SENAT: DYSKUSJA O PERSPEKTYWACH ROZWOJU CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO W POLSCE

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dyskutowano o perspektywach rozwoju ciepłownictwa systemowego w Polsce.

Przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych wskazywali na wyzwania tego sektora związane z transformacją technologiczną i systemową oraz na konieczność wsparcia finansowego tego procesu. Apelowali m.in. o możliwość jak najszerszego korzystania przez przedsiębiorstwa ze środków zewnętrznych, czyli dotacji czy środków ze sprzedaży uprawnień do emisji do CO2. Podkreślali, że przyszłością ciepłownictwa są systemy hybrydowe, za pośrednictwem których można będzie wytwarzać ciepło z różnych nośników energii, zwłaszcza odnawialnej oraz w ramach kogeneracji, a także wykorzystywać energię odpadową z procesów przemysłowych i komunalnych.

Jak zaznaczył prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak, sieć ciepłownicza w Polsce, która liczy 21 tys. km, jest jedną z najlepiej rozwiniętych sieci w Europie. Obecnie z ciepła systemowego korzysta 15 mln Polaków. Przypomniał, że „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” zakłada, że do 2030 r. 85% systemów ciepłowniczych ma spełniać kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, a do sieci ma zostać przyłączone kolejnych 1,5 mln odbiorców ciepła. Z kolei nowa dyrektywa RED II zobowiązuje do zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze ciepłownictwa o 2,2 punkty procentowe rocznie, czyli o 2 razy więcej niż obecnie.

Niezbędne są zatem zmiany także legislacyjne, które wyznaczą nowe kierunki rozwoju tej branży. „W ramach transformacji systemu ciepłownictwa musi nastąpić dekarbonizacja rozumiana jako racjonalne odchodzenie od węgla; obecnie systemy ciepłownicze w 69% wykorzystują węgiel. Gaz musi być paliwem przejściowym dla ciepłownictwa, w szczególności w dużych miastach. Konieczne jest zachowanie konkurencyjności ciepła systemowego. Niezbędna jest poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych” – wyliczał Jacek Szymczak, przedstawiając priorytety sektora energetyki cieplnej. Poinformował, że w 2021 r. przedsiębiorstwa ciepłownicze przeznaczyły na inwestycje 3,8 mld zł, a nakłady powinny być 3 razy większe.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin wskazał na ogromną zmienność kosztów wytwarzania ciepła systemowego, na co ma wpływ m.in. nieprzewidywalność cen paliw i uprawnień do emisji CO2 oraz inflacja. Jego zdaniem najbardziej efektywne wytwarzanie energii zapewnia kogeneracja. „Aby ją rozwijać, trzeba zapewnić odpowiednie warunki konkurencji” – ocenił.

Fot: Senat RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *