BUDAPESZT PLANUJE GEOTERMALNY PROJEKT CIEPŁOWNICZY

Lokalna firma ciepłownicza FÖTÁV i islandzka Arctic Green Energy współpracują nad rozwojem geotermalnego systemu ciepłowniczego w stolicy Węgier, Budapeszcie.

W komunikacie udostępnionym wczoraj ogłoszono, że spółka ciepłownicza FÖTÁV w mieście Budapeszt, stolicy Węgier i islandzka grupa Arctic Green Energy podpisały umowę o współpracy w zakresie budowy geotermalnych jednostek generujących ciepło.

Projekt może zaoszczędzić do 21.000 ton emisji CO2 rocznie w Budapeszcie. Pierwszy projekt geotermalny na dużą skalę (do 10-20 MWth) ma zostać uruchomiony w systemie ciepłowniczym Budapesztu, tj. zaopatrzenia stolicy w ciepło, dzięki planowanej współpracy obu firm.

Miasto Budapeszt zaczęło wykorzystywać energię geotermalną w swoich słynnych łaźniach termalnych, ale jej wykorzystanie sięga czasów rzymskich w Szentendre

Projekt doskonale wpisuje się w średnioterminową strategię biznesową przyjętą niedawno przez FÖTÁV, określającą techniczne i zawodowe cele związane z ciepłownictwem miejskim w ramach jednego budapeszteńskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej BKM Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt., nowego podmiotu, który ma rozpocząć działalność w najbliższej przyszłości. Podpisana właśnie umowa o współpracy koncentruje się na pierwszej merytorycznej fazie projektu, obejmującej rozpoznanie potencjalnych lokalizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i/lub licencji, a także ogólne przygotowania techniczne, ekonomiczne i prawne.

Celem Europy jest osiągnięcie do 2030 roku 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do co najmniej 32% końcowego zużycia energii brutto.

Sektor ciepłowniczy ma odegrać istotną rolę w realizacji celów ochrony klimatu, dlatego nieprzypadkowo w przyjętej w ubiegłym roku Narodowej Strategii Energetyki znalazł się Program Zielone Ciepło. Zgodnie z celem określonym w programie udział gazu ziemnego w produkcji ciepła sieciowego zostanie zredukowany z obecnych 70% do 50% na całych Węgrzech do roku 2030, w czym kluczową rolę może odegrać maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej. Produkcja ciepła jest regulowana na Węgrzech poprzez ceny administracyjne, dlatego też ceny stosowane w przypadku geotermalnych jednostek wytwórczych, które mają być zainstalowane na Węgrzech, będą również regulowane przez węgierski Urząd Regulacji Energetyki i Użyteczności Publicznej.

Priorytetowym celem strategicznym FÖTÁV jest – zgodnie z Green District Heating Programme oraz celami ochrony klimatu Budapesztu – uczynienie rynku ciepłowniczego bardziej ekologicznym, w czym kluczową rolę odgrywa rozwój mocy geotermalnych, wykorzystujących zasoby i warunki dostępne w stolicy, a także zwiększenie produkcji ciepła z odpadów. W dłuższej perspektywie spółka dąży do zainstalowania geotermalnych mocy wytwórczych o łącznej mocy ok. 150-200 MWth. Z tego powodu FÖTÁV będzie gotowa do podjęcia podobnych uzgodnień dotyczących współpracy z Arctic również po podpisaniu właśnie umowy, jak również z innymi partnerami posiadającymi równie imponujące referencje techniczne i zawodowe.

Działalność Arctic obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację elektrowni i ciepłowni wykorzystujących energię geotermalną, a także sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.

Obiekt o mocy 20 MWth mógłby wytwarzać energię geotermalną o wartości co najmniej 300.000- 400.000 GJ/rok, co pozwoliłoby na zmniejszenie emisji CO2 o 14.000-21.000 ton/rok oraz ograniczenie emisji innych lokalnych zanieczyszczeń powietrza o 20.000-30.000 kg/rok. Para odwiertów o takiej mocy mogłaby pokryć całkowite roczne zapotrzebowanie na ciepło dla około dziesięciu tysięcy przeciętnych domów w Budapeszcie.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *