Home Archive by category Ważne

Ważne

BRYTYJSKI PROJEKT ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO

Zespół z Uniwersytetu w Nottingham opracowuje nowatorski, niskoemisyjny system magazynowania energii, który ma dostarczać tanie, dostępne na żądanie ciepło do domów i miejsc pracy.

Projekt o wartości 1,3 mln funtów ma na celu pokonanie wyzwań technicznych, które obecnie ograniczają możliwości konwencjonalnych termochemicznych systemów magazynowania energii.

Pilotażowy model nowego termochemicznego systemu magazynowania energii zostanie podłączony do działającej już na niewielką skalę sieci ciepłowniczej w kompleksie Creative Energy Homes na Uniwersytecie Nottingham. Ten testowy demonstrator, który reprezentuje około pięciu lub sześciu budynków w kampusie University Park, zostanie następnie oceniony pod względem efektywności i wydajności.

Jo Darkwa powiedział: „Od 2030 roku poszczególne domy i budynki nie będą mogły korzystać z indywidualnych kotłów gazowych, dlatego potrzebujemy niskoemisyjnych i bezemisyjnych systemów grzewczych, które mogą zastąpić systemy zasilane paliwami kopalnymi. Kluczową alternatywą są miejskie systemy grzewcze, które rozprowadzają ciepłą wodę do wielu nieruchomości poprzez sieci wspólnych rur”.

„Systemy ciepłownicze są korzystne, ponieważ mogą wykorzystywać nadmiar ciepła – darmowy surowiec – z procesów przemysłowych lub zrównoważonych źródeł, takich jak geotermia, do ogrzewania wody dla dużej liczby domów” – dodaje.

Zmienna natura i temperatury niskoemisyjnych źródeł, zarówno krótkoterminowe (dzienne), jak i długoterminowe (sezonowe), oraz niedopasowania między potrzebami a dostępnością energii, sprawiają, że dekarbonizacja jest trudniejsza do osiągnięcia na poziomie pojedynczego budynku.

„Systemy ciepłownicze są idealnie przygotowane do zapewnienia infrastruktury umożliwiającej rozwiązanie tego problemu w środowisku miejskim, ale wymagają odpowiednich urządzeń do magazynowania energii, które mogą poradzić sobie z napływem źródeł o różnej temperaturze; na przykład odpady komercyjne mają znacznie wyższą temperaturę niż ciepło słoneczne. Obecnie dysponujemy ograniczonymi i efektywnymi sposobami magazynowania odzyskanego ciepła odpadowego do późniejszego wykorzystania” – powiedział profesor Darkwa.

Według Uniwersytetu, system obejmuje mechanizm odzyskiwania ciepła i ładowania ciepła o podwójnym działaniu, służący do przechowywania i odprowadzania ciepła. Składa się on również z dwóch fluidalnych pokładów nieorganicznych związków tlenku o bardzo wysokiej gęstości energetycznej. Ciepło może być przechowywane w tym materiale i jest reaktywowane przez reakcję chemiczną.

W ramach projektu poszukuje się najbardziej efektywnego materiału do magazynowania ciepła w celu późniejszego wykorzystania. Podstawowe materiały są dostępne w handlu, ale mówi się, że mają ograniczenia. Część badań finansowanych przez EPSRC ma na celu scharakteryzowanie wszystkich dostępnych materiałów w laboratorium, a następnie zwiększenie ich zdolności przenoszenia ciepła.

Podczas gdy konwencjonalne termochemiczne systemy magazynowania energii wymagają pracy przerywanej, dzięki mechanizmowi i materiałowi, który zostanie opracowany w ramach projektu, proponowany nowy system będzie działał w sposób ciągły przy zmiennych temperaturach.

Profesor Darkwa powiedział: „Aby zmaksymalizować jego dostawy, nowy system będzie w stanie zbierać ciepło z różnych źródeł i o różnych temperaturach. Będzie elastyczny i inteligentny; będzie w stanie wyczuć temperaturę, która jest dostarczana i odpowiednio ją przechowywać. Będzie również stosunkowo tani w eksploatacji w porównaniu z systemami konwencjonalnymi, które przechowują ciepło w dużych zbiornikach wody o stałej temperaturze. Na poziomie gospodarstwa domowego eliminuje to koszty paliw kopalnych oraz obciążenia finansowe związane z zakupem, serwisowaniem i konserwacją kotłów”.

„Nasz system jest zdecentralizowany. Dzięki temu można zminimalizować ilość ciepła traconego przez bardzo długie, komunalne systemy rur grzewczych. Może on zachować energię w stanie zaabsorbowanym, z niemal zerowymi stratami, a więc potencjalnie umożliwiać magazynowanie między sezonami, np. magazynowanie energii słonecznej latem podczas niskiego zapotrzebowania i rozładowywanie zimą podczas wysokiego zapotrzebowania” – dodał.

Trzyletni projekt obejmuje wkład z Wydziału Inżynierii, Szkoły Chemii i Nottingham University Business School.

Źródło: The Engineer
Fot. Pixabay

MODERNIZACJA INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN W PGE EC W GDYNI

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35 proc. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

Od 7 czerwca przez 61 dni z komina gdyńskiej elektrociepłowni nie będzie wydobywać się para wodna. W tym czasie modernizowana będzie Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), aby dostosować ją do pracy wg nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

–  Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin. Taka sama modernizacja została przeprowadzona kilka miesięcy temu na IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej – powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35 proc..

Prace prowadzone na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jak również, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu – dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców, dla których gdyńska elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin nadal pozostaną w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Koszt modernizacji IMOS w gdyńskiej elektrociepłowni to prawie 7 mln zł.

Żródło: PGE EC
Fot. PGE EC

EBI PRZYZNAJE WSPARCIE NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) po raz kolejny przyznają fundusze na europejską pomoc dla lokalnej energetyki (ELENA). Tym razem dotyczy to projektu Primavera: 2,48 mln euro finansowania dla Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.) na promowanie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w istniejących budynkach mieszkalnych w regionie. Przy wsparciu ELENA, Nasuvinsa sfinansuje działania w zakresie pomocy technicznej (plan komunikacji, badania techniczne, audyty energetyczne, studia wykonalności), które umożliwią modernizację energetyczną jednostek mieszkalnych w regionie.

Program ELENA, skierowany do podmiotów z całej Europy, zapewnia wsparcie finansowe dla działań mających na celu osiągnięcie większej efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu wsparciu Unia Europejska promuje inwestycje, zwłaszcza w budynki, sieci grzewcze, oświetlenie publiczne i ekologiczny transport miejski.

Projekt Primavera przyczyni się do wdrożenia środków efektywności energetycznej w około 1 900 prywatnych i publicznych jednostkach mieszkalnych. Około 90% inwestycji zostanie zastosowane w budynkach prywatnych, natomiast pozostałe 10% zostanie przeznaczone na budynki socjalne będące własnością publiczną. Ostatecznym celem jest zmniejszenie zużycia energii związanej z ogrzewaniem o 70 %.

Projekt obejmuje takie działania jak izolacja i poprawa stanu przegród zewnętrznych (ścian, dachów i podłóg), wymiana okien i poprawa stanu oszklenia, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, urządzenia do ciepłej wody i oświetlenie wewnętrzne, a także rozwiązania w zakresie energii odnawialnej (panele słoneczne i fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę) i punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Oczekiwane rezultaty po wdrożeniu projektu Primavera to całkowita roczna oszczędność energii w wysokości 13,1 GWh, co stanowi 70% redukcję w porównaniu z punktem wyjścia (zużycie energii związanej z ogrzewaniem), a także wdrożenie 0,32 GWh z energii odnawialnej oraz redukcja emisji CO2 o 2 786 ton rocznie.

Oczekuje się, że projekt uruchomi do 40 mln EUR i będzie miał pozytywny wpływ na zatrudnienie – w fazie realizacji (do kwietnia 2024 roku) powstanie 189 nowych miejsc pracy.

Wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Félix, który jest odpowiedzialny za operacje banku UE w Hiszpanii, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać nowe środki na rzecz efektywności energetycznej i łagodzenia skutków zmian klimatycznych w Hiszpanii poprzez finansowanie pomocy technicznej w ramach programu europejskiej pomocy na rzecz energii lokalnej. Projekt Primavera zwiększy efektywność energetyczną w 1 900 domach w Nawarze, zmniejszając zużycie energii i emisję CO2. Ta operacja jest dowodem naszego silnego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, co jest kluczowym celem EBI w Hiszpanii”.

Wiceprezydent rządu Nawarry, José María Aierdi, podkreślił „decydującą interwencję władz publicznych w wielkie europejskie wyzwanie, jakim jest odnowa naszych miast” i zaznaczył, że w tej dziedzinie “renowacja energetyczna jest obecnie najlepszym sposobem, aby budynki mieszkalne wniosły decydujący wkład w zieloną transformację, ale również aby znacznie poprawić oszczędność energii i jakość życia miejscowej ludności w ich domach i ich środowiskach miejskich”.

Primavera umożliwi Nasuvinsa – części rządu Nawarry – sfinansowanie sześciu zespołów technicznych i zawodowych, które do 2024 r. będą prowadzić i promować projekty renowacji energetycznej we wspólnych budynkach mieszkalnych, przy wsparciu społeczności lokalnych i z pomocą publiczną.

Europejski komisarz ds. energii Kadri Simson powiedział: „Cieszę się z kolejnego udanego projektu ELENA, tym razem w Nawarze. Dzięki pomocy EBI mieszkańcy znacznie poprawią swoją efektywność energetyczną i uzyskają dostęp do większej ilości energii odnawialnej. Przyczyni się to do wysiłków całej UE na rzecz ograniczenia naszych emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r., a docelowo do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.”.

Źródło: EIB
Fot. Pixabay

KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY WCHODZI W KLUCZOWĄ FAZĘ

Już w sobotę, 12 czerwca odbędzie się głosowanie nad rekomendacjami wypracowanymi w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkań deliberacyjnych, reprezentujący całą społeczność Krakowa paneliści i panelistki, pracowali nad rekomendacjami w temacie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

Spotkania deliberacyjne odbywały się w małych grupach pod okiem zespołu facylitacyjnego i nie były transmitowane. W rezultacie wypracowano ponad 100 propozycji rekomendacji w obszarach takich jak: strategia klimatyczna Krakowa, odnawialne źródła energii, edukacja i partycypacja, oszczędzanie energii, oświetlenie miejskie, termomodernizacja czy planowanie przestrzenne.

Prace nad propozycjami rekomendacji były wspierane przez ekspertów, Urząd Miasta Krakowa, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz inne podmioty, których działalność związana jest z tematem Panelu. Po zakończeniu spotkań deliberacyjnych operator Panelu, czyli Instytut Polityk Publicznych, pracował nad ostatecznym kształtem rekomendacji, które zostaną poddane głosowaniu.

Jakie rekomendacje wpłyną na kształt polityki Krakowa?

Podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego Panelistki i Paneliści w drodze głosowania zdecydują nad przyjęciem lub odrzuceniem rekomendacji dla miasta. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zobowiązał się do wdrożenia w życie tych rekomendacji, które otrzymają 80% poparcia wśród Panelistów.

Jakie rekomendacje zostaną przegłosowane w sobotę 12 czerwca? Wszystkie informacje dostępne będą na stronie internetowej operatora Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Jedno jest pewne: pierwszy panel obywatelski w Krakowie nie tylko wyznaczy dobre praktyki i przyczyni się do rozwoju procesów demokracji uczestniczącej, lecz przede wszystkim realnie wpłynie na całokształt polityki Miasta Krakowa, szczególnie w obszarze klimatu i energii.

Źródło: KPK
Fot. KPK

PREZES URE ZMIENIA MODEL REGULACYJNY DLA CIEPŁOWNICTWA

Przed polskim ciepłownictwem stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, podyktowanym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącymi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2. Dlatego regulator postanowił zmienić dotychczasowy model regulacyjny dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego.

Wprowadzenie regulacji jakościowej w sektorze ciepłowniczym z myślą o słusznym interesie odbiorców

„Skupiamy się na poprawie warunków regulacyjnych do inwestowania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz na promowaniu określonych efektów wynikających z inwestycji, a nie tylko na samym procesie inwestowania. Oznacza to wprowadzenie wymiaru jakościowego do polityki regulacyjnej w sektorze ciepłowniczym” – podsumowuje wprowadzenie nowych wytycznych mających kluczowe znaczenie dla procesu taryfowego Rafał Gawin, Prezes URE.

Regulator zaznacza przy tym – „Dostosowanie ciepłownictwa w Polsce do polityki klimatyczno-energetycznej UE powinno odbywać się przy zachowaniu podstawowych celów ustawy ‒ Prawo energetyczne, a więc ochrony środowiska oraz równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Takie holistyczne podejście pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorstw a słusznym interesem odbiorców ciepła zapewniając jednocześnie realizację zadań inwestycyjnych zmierzających do transformacji energetycznej”.

Cel nadrzędny: wsparcie inwestycji i transformacji sektora

Celem wprowadzanych zmian jest dopasowanie modelu regulacyjnego dla ciepłownictwa do sytuacji rynkowej oraz zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapitału tym przedsiębiorstwom, które chcą prowadzić inwestycje zmierzające do realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej.

„W nowych wytycznych znaczący akcent położyliśmy na promowanie tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które podejmują działania modernizacyjne i inwestycyjne – wskazuje Prezes Rafał Gawin. – Zaktualizowana polityka regulacyjna jest więc dostosowana do zmian w otoczeniu rynkowym, szczególnie w obszarze inwestycyjnym. Mając świadomość, że potrzebne są środki na inwestycje skupiliśmy się na wypracowaniu takich rozwiązań, które będą promować inwestycje służące realizacji strategicznych celów polityki energetycznej i wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych – dodaje Szef Urzędu”.

Nowa definicja wartości regulacyjnej aktywów

Zmieniła się definicja wartości regulacyjnej aktywów (WRA). W nowej, opublikowanej dziś informacji Prezesa URE w sprawie w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na rok 2021 została ona rozszerzona i uwzględnia teraz także planowane nakłady inwestycyjne w infrastrukturę wytwórczą lub dystrybucyjną, które mają na celu realizację strategicznych celów polityki energetycznej, wynikających z planu rozwoju.

Nowa definicja WRA: planowana wartość regulacyjna środków trwałych netto, faktycznie zaangażowanych w prowadzenie danej działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalona na podstawie wartości księgowej, z uwzględnieniem planowanych nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę wytwórczą lub dystrybucyjną, mających na celu realizację strategicznych celów polityki energetycznej, wynikających z planu rozwoju [w zł].

Elastyczne zasady i premia efektywnościowa dla planujących inwestycje

Inne będzie indeksowanie niektórych rodzajów kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności (nie tylko wskaźnikiem inflacji). Dodatkowo, dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować uelastyczniono stosowanie zasady wynikającej z algorytmu dotyczącego uzasadnionego przychodu.

Aby jeszcze bardziej zmotywować przedsiębiorstwa ciepłownicze do poprawy efektywności prowadzenia działalności regulator postanowił dać możliwość uwzględniania premii efektywnościowej, która będzie powiązana z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku obniżenia kosztów działalności związanego z poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zmieniona została również wysokość możliwej do uwzględnienia premii za intensywność inwestowania w wytwarzanie i przesyłanie oraz dystrybucję ciepła. Nowe wytyczne będą stosowane od dziś do wszystkich postępowań taryfowych w segmencie ciepłowniczym (także tych trwających w momencie publikacji nowego modelu).

Źródło: URE
Fot. Pixabay

BUKARESZT: 216 MLN EURO NA MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Komisja zatwierdziła inwestycję w wysokości 216 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację systemu przesyłu energii cieplnej w Bukareszcie, stolicy Rumunii.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, stwierdziła: „Ta inwestycja UE w modernizację kluczowej infrastruktury dla stolicy Rumunii jest dobrym przykładem projektu, który może jednocześnie osiągnąć cel poprawy codziennego życia obywateli oraz realizacji celów Zielonego Ładu i zmiany klimatu”.

Miejski system przesyłu energii cieplnej jest jednym z największych na świecie i zaopatruje ponad 1,2 mln osób w ciepło i ciepłą wodę. 211,94 km rur, co odpowiada 105,97 km sieci przesyłowej, zostanie wymienionych, aby rozwiązać obecny problem utraty około 28% ciepła między źródłem a odbiorcą. Ponadto zainstalowany zostanie nowy system wykrywania wycieków. Projekt zapewni zrównoważony i niedrogi system przesyłu energii cieplnej, zwiększając efektywność energetyczną sieci dla lepszej jakości życia mieszkańców i lepszej jakości powietrza dzięki znacznemu zmniejszeniu ilości spalanego gazu. Przyczyni się to do osiągnięcia celu kraju, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

Źródło: EC
Fot. EC

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA W ELBLĄGU

W Elblągu trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienia go ogrzewaniem proekologicznym tj. gazowym, elektrycznym lub podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 29 października 2021 roku.

Udzielenie dofinansowania następuje po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie i obowiązków wynikających z procedury związanej z udzieleniem dofinansowania tzn.:

1. Złożenie pisemnego poprawnego i kompletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg nie później niż do dnia 29 października 2021 roku.

2. Wizja potwierdzająca dane zawarte we wniosku oraz znajdujący się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym system ogrzewania oparty na paliwie stałym.

3. Zawarcie umowy Gminy Miasto Elbląg z Wnioskodawcą – rozpoczęcie realizacji zadania – wymiany systemu ogrzewania.

4. Rozliczenie realizacji zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z realizacji zadania wraz z fakturami, imiennym dokumentem potwierdzającym złomowanie kotłów/pieców na paliwo stałe oraz stosownym dokumentem potwierdzającym szczelność instalacji po zamontowaniu kotła gazowego/protokołem odbioru węzła cieplnego/dokumentem potwierdzającym podłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego jako termin realizacji zadania.

Koszty związane z realizacją „zadania” powstałe przed datą zawarcia umowy, jak i również po terminie realizacji zadania nie będą dotowane ze środków budżetowych „Gminy”.

5. Wizja potwierdzająca realizację zadania tj. trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym (gazowym, elektrycznym) lub podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

6. Udzielenie dofinansowania – przekazanie środków finansowych dla podmiotu ubiegającego się o dotację celową.

Źródło: Elbląg UM
Fot. Pixabay

WPROWADZENIE ZAKAZU PALENIA WĘGLEM. RADNI MÓWIĄ “TAK”

Radni Rady Miejskiej mówią “tak” wprowadzeniu całkowitego zakazu palenia węglem od 2030 roku. 26 maja zagłosowali za wprowadzeniem lokalnej uchwały smogowej. Trafi ona teraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Skawina to gmina silnie uprzemysłowiona, która od lat walczy z zanieczyszczeniami powietrza. Choć liczba dni z przekroczeniem norm z roku na rok maleje, to jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Oprócz kontroli domowych kotłowni i dofinansowań do wymiany “kopciuchów”, władze Gminy chcą pójść krok dalej i wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. Rada Miejska w Skawinie niemal jednogłośnie wyraziła zgodę na przyjęcie lokalnej uchwały antysmogowej. 19 radnych zagłosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu. Projekt został przygotowany przez Burmistrza Skawiny Norberta Rzepisko.

„To przełomowa i historyczna decyzja, za którą jestem Radnym wdzięczny. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy, bo za dokumentami muszą iść konkretne działania. Pomożemy mieszkańcom wymienić piece węglowe, będziemy kontynuowali przyznawanie wysokich dofinansowań oraz będziemy dołączali do nowych programów pomocowych” – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Pomoc dla każdego chcącego pozbyć się “kopciucha”

W Gminie Skawina mieszkańcy mogą skorzystać z szeregu dofinansowań do wymiany kotłów. To program Czyste Powietrze, STOP SMOG oraz środki własne gminy Skawina. Mieszkańcy mogą także skorzystać ze środków Unii Europejskiej do instalacji odnawialnych źródeł energii (projekt Czysta Energia Blisko Krakowa lub program Mój prąd). Przez 7 dni w tygodniu odbywają także kontrole pieców, w których bierze udział dron, Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy. Zachęcają oni do skorzystania z dofinansowań, doradzają i ułatwiają ich zdobycie. Kontrole to idealna okazja, by spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać z nimi oraz przedstawić możliwe rozwiązania.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

W ramach uchwały antysmogowej dla Skawiny oprócz całkowitego zakazu palenia węglem od 2030 zostanie także wprowadzony zakaz montażu kotłów węglowych w nowych budynkach od 2022 roku.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie może dojść do sytuacji, w której z jednej strony dofinansowujemy wymianę “kopciuchów” i zakazujemy palenia węglem, a z drugiej pozwalamy na montaż nowych pieców węglowych. To byłoby nielogiczne” – podkreśla Norbert Rzepisko.

Zatwierdzona przez Skawińskich Radnych lokalna uchwała antysmogowa zostanie przekazana do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głosowanie zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Źródło: UM Skawina
Fot. Pixabay

LPEC I PGE EC ZAWARŁY UMOWĘ WIELOLETNIĄ NA DOSTAWY CIEPŁA W LUBLINIE

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. 26 maja br. podpisały umowę wieloletnią, której celem jest zapewnienie niezbędnych mocy wytwórczych i dostaw ciepła na potrzeby Lublina. Umowa gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta na najbliższe 15 lat.

Rozwój Lublina wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło systemowe. Proces ten wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury producenta, jak również dystrybutora w wieloletniej perspektywie. Podpisana umowa zagwarantuje w przyszłości bezpieczeństwo dostaw czystego ciepła dla mieszkańców Lublina, z czego bardzo się cieszę – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie z zawartą umową, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje niezbędny poziom mocy wytwórczych w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Deklaruje również inwestycje w nowe moce wytwórcze, które po 2023 r. zastąpią istniejące jednostki węglowe. Decyzja taka jest konieczna ze względu na wymogi środowiskowe i brak opłacalności przystosowywania istniejących jednostek węglowych do nowych regulacji. Jednocześnie strony ustaliły, że umowa może ulec zmianie w przypadku zmian prawnych, postępu technologii lub innych potrzeb rynku.

Dbając o interesy mieszkańców Lublina, w nowej umowie zawarliśmy m.in. zapisy umożliwiające elastyczne zarządzanie dostawami z elektrociepłowni, uzależnione m.in. od poziomu cen u poszczególnych dostawców oraz zapewniające optymalną efektywność energetyczną całego systemu. Naszym celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla miasta dziś i w przyszłości – mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

W Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków urządzeniami wytwórczymi są obecnie blok gazowo-parowy (BGP) opalany gazem ziemnym, wytwarzający 90 proc. ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie mrozów lub postoju BGP. Wycofanie z eksploatacji ww. kotłów nastąpi nie później niż do końca 2023 r. Zostaną one zastąpione przez 9 kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym. Tym samym w 2023 r. nastąpi całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego w lubelskiej elektrociepłowni.

Jesteśmy liderem na rynku ciepła w Polsce, a to zobowiązuje do ciągłego rozwoju i wyznaczania jego kierunków. Inwestujemy w nowe instalacje, a także modernizujemy istniejące zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jesteśmy integralną częścią tych miast, w których prowadzimy działalność i chcemy uczestniczyć w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście na paliwo gazowe i energię ze źródeł odnawialnych, co w konsekwencji wpływa na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło. Dzisiejsze podpisanie umowy wieloletniej pomiędzy naszą spółką a Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej jest dowodem odpowiedzialnej i perspektywicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Lublina – powiedział Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Gaz ziemny jest obecnie uznawany za paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, stanowiąc alternatywę dla węgla. W porównaniu z węglem kamiennym produkcja ciepła z gazu ziemnego wykazuje śladowe emisje jednostkowe CO, SO2 i pyłu, ponad czterokrotnie niższą emisję jednostkową NOx, mniejszą (na poziomie 60 proc.) emisję CO2, a także brak ubocznych produktów spalania. Co więcej, nie ma konieczności wywozu odpadów paleniskowych, które powodują dodatkową emisję spalin, hałas, utrudnienia w ruchu miejskim itp. Rozwiązania oparte na gazie ziemnym w aglomeracjach miejskich mają dodatkowo tę przewagę, że bezemisyjna jest również dostawa paliwa, czego nie można stwierdzić w przypadku innych spalanych paliw.

Zawarte porozumienie zapewnia korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła. To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zmiana technologii produkcji na mniej emisyjną. Nasza inwestycja przyczyni się do czystszego powietrza w mieście, a co za tym idzie do poprawy zdrowia jego mieszkańców – mówi Paweł Okapa, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Źródło: LPEC
Fot. LPEC

WYNIKI GRUPY KOGENERACJA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2021

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po 3 miesiącach 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 131 mln zł, czyli o 35 procent niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (203 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 70 mln zł, czyli prawie dwukrotnie niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Operacyjny cash flow po 3 miesiącach 2021 r. wyniósł 57 mln zł, czyli o 20 procent mniej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przez 3 miesiące 2021 r. Grupa sprzedała 843 GWh energii elektrycznej i 4 852 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 486 GWh energii elektrycznej i 4 269 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 131 mln zł i był o 35 procent niższy niż rok temu. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po pierwszym kwartale 70 mln zł, czyli o 47 procent mniej niż rok wcześniej. Niższy wynik finansowy to efekt niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 101,5 mln zł z powodu braku dodatkowych przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (one-off, który miał miejsce w okresie bazowym).

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy po pierwszym kwartale 2021 r., miał wpływ przede wszystkim wyższy wolumen sprzedaży ciepła o 12 proc., wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej o 9 proc. oraz wyższe ceny sprzedaży ciepła.

Niższe temperatury zewnętrzne wpłynęły na zwiększenie produkcji ciepła, co przy lepszych taryfach dało wzrost wyniku na sprzedaży Grupy KOGENERACJA o 22 mln zł.

Wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO2 o 11 mln zł to efekt niższego wolumenu darmowych uprawnień oraz nieco wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2021). Gwałtownie rosnące koszty emisji CO2 zaobserwowanie w I kwartale 2021 będą miały wpływ na wyniki Grupy w kolejnych okresach.

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na odchylenie wyniku za okres 3 miesięcy 2021r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miała jednorazowa sprzedaż uprawnień do emisji CO2 w 2020 roku z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, co było efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w Grupie PGE. Jeśli chodzi o istotne wydarzenia, to na przełomie I i II kwartału KOGENERACJA uzyskała zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na realizację inwestycji budowy elektrociepłowni gazowej w Siechnicach, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum – mówi Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI.

Źródło: Kogeneracja
Fot. Kogeneracja