BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE I ICH ROLA W CIEPŁOWNICTWIE

Drony, jeszcze nie tak dawno nieznane, dostępne dla nielicznych, dzisiaj stanowią już bardzo popularny sprzęt, chętnie wykorzystywany w wielu dziedzinach. Te precyzyjne i niezwykle skuteczne bezzałogowce znajdują zastosowanie także w ciepłownictwie, wspomagając energetyków w codziennej pracy. PGE Energia Ciepła z Grupy PGE regularnie korzysta z potencjału nowych technologii.

W poprzednich latach badania termowizyjne sieci ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła prowadzone były w sposób angażujący wykonawców zewnętrznych, wykorzystujących kamery termowizyjne podpięte pod załogowe statki powietrzne. Prężny rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych oraz powstałe w związku z tym zupełnie nowe możliwości prowadzenia badań diagnostycznych spowodowały zmianę podejścia Grupy PGE do tego obszaru. Prawdziwy przełom nastąpił w kwietniu 2021 r., kiedy to zapadła decyzja o wdrożeniu nowego projektu, mającego na celu zastąpić usługi świadczone przez Wykonawców zewnętrznych, pracą bezzałogowych dronów, sterowanych przez posiadających stosowne uprawnienia lotnicze członków zespołu.

Wykorzystywane technologie termowizyjne umożliwiają zidentyfikowanie problemów systemowych poprzez obrazowe przedstawienie anomalii temperaturowych, powstałych w rejonie przebiegających sieci cieplnych. Dokładność pomiaru termowizyjnego uwarunkowana jest szeregiem czynników zewnętrznych, w tym panujących warunków atmosferycznych, takich jak poziom nasłonecznienia, czy temperatura zewnętrzna.

Ta metoda jest coraz częściej używana w ciepłownictwie. Tylko w 2022 roku wykonano przeloty termowizyjne przy użyciu dronów na odcinkach dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych w Gryfinie i Zgierzu. Łącznie poddano diagnostyce prawie 12 km sieci cieplnej i wykonano prawie 25 tys. zdjęć.

– Pilotażowe badania termowizyjne odcinków sieci ciepłowniczych w tych miastach, a także inne prace badawcze, potwierdziły w pełni ogromny potencjał wykorzystania Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Dotyczy to zarówno szeroko pojętej diagnostyki infrastruktury energetycznej, jak i aktywnego wspierania koncepcji budowy nowych źródeł wytwórczych w ramach procesu dekarbonizacji. W długofalowym ujęciu widzimy możliwości wykorzystania tych Systemów jako realnie dostępnych narzędzi, optymalizujących nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności rozwojowej. Poza technologią termowizyjną, planujemy dalsze wykorzystanie dedykowanego oprogramowania eksperckiego, rozszerzając wsparcie w kierunku pozostałych projektów rozwojowych – mówi Marcin Basiaga,Kierownik Projektu w PGE Energia Ciepła.

Diagnostyka elementów infrastruktury ciepłowniczej z wykorzystaniem dronów do prowadzenia pomiarów termowizyjnych ma docelowo umożliwić stopniowe wprowadzanie optymalizacji, w zakresie polityki utrzymaniowej dystrybucyjnego majątku. Dzięki temu możliwe będzie dokładne wskazanie najbardziej newralgicznych, pod względem generowanych strat ciepła, a tym samym niezbędnych do zmodernizowania, elementów systemu. Drony  mogą być pomocne także przy określaniu możliwości wykorzystania źródeł energii alternatywnej w danych rejonach czy ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych. Co ważne projekt skupia się na jeszcze jednym istotnym celu, jakim jest stworzenie i systematyczne rozwijanie nowego know-how. Dzięki temu poprzez sukcesywne wdrażanie nowoczesnych metod diagnostycznych na poziomie globalnym, PGE Energia Ciepła może stać się prekursorem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ciepłownictwie.

Niezależnie od zakresu zlecenia, prowadzenie wszelkich czynności lotniczych z wykorzystaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych odbywa się z uwzględnieniem pełnego reżimu legislacyjnego. Wykorzystanie sprzętu wymagało zdobycia przez członków zespołu projektowego uprawnień lotniczych, umożliwiających realizację operacji lotniczych poza zasięgiem wzroku z wykorzystaniem drona o masie startowej do 25 kg. Wynika to z obowiązującego na terenie Polski i Unii Europejskiej Prawa Lotniczego, w tym przygotowania przelotów diagnostycznych od strony administracyjnej.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *