Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

EEX – ZMIENIONE KALENDARZE AUKCJI NA 2020 R.

1 lipca Europejska Giełda Energii (EEX) i ICE Futures Europe (ICE) opublikowały zmienione kalendarze aukcji na 2020 r. Zmiany obejmują kwestie konieczności wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej. Aukcje na EEX od 16 lipca będą obejmowały także wolumeny przydziałów na Fundusz Innowacji.

Wielkości aukcji we wcześniej opublikowanym kalendarzu aukcji na 2020 r. odzwierciedlały funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Po opublikowaniu przez Komisję w dniu 8 maja 2020 r. całkowitej liczby uprawnień w obiegu w 2019 r. wolumeny aukcji od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będą teraz zmniejszone o 110 839 500 uprawnień (ilość jednostek MSR). Wolumeny, które EEX ma sprzedać na aukcji w ramach wspólnej platformy aukcyjnej w 2020 r., będą obejmowały 50 mln uprawnień na Fundusz Innowacji.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

ZALECENIA DOT. ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO

Badania szacują, że UE wytwarza więcej ciepła odpadowego niż wynosi całkowite zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich budynkach w Europie.

Pilna potrzeba walki ze zmianami klimatu wymaga radykalnej transformacji systemu energetycznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego wykorzystywanego w sieciach ciepłowniczych jest jednym z rozwiązań pozwalających osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W kontekście partnerstwa na rzecz transformacji energetycznej w ramach agendy miejskiej Austriacki Instytut Technologii, przy wsparciu Euroheat & Power i różnych zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli miast, badaczy) zidentyfikował wyzwania i najlepsze praktyki mające na celu zwiększenie odzysku ciepła odpadowego.

Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

ENERGETYCZNA KARIERA Z PGE EC

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, zachęca młodzież do wyboru edukacji w średnich szkołach technicznych. Jako największa firma w branży ciepłowniczej w Polsce chce pokazać, że proponowana ścieżka kariery w jej elektrociepłowniach jest atrakcyjna i przyszłościowa.

Analiza zmian zachodzących w polskiej gospodarce, na rynku pracy oraz w strukturze zatrudnienia w zakładach produkcyjnych skłoniła PGE Energia Ciepła do realizacji projektu pod nazwą „Energetyczna Kariera” wspólnie ze szkołami średnimi o profilu technicznym. To projekt „szyty na miarę” potrzeb i wyzwań współczesnej branży ciepłowniczej.

„Kształcenie zawodowe, obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej energetyki. Potrzeby współczesnej branży ciepłowniczej są przez nas oszacowane. Przygotowując się na to wyzwanie prowadzimy projekt oparty na szerokiej i aktywnej współpracy pomiędzy elektrociepłowniami należącymi do PGE Energia Ciepła oraz technikami i szkołami zawodowymi, które funkcjonują w ich otoczeniu” – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła stawia na ciągły rozwój, inwestowanie w pracowników, wprowadzanie nowoczesnych technologii. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Młodzi energetycy będą mieli szansę uczestniczyć w transformacji technologicznej polskiego ciepłownictwa.

Projekt Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła w pierwszej kolejności zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże.
Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje w ramach Energetycznej Kariery z 10 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni Spółki, pond 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 35 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Zachęcamy do aplikowania do szkół branżowych i wyboru zawodu technik energetyk.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

WSZYSTKO O CIEPLE W KRAKOWIE I W SKAWINIE

Jak mieć w domu ciepłą wodę bez piecyka? Jak się ogrzać w zimnym lipcu? Co to jest kogeneracja, a co – krzywa grzewcza? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź znajduje się w unikalnym w skali całego kraju opracowaniu pt. „Kompendium Ciepła”.

Projekt przygotowany został przez partnerów programu „Ciepło dla Krakowa”: PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie.

„Kompendium Ciepła” to zaprezentowany w przystępny sposób, bogato ilustrowany zbiór podstawowych informacji dotyczących dostarczanej przez miejską sieć energii cieplnej oraz możliwości jej wykorzystania. Szczególna uwaga poświęcona jest sposobom zastępowania piecyków gazowych ciepłą wodą użytkową, czyli taką wodą wodociągową (zdatną do picia!), która ogrzewana jest poza mieszkaniem.

Zdaniem Jacka Szymczaka, Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – „Kompendium ciepła jest godne polecenia nie tylko branżowym fachowcom, ale także wszystkim zarządcom nieruchomości oraz mieszkańcom, konsumentom ciepła systemowego. Prowadzi poprzez zalety produktu, zasady przyłączania do sieci, korzystania z ciepła przez cały rok, pokazując jednocześnie korzyści ciepłej wody użytkowej. Rozumie mieszkańca i jego obawy związane z remontami w mieszkaniu, obalając przy tym szereg mitów wokół tego sposobu dostawy ciepłej wody. Stanowi także przykład partnerskiej współpracy na rynku lokalnym podmiotów produkujących i dostarczających ciepło oraz władz samorządowych”.

„Mieszkańcy krakowskich i skawińskich budynków wielorodzinnych coraz częściej szukają rozwiązań kompleksowych, które podnoszą komfort życia, a jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo i są rozsądne z punktu widzenia ponoszonych kosztów. Jako Prezes jednej z krakowskich spółdzielni mieszkaniowych cieszę się, że są rozwiązania, które potrafią wszystkie te aspekty zapewnić. Wciąż jednak temat ciepła sieciowego i jego wykorzystania nie tylko jako źródła ciepła, ale też sposobu na podgrzewanie wody użytkowej są dla mieszkańców tematem złożonym i często skomplikowanym w zakresie techniczno-eksploatacyjnym. Tym bardziej cieszę się, że powstało „Kompendium Ciepła” – materiał, który ułatwi nam rozmowy z mieszkańcami, a im samym pozwoli na lepsze zrozumienie tematu – podsumowuje opracowanie Michał Smagowicz, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie.

Krakowski rynek ciepła jest unikalny w skali kraju, ponieważ funkcjonuje na nim trzech producentów ciepła i jeden dystrybutor. Od lat w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” realizowane są programy, w które zaangażowani są: MPEC, PGE Energia Ciepła oraz CEZ Skawina, pozwalają one na dalszy rozwój rynku ciepła i poprawę bezpieczeństwa życia mieszkańców Krakowa i Skawiny.

Źródło: MPEC Kraków
Fot. MPEC Kraków

TAURON ROBI ZIELONĄ REWOLUCJĘ W PARKU ŚLĄSKIM

TAURON, Fundusz Górnośląski i zarząd Parku Śląskiego przygotowują zieloną rewolucję. W największym śródmiejskim parku w Europie planowane są m.in. instalacja inteligentnych ławek z ładowarkami, uruchomienie sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także nowej kolejki alejkowej. Na parkingach wokół parku ma powstać infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, a parkowe budynki zyskają energię z odnawialnych źródeł.

Planowana w Parku Śląskim zielona rewolucja zostanie przeprowadzona za sprawą projektu budowy proekologicznej infrastruktury. TAURON, Fundusz Górnośląski i Zarząd Parku Śląskiego przygotują plan zmian tak, by Park stał się jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom i naturze.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych zielonych technologii ten największy śródmiejski park w Europie stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Śląska – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Nasza działalność koncentruje się na Śląsku – tu mieszkają nasi pracownicy i klienci, i z tym regionem wiążemy naszą przyszłość. Chcemy, by transformacja energetyczna TAURONA towarzyszyła transformacji Śląska – dodaje Filip Grzegorczyk.

Podpisany dziś list intencyjny określa zasady współpracy trzech podmiotów, które na późniejszym etapie doprowadzą do wdrożenia projektów. Na liście znalazły się, m.in. budowa sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także stworzenie kolejki alejkowej. Na parkingach dookoła Parku planowana jest budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Efektywność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to przyszłość województwa śląskiego. Stawiamy na nowe i przyjazne dla środowiska technologie w przestrzeni publicznej. Park Śląski przejdzie w najbliższych latach prawdziwą metamorfozę i wierzę, że stanie się miejscem nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających – podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Zgodnie z założeniami planu, wypoczywający w Parku Śląskim będą mogli także korzystać z nowej, inteligentnej infrastruktury parkowej. Planowane jest postawienie ławek i latarni umożliwiających indukcyjne ładowanie sprzętów elektronicznych, takich jak telefony czy tablety. Nie trzeba będzie martwić się także o WiFi.

Energetyczną rewolucję przejdą też parkowe budynki. Kultowa hala wystawowa „Kapelusz” zyska zasilanie pochodzące z fotowoltaiki. Energii z OZE będą używać także nowe budynki i infrastruktura parkingowa. Badana jest też możliwość wdrożenia nowoczesnej instalacji mCHP hybrydowej z wodorowym ogniwem paliwowym.

Park Śląski to największy śródmiejski park w Europie Centralnej. Leży na styku trzech miast – Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Z racji swojej powierzchni (620 ha) nazywany jest zielonymi płucami Śląska. To właśnie tutaj znajdują się znane w całym kraju obiekty – Stadion Śląski i Hala Wystaw „Kapelusz”. Co roku park odwiedzają 3 mln ludzi.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

VEOLIA WSPIERA PARTNERÓW W ROZWOJU ZIELONEJ ELEKTROMOBILNOŚCI

Z myślą o wspieraniu polskich miast w transformacji energetycznej i zmniejszeniu śladu węglowego Veolia podjęła decyzję o wsparciu inicjatyw w obszarze elektromobilności. Pierwszym krokiem w jej realizacji jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Łodzią. Veolia, jeszcze w tym roku, planuje podobne działania w innych dużych miastach – Warszawie i Poznaniu.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, rynek elektromobilności ma bardzo duży potencjał – o ile sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi w marcu 2020 r. była w skali świata o 39 proc. niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, o tyle prognozy dla aut elektrycznych są znacznie bardziej entuzjastyczne. Szacunki Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pokazują, że w przyszłym roku według realistycznego scenariusza, ich sprzedaż będzie trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym i choć nie jest ona odporna na wydarzenia takie jak epidemia koronawirusa, to w mniejszym stopniu odczuje jej negatywne konsekwencje niż rynek tradycyjnych samochodów. Dodatkowo na rozwój elektromobilności wpływ ma polityka Komisji Europejskiej, która zakłada wprowadzenie kolejnych redukcji emisji dla pojazdów w 2025 i 2030 r.

Znaczenie zielonej elektromobilności dla dostosowania miast do zmian klimatu dostrzega również Veolia, która uczestniczy już w projektach transformacji energetycznej w Łodzi. Z tego powodu zdecydowała o wykorzystaniu swoich kompetencji i infrastruktury do wsparcia rozwoju tego rynku.

Veolia podpisała z Urzędem Miasta Łodzi list intencyjny o współpracy dotyczącej elektromobilności. W dokumencie obie strony deklarują współpracę dotyczącą realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Mieście Łodzi, zgodnie z założeniami Ekopaktu dla Łodzi, w szczególności dzięki projektom mającym na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w mieście, zwłaszcza poprzez rozwój elektromobilności.

Gdy prezentowałam założenia “Ekopaktu dla Łodzi”, określiłam zadania, jakie w najbliższych latach podejmie Łódź na rzecz ochrony środowiska i dla klimatu. Już wtedy podkreślałam, że dokument będzie miał otwartą formułę. Zachęcałam przedstawicieli wszystkich środowisk do udziału w realizacji ekologicznej strategii dla Łodzi. Cieszę się, że firma Veolia zdecydowała się włączyć w nasz projekt. Łódź nie od dziś stawia na elektromobilność. Właśnie wybraliśmy firmę, która wybuduje dla nas ponad 150 punktów ładowania aut elektrycznych na terenie całego miasta. Do końca roku chcemy mieć ich ponad 200. Łódzkie buspasy zostały oznaczone specjalnymi piktogramami, które przypominają, że auta elektroniczne też mają “przywilej” jazdy po nich. Zaś po naszych buspasach za chwilę będą jeździły również elektryczne autobusy. Jesteśmy w trakcie procedury zakupu kilkunastu takich pojazdów. Ekologiczna Łódź, ekologiczny transport to przyszłość naszego miasta – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Veolia Energia Łódź realizuje projekt stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego, którego efektem będzie ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach, a co za tym idzie osiąganie znaczących ograniczeń emisji CO2. Mając na uwadze wyzwania środowiskowe zawarte w ‘’Ekopakcie dla Łodzi’’ spółka angażuje się również w promocję rozwiązań ułatwiających i rozwijających wykorzystanie zielonej energii z odnawialnych źródeł, jak na przykład biomasy w procesie wsparcia rozwoju elektromobilności w Łodzi – podkreśla Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolii Energii Łódź.

Od ponad 20 lat wspieramy miasta w transformacji energetycznej, polegającej na wycofaniu źródeł niskiej emisji. Dzisiaj elektromobilność jest kluczowa dla pozbycia się z obszarów miejskich źródła smogu jakim jest transport oparty o paliwa naftowe. Dysponujemy odpowiednią infrastrukturą i wiedzą, dlatego wspieranie w tej kwestii naszych wieloletnich partnerów, jest czymś naturalnym. W ten sposób realizujemy misję Grupy Veolia, polegającą na zmniejszaniu wpływu ludzi na klimat i środowisko – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

MPEC PIŁA WYGRYWA PIERWSZĄ AUKCJĘ CHP W 2020 R.

Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekracza 60 zł za MWh.

W aukcji wzięły udział cztery podmioty. Jednak zadziałała tu reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji ACHP/1/2020 premią kogeneracyjną objęto blisko 1 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniosła ok. 39 mln zł. Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 8 MW, która zostanie wybudowana po rozstrzygnięciu aukcji. W wyniku rozstrzygniętej dziś aukcji Miejska Energetyka Cieplna Piła będzie otrzymywać wsparcie w postaci dopłaty do energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji w latach 2022 – 2037.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 12 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 2 mld zł.

Źródło: URE

Fot. Pixabay

KURTYKA: PRZEZNACZYLIŚMY JUŻ PONAD 5,2 MLD ZŁ NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA

„Dotychczas w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto znamy już szacunkowe wyniki za ostatni rok podatkowy – dzięki uldze termomodernizacyjnej Polacy zaoszczędzili ponad 3 mld zł” – poinformował minister klimatu Michał Kurtyka.

Z początkiem 2019 r. rząd wdrożył podatkową ulgę termomodernizacyjną, z której mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, decydujący się na termomodernizację budynku. Odliczać w podatku dochodowym od osób fizycznych można do 53 tys. zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku, w tym tych poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

„Ulga, która pojawiła się pierwszy raz w systemie prawnym, ma na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. W tym roku cieszyła się ona dużą popularnością. To oznacza, że wielu Polaków ruszyło z remontami i proekologicznymi inwestycjami, które pomogą walczyć ze smogiem” – zaznaczył minister Kurtyka.

Jak poinformował, łącznie polskie rodziny otrzymały do tej pory ponad 5,2 mld zł na działania związane z poprawą jakości powietrza.

„To istotna pomoc ze środków publicznych, która została przekazana do budżetów gospodarstw domowych. To również realizacja postulatów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé zwracał uwagę, że czyste powietrze, to dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych. Naszym priorytetem jest, by wszyscy mieszkańcy Polski oddychali powietrzem dobrej jakości” – podkreślił Michał Kurtyka, szef resortu klimatu.

Jak dodał, dotychczas z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie, dlatego Ministerstwo Klimatu rozważa przygotowanie instrumentu finansowego dla osób budujących domy mieszkalne wyposażone w pompę ciepła, fotowoltaikę lub inne zeroemisyjne źródła ogrzewania i produkcji energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

NOWY ZIELONY ŁAD A MODERNIZACJA RYNKU GAZU

Dobrze funkcjonujące rynki gazu są fundamentalnym warunkiem zapewnienia konsumentom przystępnych cen, konkurencyjności branż i bezpieczeństwa dostaw. Odgrywają również rolę w realizacji ambicji klimatycznych przedstawionych w ubiegłym roku w Europejskim Zielonym Ładzie, który przewiduje stopniową dekarbonizację sektora gazowego.

W celu wsparcia analiz prowadzonych dot. konieczności usprawnienia ram regulacyjnych UE dotyczących rynków gazu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz ścieżki zmierzające w kierunku dekarbonizacji Dyrekcja Generalna ds. Energii opublikowała wyniki dwóch badań.

Należy zauważyć, że badania odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów. Nie zostały one przyjęte ani w żaden sposób zatwierdzone przez Komisję i nie należy się nie powoływać w rozmowach z KE. Wyniki badań nie są w żaden sposób wiążące dla Komisji. Każda możliwa realizacja zidentyfikowanych opcji i/lub zaleceń zostanie następnie oceniona w kontekście celów politycznych określonych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwsze z badań można znaleźć tutaj – Rozwój i modernizacja rynku gazu – Ramy prawne dla terminali LNG – badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum konsultantów Trinomics we współpracy z REKK i Equidity. Dokument wskazuje bariery i luki, które mogą wymagać usunięcia, aby zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących terminali LNG w UE. Praca ta jest szczególnie istotna ze względu na znaczny wzrost importu LNG do UE w ostatnich latach.

Drugi z dokumentów – Modernizacja rynku gazu – Wymagania regulacyjne i administracyjne dotyczące wejścia na hurtowy rynek gazu i handlu nim w UE – opracowany przez konsorcjum konsultantów pod przewodnictwem adwokatów Schönherr, określa istniejące wymogi administracyjne i regulacyjne dotyczące wejścia na hurtowe rynki gazu w UE. Na podstawie przeglądu obecnych barier wejścia i handlu na hurtowych rynkach gazu, analizowane są możliwe opcje legislacyjne na poziomie UE w celu ich złagodzenia.

Źródło: KE
Fot. KE

EPEC I ENERGA KOGENERACJA Z NOWĄ UMOWĄ NA DOSTAWY CIEPŁA DLA ELBLĄGA

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) doszły do porozumienia. Obie firmy będą kontynuować współpracę w Elblągu, co zostało przypieczętowane podpisaniem nowej umowy sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO. Umowa spełnia postulaty elbląskiego samorządu oraz warunki Energi, uzgodnione w procesie negocjacyjnym.

Nowy model współpracy, wypracowany przez obie firmy i ujęty w podpisanej umowie, obejmuje plan inwestycyjny Energi. Uwzględnia jednocześnie obecność EPEC na rynku wytwarzania ciepła, umożliwiając korzystanie z potencjału spółki w tym obszarze.

Cieszę się, że wieloletnie negocjacje przyniosły porozumienie. Przyjęte rozwiązanie jest przede wszystkim korzystne dla mieszkańców i potwierdza perspektywę oraz naszą wolę inwestycji w mieście – mówi Michał Wawryn, prezes Zarządu Energa Kogeneracja. – Porozumienie z miastem otwiera nowe możliwości i pozwala realizować zapowiadane plany inwestycyjne.

W dyskusji nad przyszłością elbląskiego systemu ciepłowniczego chodziło o coś więcej, niż tylko transakcję kupna-sprzedaży. Wzięliśmy pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa, realizację potrzeb społeczności lokalnej, spełnienie wymogów środowiskowych – komentuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie solidną podstawą partnerskiej współpracy na kolejne, długie lata. Cieszymy się, że Energa włączy się w dalszy rozwój nowoczesnego miasta.

Ciągłość dostaw zachowana

Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny. Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt, a do końca 2024 roku – gazowego bloku kogeneracyjnego, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Będzie to kolejne obok bloku biomasowego (BB20p) wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 243 mln zł. Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła.

W okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej – jest to rozwiązanie systemowe. Warto też wspomnieć, że w ramach porozumienia i zgodnie z programem inwestycyjnym EKO już dzisiaj na terenie EC Elbląg prowadzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne i optymalizacyjne, w szczególności w zakresie zwiększenia elastyczności pracy BB20p. To wszystko jest efektem porozumienia partnerów: EPEC i EKO przy wsparciu zarówno władz miasta, jak też Grupy Energa.

Umowa daje korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła – komentuje Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zastosowanie nowych rozwiązań, poprawiających efektywność całego systemu. Ważny jest też efekt środowiskowy, nowe źródło to czystsze powietrze w Elblągu.

Najważniejsze w umowie

Umowa jest długoterminowa. Daje gwarancję odbioru ciepła produkowanego przez EKO i pewność, że nowe inwestycje w aktywa ciepłownicze w kolejnych latach będą czynnie wykorzystywane.

Jednym z podstawowych założeń umowy jest realizacja standardu efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych lub alternatywnie: ciepło odpadowe oraz ciepło pochodzące z kogeneracji.

Źródło: Energa Kogeneracja
Fot. Energa Kogeneracja