ciepła sieciowego. To ciepło to z jednej strony unikatowy zasób, ale jednocześnie olbrzymie wyzwanie ze względu zarówno na obecną sytuację geopolityczną, jak i polskie oraz europejskie cele transformacji energetycznej. Przed ciepłownictwem czas koniecznych, bardzo dynamicznych zmian, które będą się wiązać z poszukiwaniem funduszy na „zieloną” transformację. Tym bardziej cieszę się, że dziś podpisując ostatnią z trzech umów de facto domykamy proces zabezpieczenia zewnętrznego finansowania inwestycji w EC Czechnica. – komentuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ta inwestycja to dobra wiadomość nie tylko dla NFOŚiGW oraz inwestora, to przede wszystkim dobra wiadomość dla samorządu i mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Dzięki budowie nowej elektrociepłowni Wrocław i gmina Siechnice będą mieć zapewnione gazowe, czyli czyste, stabilne źródło ciepła i energii elektrycznej. A to oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne, wyższy komfort codziennego życia i, co najważniejsze, zdrowie mieszkańców.

Pożyczka stanowi uzupełnienie innych źródeł finansowania projektu, na który w grudniu 2021 roku pozyskano już dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej.

Dotacja w wysokości ponad 30 mln zł została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dla którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz ze środków krajowych NFOŚiGW.

Pożyczka preferencyjna w kwocie do 300 mln zł pochodziła z programu priorytetowego Energia Plus wdrażanego przez NFOŚiGW.

Beneficjentem wszystkich trzech umów o dofinansowanie na łączną kwotę
380 mln zł jest realizujący inwestycję Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Obecna wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

PGE ENERGIA CIEPŁA WYBRAŁA WYKONAWCĘ NA ZABUDOWĘ II LINII ITPOE

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka wybrała Generalnego Realizatora Inwestycji  zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

Zakończyło się  publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy nowej inwestycji, która ma być zrealizowana na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. W postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Konsorcjum w składzie: PORR S.A.i Termomeccanica Ecologia. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 26 maja br.

– Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady pochodzenia komunalnego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE, planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Źródło: PGE EC