ANTYSMOGOWY PROJEKT JSW KOKS S.A. Z DOFINANSOWANIEM

NFOŚiGW wsparł finansowo kwotą 80,7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki projekt JSW KOKS S.A. pn. „Instalacja KRAiC- budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin”. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które umożliwi oczyszczenie ze związków siarki i amoniaku- gazu koksowniczego (paliwa używanego do opalania wybudowanej w bieżącym roku elektrociepłowni), wyniesie 95 mln zł.

Umowę umożliwiającą udzielenie dofinansowania podpisali 1 września br. w siedzibie beneficjenta w Zabrzu Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Członkowie Zarządu JSW Koks S.A.- Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. Preferencyjną pożyczkę przekazano w ramach programu „Energia Plus”, wprowadzonego z myślą o zmniejszaniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawie jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zasadniczymi celami przedsięwzięcia są: zapewnienie w nowej elektrociepłowni standardów ochrony środowiska BAT- Best Available Techniques, przy zwiększonej wydajności baterii koksowniczej oraz zagwarantowanie ekologicznego paliwa gazowego dla planowanego Bloku Energetycznego w Koksowni Radlin.

Budowa instalacji KRAiC (katalicznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa) pozwoli na oczyszczanie nadwyżek gazu koksowniczego wykorzystywanego później jako paliwo gazowe w jednostce kogeneracyjnej nowej ciepłowni. Umożliwi to produkcję ciepła zarówno na potrzeby Koksowni Radlin jak i odbiorców zewnętrznych (Miasto Radlin i Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.- KWK ROW- Ruch Marcel). Efektem spalania gazu ma być również produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż.

Zdanie realizowane jest technologią BAT („najlepszą dostępną techniką”) i pozwoli między innymi na zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie niezawodności odsiarczania gazu koksowniczego, usprawnieniu procesów demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu oraz schładzanie pary wodnej. Ponadto zapewni wieloletnią, bezawaryjną i bezpieczną pracę ekologicznej instalacji.

Istotą projektu będzie zwiększenie wydajności samej instalacji oczyszczania gazu i odsiarczalni w koksowni (sięgnie ona 45000 m3/h). Dzięki zastosowaniu m.in. nowych urządzeń, pomp, nowej kolumny odkwaszającej (finansowanych ze środków NFOŚiGW), zmniejszy się zużycie surowców pierwotnych (wody), a gaz koksowniczy będzie oczyszczony zgodnie ze standardami BAT.

Rezultat ekologiczny zadania- ilość zaoszczędzonej wody wyniesie 40 997 m3/rok. Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie sprzyjało również poprawie jakości powietrza w regionie. Budowa Elektrociepłowni w Koksowni Radlin została ujęta w planach „Programu dla Śląska” – jednego z kluczowych projektów przewidzianych w rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *