BUDOWA KOGENERACJI GAZOWEJ W SIEDLCACH

Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach zostanie dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021 (MF EOG), w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Inwestorem i beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. 14,1 mln zł dotacji ze środków MF EOG zostało przyznane PE Siedlce po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenta o dofinansowanie w ramach konkursu: Budowa/ modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła. Projekt zostanie także wparty środkami z budżetu państwa w wysokości 2,5 mln zł. Cały koszt inwestycji wyniesie ok. 45,5 mln zł.

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone do końca kwietnia 2024 r., co już w rok po zakończeniu pozwoli uzyskać efekty środowiskowe w postaci ograniczenia emisji CO2 o – 32 443,07 ton/ rok i oszczędności energii pierwotnej – o 20 725,62 MWh/ rok. Projekt będzie się także wpisywał w strategię zapewniania bezpieczeństwa energetycznego w regionach i budowania (lub przywracania) efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach (do 200 tys. mieszkańców).

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności systemu energetycznego i uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Ma to zapewnić budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe (stanowiąca turbozespół w zabudowie kontenerowej). Nowa infrastruktura zostanie zainstalowana w budynku Elektrociepłowni EC1 PE w Siedlcach. W ramach zadania przewidziano m.in.: montaż turbiny gazowej o mocy elektrycznej około 8 MWe i mocy cieplnej około 13 MWt, budowę nowego kotła wodnego oraz magazynu energii cieplnej (o pojemności około 10 tys. m. sześć.) – co pozwoli na produkcję mocy termicznej oraz elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Projekt swoim zakresem obejmie także budowę nowych odcinków miejskiej  sieci ciepłowniczej o łącznej długości ponad  4 km i podłączenie do niej nowych odbiorców oraz modernizację sieci na odcinku ok. 700 m (w tym wymianę rur kanałowych na preizolowane). Beneficjent przewidział również przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat korzystnego wpływu modernizacji zakładu na jakość powietrza w mieście i w regionie.

Beneficjent dotacji – PE w Siedlcach Sp. z o.o. jest producentem – dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce. Jego sieć ciepłownicza o długości ok. 86 km zapewnia dostawę ciepła do około 50 tys. odbiorców. Właścicielem spółki jest Miasto Siedlce, posiadające 100% udziałów.

Umowa regulująca dofinansowanie niniejszego projektu została podpisana przez przedstawicieli spółki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 stycznia br. w Siedlcach.

Źródło: NFOŚiGW

Fot: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *