AKTUALIZACJA CEN CIEPŁA W PGE TORUŃ PO WPROWADZENIU NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26 listopada 2022 roku wprowadziło możliwość czasowego (do 30 kwietnia 2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa. W przypadku kogeneracyjnej toruńskiej elektrociepłowni wykorzystującej paliwo gazowej, jest to kwota 30 zł/GJ.

Obowiązujące w 2022 roku ceny ciepła nie pokrywały kosztów jego produkcji. Stąd też PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podobnie jak wszystkie kogeneracyjne elektrociepłownie, zastosowała mechanizm z obowiązującej od dnia 26 listopada 2022 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jako rozwiązanie, które umożliwi częściowe pokrycie kosztów produkcji ciepła. Wprowadzony mechanizm zapewni bezpieczeństwo cieplne Torunia poprzez stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła w trwającym okresie ogrzewania.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w grudniu 2022 roku zmianę taryfy dla ciepła dla PGE Toruń. Po zmianie taryfy, ceny ciepła i stawki opłat wzrosły średnio o 23% netto dla odbiorców ciepła zasilanych z sieci ciepłowniczej. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Warto dodać, że nowa cena, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r., jest wciąż niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art.3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2022r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”, wynoszącej dla źródeł gazowych 150,95 zł/GJ.

– Zmiana cen w taryfie dla ciepła jest efektem bardzo wysokiego wzrostu cen paliw, w tym również gazu i uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Konieczne jest, aby elektrociepłownie dostosowały ceny za ciepło do ponoszonych kosztów produkcji, które drastycznie wzrosły w wyniku wojny na Ukrainie. Przypomnę, że PGE Toruń nie kształtuje taryf w sposób dowolny. Podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło. Od tego zależy także bezpieczeństwo cieplne mieszkańców – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Warto podkreślić, że jednostkowe koszty ogrzewania mieszkania zależą nie tylko od ceny ciepła, ale i od jego zużycia, wynikającego z takich czynników jak: typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu), warunki  pogodowe  (temperatura, wiatr, wilgotność) oraz potrzeby odbiorców. – Stąd też zachęcamy odbiorców do racjonalnego zarządzania ciepłem w domu i jego oszczędzania. Proste porady jak zużywać mniej ciepła można znaleźć na naszej stronie internetowej – dodaje prezes Robert Kowalski.

Rok 2022 dla PGE Toruń i PGE Energia Ciepła, do której należy toruńska spółka, był pełen nowych wyzwań. PGE Energia Ciepła prowadziła inwestycje w kierunku wykorzystania paliw nisko- i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne poprzez zdywersyfikowanie dostaw paliw oraz źródeł ciepła i energii. 

W Toruniu transformacja energetyczna rozpoczęła się już 5 lat temu, bo tyle lat liczy toruńska kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, która zmieniła system ciepłowniczy miasta. Dzięki wykorzystaniu gazu jako paliwa jest całkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia, dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym wykorzystujących gaz, ale także paliwo rezerwowe – olej opałowy, jest gwarantem ciągłości dostaw ciepła zimą i całorocznej produkcji energii elektrycznej. Toruńska kogeneracyjna elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE – ciepłem geotermalnym i ciepłem z biogazu, co wpływa zarówno na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego jak i umacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła dla torunian. System ciepłowniczy w Toruniu, dzięki obecności źródeł OZE już teraz spełnia wymogi UE określone na 2026 rok i może być przykładem dla innych systemów ciepłowniczych w Polsce.

Bezpieczeństwo dostaw ciepła w Toruniu utrzymane jest również dzięki regularnym modernizacjom sieci ciepłowniczej. Corocznie, niezależnie od sytuacji i wyzwań, w PGE Toruń modernizowane są sieci ciepłownicze, komory oraz węzły cieplne. W ostatnim roku zmodernizowano i zbudowano ponad 5 km sieci i przyłączy cieplnych. Łącznie w ostatnich 5 latach, podczas których spółka funkcjonuje pod marką PGE, powstało 30 kilometrów nowych sieci ciepłowniczych, 17 kilometrów zmodernizowano niemalże we wszystkich rejonach prawobrzeżnej części Torunia  oraz zbudowano 250 indywidualnych, efektywnych węzłów cieplnych. 

Wszystkie te działania pozwolą na utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego, nieprzerwane dostawy ciepła zimą i w każdy dzień roku dla ponad 100 tysięcy mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *