Home Archive by category Ważne

Ważne

EEX – ZMIENIONE KALENDARZE AUKCJI NA 2020 R.

1 lipca Europejska Giełda Energii (EEX) i ICE Futures Europe (ICE) opublikowały zmienione kalendarze aukcji na 2020 r. Zmiany obejmują kwestie konieczności wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej. Aukcje na EEX od 16 lipca będą obejmowały także wolumeny przydziałów na Fundusz Innowacji.

Wielkości aukcji we wcześniej opublikowanym kalendarzu aukcji na 2020 r. odzwierciedlały funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Po opublikowaniu przez Komisję w dniu 8 maja 2020 r. całkowitej liczby uprawnień w obiegu w 2019 r. wolumeny aukcji od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będą teraz zmniejszone o 110 839 500 uprawnień (ilość jednostek MSR). Wolumeny, które EEX ma sprzedać na aukcji w ramach wspólnej platformy aukcyjnej w 2020 r., będą obejmowały 50 mln uprawnień na Fundusz Innowacji.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

ZALECENIA DOT. ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO

Badania szacują, że UE wytwarza więcej ciepła odpadowego niż wynosi całkowite zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich budynkach w Europie.

Pilna potrzeba walki ze zmianami klimatu wymaga radykalnej transformacji systemu energetycznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego wykorzystywanego w sieciach ciepłowniczych jest jednym z rozwiązań pozwalających osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W kontekście partnerstwa na rzecz transformacji energetycznej w ramach agendy miejskiej Austriacki Instytut Technologii, przy wsparciu Euroheat & Power i różnych zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli miast, badaczy) zidentyfikował wyzwania i najlepsze praktyki mające na celu zwiększenie odzysku ciepła odpadowego.

Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

SZWECJA: KE PRZEDŁUŻA ZWOLNIENIA PODATKOWE W ODNIESIENIU DO BIOGAZU

Komisja Europejska uznała, że zwolnienia podatkowe dla biogazu wykorzystywanego do ogrzewania w Szwecji są zgodne z zasadami pomocy państwa.

Szwecja zwolniła z opodatkowania energii i CO₂ (i) biogaz wykorzystywany do wytwarzania ciepła (poprzedni program przedłużono w 2018 r.) oraz (ii) biogaz wykorzystywany jako paliwo silnikowe (poprzedni program przedłużono w 2015 r.). W decyzji Komisji zatwierdzono oba programów na kolejne 10-lat (2021-2030). Zwolnienie z podatku ma na celu zwiększenie wykorzystania biogazu i biopropanu oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym ułatwieniu przejścia na zaawansowane biopaliwa.

Komisja oceniła środki na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności Wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska oraz energii na lata 2014–2020. Komisja uznała, że zwolnienia podatkowe są konieczne i właściwe dla stymulowania produkcji i konsumpcji krajowego i importowanego biogazu i biopropanu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto programy przyczynią się do starań zarówno Szwecji, jak i całej UE w zakresie realizacji postanowień porozumienia paryskiego.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, w rejestrze pomocy państwa pod numerami spraw SA.56125 (wytwarzanie ciepła) i SA.56908 (paliwo silnikowe).

Źródło: KE
Fot. KE

WSZYSTKO O CIEPLE W KRAKOWIE I W SKAWINIE

Jak mieć w domu ciepłą wodę bez piecyka? Jak się ogrzać w zimnym lipcu? Co to jest kogeneracja, a co – krzywa grzewcza? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź znajduje się w unikalnym w skali całego kraju opracowaniu pt. „Kompendium Ciepła”.

Projekt przygotowany został przez partnerów programu „Ciepło dla Krakowa”: PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie.

„Kompendium Ciepła” to zaprezentowany w przystępny sposób, bogato ilustrowany zbiór podstawowych informacji dotyczących dostarczanej przez miejską sieć energii cieplnej oraz możliwości jej wykorzystania. Szczególna uwaga poświęcona jest sposobom zastępowania piecyków gazowych ciepłą wodą użytkową, czyli taką wodą wodociągową (zdatną do picia!), która ogrzewana jest poza mieszkaniem.

Zdaniem Jacka Szymczaka, Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – „Kompendium ciepła jest godne polecenia nie tylko branżowym fachowcom, ale także wszystkim zarządcom nieruchomości oraz mieszkańcom, konsumentom ciepła systemowego. Prowadzi poprzez zalety produktu, zasady przyłączania do sieci, korzystania z ciepła przez cały rok, pokazując jednocześnie korzyści ciepłej wody użytkowej. Rozumie mieszkańca i jego obawy związane z remontami w mieszkaniu, obalając przy tym szereg mitów wokół tego sposobu dostawy ciepłej wody. Stanowi także przykład partnerskiej współpracy na rynku lokalnym podmiotów produkujących i dostarczających ciepło oraz władz samorządowych”.

„Mieszkańcy krakowskich i skawińskich budynków wielorodzinnych coraz częściej szukają rozwiązań kompleksowych, które podnoszą komfort życia, a jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo i są rozsądne z punktu widzenia ponoszonych kosztów. Jako Prezes jednej z krakowskich spółdzielni mieszkaniowych cieszę się, że są rozwiązania, które potrafią wszystkie te aspekty zapewnić. Wciąż jednak temat ciepła sieciowego i jego wykorzystania nie tylko jako źródła ciepła, ale też sposobu na podgrzewanie wody użytkowej są dla mieszkańców tematem złożonym i często skomplikowanym w zakresie techniczno-eksploatacyjnym. Tym bardziej cieszę się, że powstało „Kompendium Ciepła” – materiał, który ułatwi nam rozmowy z mieszkańcami, a im samym pozwoli na lepsze zrozumienie tematu – podsumowuje opracowanie Michał Smagowicz, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie.

Krakowski rynek ciepła jest unikalny w skali kraju, ponieważ funkcjonuje na nim trzech producentów ciepła i jeden dystrybutor. Od lat w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” realizowane są programy, w które zaangażowani są: MPEC, PGE Energia Ciepła oraz CEZ Skawina, pozwalają one na dalszy rozwój rynku ciepła i poprawę bezpieczeństwa życia mieszkańców Krakowa i Skawiny.

Źródło: MPEC Kraków
Fot. MPEC Kraków

FORTUM: ZIELONA ENERGIA TAŃSZA OD TRADYCYJNEJ

Od poniedziałku mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z nowej oferty Fortum, ogólnopolskiego dostawcy prądu i gazu. W ramach oferty klienci otrzymają najniższe stawki i ograniczą swój wpływ na środowisko korzystając z zielonej energii. Fortum kieruje ofertę do mieszkańców Warszawy, ale jest ona dostępna na terenie całej Polski.

– W kwietniu przekroczyliśmy liczbę 100 tys. klientów, którzy korzystają z naszej oferty gazu i prądu. To dla nas oczywiście powód do dumy, ale przede wszystkim motywacja – wierzymy, że nowa oferta przekona kolejne tysiące osób, że zielona energia wcale nie musi być droga, a nawet więcej – może być tańsza od tradycyjnej – mówi Maciej Kościński, dyrektor odpowiedzialny w Fortum za sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów detalicznych.

Zielona energia w korzystnej cenie

Nowa oferta Fortum dotyczy gazu i prądu z gwarancją ekologicznego pochodzenia. Zwykle zielona energia elektryczna jest droższa, ale wyliczenia szacowanych rachunków pokazują, że Fortum przełamuje tę zasadę – nowa oferta jest bardziej korzystna zarówno od ekologicznych, jak i tradycyjnych ofert konkurencji. Także, jeśli chodzi o ofertę gazu, propozycja Fortum to lepsza cena – nawet w porównaniu do nowej niższej taryfy PGNiG.

Każdy klient po zawarciu umowy z Fortum w zakresie energii elektrycznej uzyskuje certyfikat zielonej energii. Oznacza to, że na potrzeby nowej oferty Fortum kupuje energię tylko ze źródeł odnawialnych.

Elastycznie i online

Umowę z Fortum można podpisać online, bez wychodzenia z domu. Dla klientów dostępna jest również darmowa aplikacja mobilna Moje Fortum, dzięki której zyskują dostęp do elektronicznych faktur i mogą błyskawicznie je opłacać. W aplikacji można także kontrolować zużycie energii.

– Oferując jedne z lepszych warunków na rynku, zachęcamy do korzystania z najtańszego prądu i gazu, ale nikogo nie chcemy wiązać na siłę. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że klient może z niej zrezygnować w dowolnym momencie, a my nie naliczamy żadnych kar w związku z rozwiązaniem umowy – mówi Maciej Kościński.

Chociaż nowy produkt Fortum to oferta przede wszystkim kierowana do mieszkańców Warszawy, to skorzystać z niej mogą wszyscy, którzy chcą cieszyć się w domu zieloną energią w atrakcyjnych cenach – wystarczy wejść na stronę: https://www.fortum.pl/dla-domu/prad-i-gaz/iniematansi-autenti i sprawdzić warunki.

Fortum już od 4 lat sprzedaje na polskim rynku energię elektryczną i gaz. W 2019 r. łączny wolumen sprzedaży do klientów detalicznych i biznesowych osiągnął w Fortum poziom 1 557 069 MWh energii elektrycznej i 4 054 730 MWh gazu. W 2020 spółka planuje sprzedaż na poziomie: 2 500 000 MWh energii elektrycznej i 4 600 000 MWh gazu.

Źródło: Fortum
Fot. Pixabay

POWSTAŁA KOALICJA „WŁĄCZ CZYSTĄ ENERGIĘ DLA POLSKI”

Walka z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych oraz rozwijanie produkcji przemysłowej nie muszą się wykluczać. Co więcej – rozwój oraz badania w jednej z tych dziedzin przekładają się na zmiany w drugiej. Niezbędna jest jednak współpraca podmiotów związanych z każdym etapem wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, ośrodków badawczych oraz think-tanków. W celu stymulowania takiej współpracy oraz zapewnienia przepływu wiedzy i doświadczeń Pracodawcy RP powołali do życia koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”, której pierwszymi członkami zostali Instytut Jagielloński oraz firma energetyczna Fortum.

Zadaniem Koalicji ma być przede wszystkim zapewnienie wymiany doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz nawiązywanie współpracy, która ma przynosić wymierne gospodarczo efekty. Z tego powodu lider Koalicji, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, zapraszają do zainteresowania się inicjatywą wszystkie firmy, instytucje i organizacje. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz zaakceptowanie Deklaracji Czystej Energii dla Polski.

„Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od reprezentowanej branży, ma wpływ na efektywność w wykorzystywaniu energii w różnych obszarach, czy to na poziomie produkcji, logistyki czy po prostu w codziennym prowadzeniu biura. Jesteśmy przekonani, że wzrost efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, jest możliwy” mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. „Do naszej Koalicji zapraszamy zarówno praktyków, jak i teoretyków; przedstawicieli przemysłu, think-tanków, organizacji branżowych, samorządów i administracji. Niech połączy nas chęć zmiany oraz dążenie do wypracowania odpowiedniej dla Polski drogi do Gospodarki Obiegu Zamkniętego” dodaje.

Inicjatorom Koalicji przyświeca cel wprowadzenia realnych zmian odpowiadających na wyzwania stojące przed Polską oraz krajami Unii Europejskiej związane z transformacją energetyczną oraz ochroną środowiska.

„Energetyka i ciepłownictwo są kluczowymi sektorami w każdej gospodarce, a stabilne dostawy energii po konkurencyjnej cenie są niezbędne dla przemysłu. Jest to tym istotniejsze, że Polska, doganiając gospodarczo kraje zachodnie, musi w coraz większym stopniu konkurować także „zielonością” naszych produktów i dodawać jak najwięcej wartości do wytwarzanych dóbr końcowych. Jest to szczególnie istotne w przemyśle high tech i w sektorach innowacyjnych, które stanowią siłę napędową gospodarek, w tym także polskiej. Spojrzenie na energetykę w perspektywie GOZ może oznaczać większe szanse dla polskich przedsiębiorców” komentuje Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Pierwszym podmiotem, który odpowiedział na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej jest Fortum, firma specjalizująca się w wytwarzaniu czystej energii.

„Jesteśmy firmą o korzeniach skandynawskich, dlatego bardzo praktycznie podchodzimy do realizacji naszej misji tworzenia czystszego świata. Nie tylko w Finlandii, Szwecji czy Norwegii, ale także w Polsce wdrażamy w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Wytwarzamy energię elektryczną i ciepło w sposób zero- lub niskoemisyjny. Wykorzystujemy paliwa z odpadów, które zamiast trafiać na wysypiska, służą do produkcji ciepła i prądu. Rozwijamy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i stąd nasz udział w inicjatywie „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.

Oprócz Fortum i Instytutu Jagiellońskiego na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej odpowiedziały także: Coca Cola HBC, ENERIS Surowce, Fortum, Instytut Jagielloński, Karmar, Kompania Piwowarska, Polmass, Strabag, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.

Źródło: Fortum
Fot. Fortum

FORUM ENERGII: ELEKTRYFIKACJA I INTEGRACJA SEKTORÓW

Elektryfikacja wyznacza kierunek nieuchronnych zmian w wielu obszarach naszego życia, m.in. w transporcie i ciepłownictwie. Ten kierunek wymusi ściślejszą współpracę różnych sektorów gospodarki z przyszłym, całkowicie odmiennym od dzisiejszego systemem elektroenergetycznym.

Integracja trzech gałęzi — transportu, ciepłownictwa i elektroenergetyki jest nową koncepcją funkcjonowania całego rynku energii. Jak może on wyglądać w 2050 roku? Jak konieczne zmiany przybliżą Polskę do celu neutralności klimatycznej? Forum Energii w nowej analizie przekonuje, że dobra strategia łączenia sektorów to korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Elektryfikacja sektorów ciepłownictwa i transportu jest przyszłością. Zeroemisyjna, energia elektryczna to najszlachetniejsza formą energii pierwotnej, jaką potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić. W perspektywie 5-10 lat trudno spodziewać się rewolucyjnych zmian w energetyce, bo musimy korzystać z technologii i sieci, które znamy. Zależało nam na pokazaniu w tej analizie wizji systemu energetycznego 2050 r., bo wtedy łatwiej uniknąć nietrafionych decyzji teraz. Publikujemy analizę w idealnym momencie, bo za chwilę Komisja Europejska pokaże wizję łączenia sektorów energetyki. Nam wychodzi, że emisje sektora energetycznego spadną znacząco – o 85% do 2050 r. Uważam, że model energetyki przyszłości jest bardzo zachęcający dla Polski i że warto postawić na nowe technologie. Jeszcze mamy szansę, żeby stały się naszą specjalnością. – mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii.

Jak przeprowadzić łączenie sektorów?

Do 2050 roku polski sektor energetyczny może stać się neutralny klimatycznie. Podstawą takiego systemu będą źródła odnawialne oraz zielony wodór. Jego wytwarzanie w okresach nadpodaży energii pozwoli nie tylko częściowo zastąpić gaz ziemny, ale i skutecznie zmagazynować energię. To zielony wodór umożliwi w przyszłości zmniejszenie do zera emisji CO2 z sektora energetycznego i ciepłowniczego. – podkreśla Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii. – Ważne jest to, że elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o krajowe źródła odnawialne uniezależni Polskę od dostaw surowców energetycznych z innych krajów. Polska może być w pełni niezależna energetycznie. – dodaje Andrzej Rubczyński.

Elektryfikacja i łączenie sektorów oznacza zmianę modelu rynku energii elektrycznej, ponieważ pojawią się inne – w stosunku do obecnych – wyzwania związane z bilansowaniem systemu energetycznego. W tym celu należy przewidzieć różne formy magazynowania energii elektrycznej, zapewnić sezonowe magazyny ciepła lub wodoru, jednostki szczytowe wykorzystujące zielony wodór, zaplanować zarządzanie stroną popytową czy transgraniczny handel energią elektryczną. Jednocześnie nie można zapominać o konieczności znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynków, aby były mniej energochłonne. Ważne będą również rozwiązania zwiększające elastyczność systemu elektroenergetycznego, takie jak zarządzanie ładowaniem i rozładowaniem akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz zarządzanie pracą pomp ciepła. Konieczne będzie wprowadzenie taryf dynamicznych na energię elektryczną, które z pomocą bodźców rynkowych zwiększą elastyczność systemu.

Źródło: Forum Energii
Fot. Pixabay

227 TYSIĘCY KILOMETRÓW SIECI W SMARTFONIE

TAURON Dystrybucja uruchomił nową aplikację dla swoich podwykonawców. Dzięki niej firmy mają dostęp do całej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia z dowolnego miejsca, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej (PDSE), jest aplikacją dla wykonawców, którzy podpisali z TAURON Dystrybucja umowę na realizację zadań przyłączeniowo-inwestycyjnych na średnim i niskim napięciu. Aplikacja przystosowana jest do każdego urządzenia mobilnego i dostępna poprzez przeglądarkę internetową. Oznacza to dostęp do koniecznych danych, związanych z pracami przyłączeniowymi z każdego miejsca i w każdym czasie. Zgromadzone dane agregują informacje z całego obszaru obsługiwanego przez Operatora Sieci z Grupy TAURON. Obecnie z dostępu do aplikacji stale korzysta ponad 140 firm.

Aplikacja odpowiada na bardzo konkretne potrzeby wykonawców i pracowników. Inicjatorami pomysłu byli praktycy, pracownicy Oddziału TD w Krakowie, którzy na co dzień kontaktują się z wykonawcami prac. Dzięki temu byli w stanie precyzyjnie określić, jak można realnie usprawnić pracę obydwóch stron i jak powinno wyglądać narzędzie, które skróci czas oraz uprości ścieżkę dotarcia do koniecznych danych technicznych – mówi Maciej Mróz, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci TAURON Dystrybucja.

Aplikacja PDSE przy wykorzystaniu nowych technologii, umożliwia bezpiecznie udostępnienie on-line danych o istniejącej sieci elektroenergetycznej. W jej ramach podwykonawca ma dostęp wyłącznie do danych o sieciach i infrastrukturze Regionu, w którym realizuje zadania w ramach podpisanej umowy. Dostęp do niej jest ograniczony czasowo i udzielany jest tyko na okres trwania umowy.

Co ważne, aplikacja powstała bez udziału podmiotów zewnętrznych, a więc koszt jej przygotowania był relatywnie niski. Całość prac została przeprowadzona przez specjalistów ze spółki TAURON Obsługa Klienta.

Nasi specjaliści z obszaru IT, realizując to zadanie połączyli dwa obszary. Wykorzystując darmowe nowoczesne technologie i wyselekcjonowane dane branżowe, ściśle związane z działalnością TAURON Dystrybucja S.A., zbudowali narzędzie, które spełnia wymagania nowoczesnego biznesu oraz uwzględnia zasady bezpieczeństwa w dziedzinie IT – mówi Szymon Kowalczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. IT TAURON Polska Energia S.A.

Aplikacja tworzona była w czterech etapach, przy udziale i współpracy wielu specjalistów, a prace nad nią trwały blisko dwa lata.

Proste zasady działania

Firmy wykonawcze nie mają problemu z obsługą PDSE. Aplikacja jest intuicyjna, a jej obsługa połączona jest z typowymi funkcjonalnościami stosowanymi w rozwiązaniach informatycznych. Dzięki zastosowaniu wyszukiwania kontekstowego, można odnaleźć dowolne urządzenie energetyczne po jego unikalnym numerze, a także każdy obiekt po nazwie własnej lub adresie w geoprzestrzeni. Po wyszukaniu i wskazaniu konkretnego obiektu, przeglądarka przenosi użytkownika w wybrane miejsce.

W PDSE widoczna jest też warstwa pokazująca trasę linii wysokich napięć. Te uproszczone dane pozwalają na uwidocznienie skrzyżowań linii WN z gęstą siatką sieci niższych napięć, co jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa przy organizacji prac w terenie oraz przy projektowaniu nowych linii elektroenergetycznych.

Najważniejsza korzyścią z wdrożenia narzędzia jest fakt, że wykonawcy prac nie muszą już każdorazowo przychodzić do firmy, by pozyskać niezbędne informacje do realizacji zadania. PDSE jest dostępne przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu, a dane w niej zgromadzone aktualizowane są co tydzień.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

PGE EC CHCE ZAINWESTOWAĆ W ROZWÓJ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W SANOKU

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z władzami Sanoka oraz tamtejszym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej , List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w mieście.

PGE Energia Ciepła realizuje program współpracy z samorządami z całej Polski, którego celem jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, co przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów.

Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, PGE Energia Ciepła przygotuje szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Sanoku. Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Rozwiązanie to jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji.

„Podpisanie Listu Intencyjnego w Sanoku jest kontynuacją naszej polityki współpracy z samorządami, wspierając ich w modernizacji lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą w branży ciepłowniczej i naturalnym liderem integracji rynku. Zamierzamy tę pozycję lidera konsekwentnie wzmacniać dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz finansując niezbędne inwestycje. Wspólne działania zapewnią ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście.” – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

„Rozmowy z PGE Energia Ciepła trwały kilka miesięcy, ich efektem jest podpisanie Listu Intencyjnego, który – jako deklaracja partnerskiej współpracy – jest ważnym krokiem dla przyszłości i rozwoju Gminy Miasta Sanok. Energia cieplna w ciepłowni obsługiwanej przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wytwarzana jest z węgla, zakład od dawna wymaga modernizacji, przede wszystkim ze względu na wysoką emisję zanieczyszczeń. Niedługo trzeba się będzie zmierzyć z wyzwaniami narzuconymi przez Unię Europejską, które dotyczą ograniczania emisji dwutlenku węgla, podnoszenia efektywności energetycznej oraz ukierunkowywania wytwarzania energii na źródła odnawialne. Te wszystkie czynniki zmuszają nas do podejmowania działań mających na celu polepszenie jakości powietrza przy jednoczesnym szukaniu rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla mieszkańców. Porozumienie z PGE Energia Ciepła otwiera przed Sanokiem takie możliwości. Cieszę się bardzo, że znaleźliśmy się w grupie kilkunastu gmin w Polsce, które mogą liczyć na modernizację infrastruktury ciepłowniczej przy wsparciu PGE.” – podkreśla Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka.

„Podpisanie listu intencyjnego to ważny krok w kierunku zabezpieczenia dostaw ciepła i bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców i przedsiębiorstw Sanoka, a także szansa na ograniczenie zanieczyszczeń. To początek efektywnych rozwiązań dla ciepła systemowego w Sanoku. Nie da się skutecznie zwalczyć niskiej emisji bez współpracy z sektorem ciepłowniczym. Współpraca z PGE to możliwość wykorzystania doświadczeń i rozwiązań dużej grupy energetycznej. Jestem przekonany, że nasza współpraca zaowocuje nowoczesnymi rozwiązaniami w procesie transformacji miejskiego ciepłownictwa.” – mówi Dominik Witek, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

PGE Energia Ciepła podpisała już kilkanaście porozumień i listów intencyjnych w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, m.in. w Biłgoraju, Chełmie, Kartuzach, Kępnie, Kolnie, Kołobrzegu, Łańcucie, Nowym Sączu i Wadowicach. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do 2030, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zgodnie z nią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

Realizacja projektu w Sanoku będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

#AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA

NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu oraz Polski Alarm Smogowy mają przyjemność zaprosić na 7. webinarium poświęcone tematyce modernizacji kotłowni na paliwa stałe.

W przypadku chęci wzięcia udziału w wydarzeniu należy się zarejestrować za pośrednictwem niniejszej strony.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay