BRZEG Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ KOTŁA NA BIOMASĘ

Gmina Brzeg otrzymała dotację w kwocie 18,99 mln. zł. na sfinansowanie w 95 % inwestycji pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja dotyczy zaprojektowania i budowy instalacji do produkcji ciepła sieciowego, w zakres której wchodzi m.in.: uzyskanie wymaganych pozwoleń, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uruchomienie nowego kotła biomasowego wraz z niezbędną infrastrukturą – mówi Dariusz Wawrzyniak, Prezes Zarządu BPEC Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie pierwszego, istotnego  kroku w kierunku zmiany modelu wytwarzania ciepła z wysokoemisyjnego, opartego na węglu, na nisko i zeroemisyjny, dzięki zastosowaniu paliwa jakim jest biomasa. Dodatkowo, wykonanie przedmiotowego projektu, wraz z innymi inwestycjami podejmowanymi w BPEC, przybliży spółkę do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” – dodaje Dariusz Wawrzyniak.

Realizacja programu inwestycyjnego, w tym pozyskanie dotacji  jest możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Brzegu, Pana Jerzego Wrębiaka – uzupełnia Dariusz Wawrzyniak.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *