BYDGOSZCZ: STRAŻNICY MIEJSCY KONTROLUJĄ PALENISKA

Rozpoczęcie sezonu grzewczego spowodowało wzmożone działania bydgoskich strażników miejskich, którzy dokonują kontroli palenisk domowych. W październiku przeprowadzili oni łącznie 219 takich kontroli, podczas których ujawnili 52 przypadki spalania odpadów. Sprawcy tych wykroczeń zostali ukarani 52 mandatami na łączną kwotę 5 900 złotych.

Kontrole prowadzone były także pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzone zostały 23 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie braku dokumentacji technicznej pieca oraz braku świadectwa jakości paliw stałych, a także spalania drewna o wilgotności przekraczającej 20 procent. W październiku za naruszenie przepisów uchwały strażnicy udzielili 18 pouczeń oraz nałożyli pięć mandatów na łączną kwotę 500 złotych. Kontrole kontynuowane są na bieżąco.

Zgodnie z nowelizacją tzw. „uchwały antysmogowej” przyjętej przez sejmik województwa, od 1 stycznia 2022 r. w Bydgoszczy i innych największych miastach regionu oraz w uzdrowiskach nie będzie można eksploatować instalacji na paliwa stałe, jeżeli dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa. Zakaz nie dotyczy instalacji, których użytkowanie rozpoczęło się przed tym terminem.

W praktyce oznacza to, że osoby budujące domy lub wymieniające źródło ciepła, nie będą miały możliwości ogrzewania domu węglem. Alternatywą, oprócz sieci gazowej czy ciepłowniczej, mogą być również inne źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną.

Już wcześniej na mocy uchwały w całym województwie wprowadzono obowiązuje zakaz spalania: węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15 proc., biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 procent.

W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału. Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń tj. kominki i piece kaflowe muszą zlikwidować te urządzenia do końca 2023 roku. Mieszkańcy korzystający z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się kotłów do 2027 roku – znaczy to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów muszą w najbliższym czasie zmienić sposób ogrzewania. Eksploatowane obecnie urządzenia grzewcze na opał stały spełniające wymagania V klasy bądź ekoprojektu należy zlikwidować do 31 grudnia 2029 roku.

W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać dokumentację techniczną kotła lub odpowiednią instrukcję dla instalatorów i użytkowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 zł lub grzywna 5 000 złotych.

Informacje dotyczące dofinansowania do wymiany pieców można uzyskać m.in. w punktach doradczych w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Gdańska 5) oraz w Zespole Szkół nr 8 (ul. Pijarów 4).

Kolejne 2 punkty zostaną uruchomione z początkiem 2022 roku w Fordonie i na Osowej Górze.

Źródło: UM Bydgoszcz
Fot. UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *