BUJALSKI: ASPEKT SPOŁECZNY KLUCZOWY DLA DALSZEGO ROZWOJU

Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego mówi o konieczności wsparcia ze strony państwa dla technologii opłacalnych z punktu widzenia społecznego.

„Podstawowym działaniem, które powinno być bardzo mocno wspierane, to jest to, by wypracować jeden wspólny model rozwoju systemu energetycznego, który będzie najtańszy z punktu widzenia społecznego. Dopiero on odpowie nam jakie i ile technologii powinno się rozwinąć. Tego typu działania pozwolą nam, co najważniejsze z punktu widzenia społecznego, rozwinąć system energetyczny. Istotne jest także to, że technologie, które będą najbardziej efektywne dla strony społecznej, jednocześnie nie muszą być racjonalne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dlatego potrzebne jest wsparcie państwa dla tych technologii, które nie są opłacalne z punktu widzenia biznesowego, ale są opłacalne z punktu widzenia społecznego” – mówi prof. Bujalski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *