Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

ANALIZA DANYCH I JEJ ZASTOSOWANIE W CIEPŁOWNICTWIE

W strategii Komisji Europejskiej dotyczącej danych szacuje się, że lepsze dzielenie się i wykorzystanie danych w przemyśle ma potencjał nie mniejszy niż 1,5 biliona euro.

Z tego powodu wiele krajów opracowuje strategie, które zapewniają efektywne i bezpieczne wykorzystanie danych. Wiele z nich twierdzi nawet, że nie możemy spodziewać się masowej transformacji zielonej energii, jeśli nie wykorzystamy ogromnej ilości danych, które są dostępne.

IEA stwierdza, że „Zdigitalizowane systemy energetyczne w przyszłości mogą być w stanie zidentyfikować, kto potrzebuje energii i dostarczyć ją we właściwym czasie, we właściwym miejscu i po najniższych kosztach”, co podkreśla potrzebę wykorzystania danych w celu osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Ogromny potencjał dla wykorzystania big data w ciepłownictwie

W ciepłownictwie wykorzystanie danych jest jeszcze bardziej atrakcyjne niż w większości innych branż. Tak wiele danych jest dostępnych w sieciach ciepłowniczych, ale większość z nich jest wykorzystywana tylko do fakturowania klientów lub obsługi poszczególnych urządzeń. Dzięki głębszemu spojrzeniu na istniejące dane, połączeniu ich i zasadniczo przeprowadzeniu analizy big data, pojawia się nowy wgląd i możliwości.

Co więcej, dane z sieci i liczników budynków mogą być wykorzystywane w sposób zgodny z GDPR i bezpieczny do optymalizacji sieci ciepłowniczej z natychmiastowym i pozytywnym wpływem na emisję dwutlenku węgla.

Przykładowo, liczniki ciepła w budynkach zawierają wiele informacji, które są bardzo przydatne w naszej walce o przyszłość wolną od paliw kopalnych. Porównując temperatury i przepływy wody, możemy natychmiast zauważyć, które budynki nie wykorzystują energii efektywnie. Możemy nawet być w stanie przeanalizować DLACZEGO budynek nie działa, co znacznie ułatwia optymalizację instalacji budynkowych i pozostawienie systemu o znacznie niższym śladzie węglowym.

Połączenie danych z budynków i sieci cieplnej może być również wykorzystane do określenia dokładnie, jaka temperatura jest wymagana do obsługi odbiorców w sieci. Może to pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym w określeniu, gdzie mogą ustanowić strefy niskotemperaturowe, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i umożliwi wykorzystanie zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz nadwyżek ciepła przemysłowego, np. z supermarketów, torując w ten sposób drogę do przejścia na zieloną energię.

Źródło: Open Access Government
Fot. Pixabay

PGE TORUŃ DORADZA KLIENTOM JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI ZA CIEPŁO

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, doradza klientom jak zmniejszyć zużycie ciepła poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku. Toruński producent i dostawca ciepła pomaga w ograniczeniu wpływu mroźnej zimy na wyższe zużycie ciepła przez odbiorców. Nowa usługa PGE Toruń – „MyEnergy” pozwoli na dokonanie oceny wykorzystania mediów w budynku, ponoszonych za nie kosztów i wpływu na środowisko.

Ogrzewanie budynku generuje duże zużycie energii, dlatego PGE Toruń doradza klientom, jakie podjąć działania, żeby zmniejszyć zużycie ciepła. Spółka planuje wprowadzić nową usługę – „MyEnergy”, która jest kompleksowym narzędziem, służącym do indywidualnej oceny budynku pod kątem zużycia mediów takich jak ciepło, energia elektryczna, gaz i woda.

Tegoroczna mroźna zima wpłynęła na większe niż dotychczas zużycie ciepła, a co za tym idzie wyższe rachunki za ciepło. Wzrost zapotrzebowania na ciepło w tym okresie w stosunku do ubiegłorocznej zimy był na poziomie 26%. Stąd też, żeby zmniejszyć tak duży wpływ niskich temperatur na zużycie ciepła, oferujemy naszym klientom usługi, pozwalające zarówno obniżyć koszty ogrzewania, jak i dokonać analizy zużycia innych mediów, takich jak woda, gaz i energia elektryczna. Oszczędzona energia to również mniej gazów cieplarnianych w powietrzu. Na podstawie naszych analiz i porównań zużycia z innymi budynkami, administratorzy będą wiedzieli, które media i dlaczego generują najwyższe koszty, i czy budynek jest efektywny energetycznie. To pozwoli na podjęcie działań, które przełożą się na mniejsze zużycie ciepła i innych mediów przez odbiorców, a w rezultacie niższe rachunki – mówi Robert Kowalski prezes zarządu PGE Toruń.

„MyEnergy” będzie usługą skierowana do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, szkół, obiektów kultury, służby zdrowia, urzędów oraz budynków użytkowych. PGE Toruń na podstawie otrzymanych danych dokona analizy zużycia mediów w budynkach, które zostaną wskazane jako obiekty o najniższej efektywności, wymagające przeprowadzenia w pierwszej kolejności działań oszczędnościowych. Aktualnie trwa pilotaż usługi „MyEnergy”, ale od jesieni będzie ona już dostępna dla klientów.

PGE Toruń ma przygotowane także inne usługi wspierające obniżenie wykorzystania ciepła, np. z użyciem kamery termowizyjnej lub lotniczych zdjęć termowizyjnych. W ramach tych usług przeprowadzane są szczegółowe analizy zarówno stanu stropodachów w budynkach wskazanych przez klientów, jak i stanu instalacji odbiorczych. Taka diagnostyka pozwala określić, gdzie znajdują się miejsca powodujące największe straty ciepła i odpowiednio zaplanować działania, tak aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.

Jeszcze przed zakończeniem ubiegłego sezonu grzewczego skorzystaliśmy z usługi PGE Toruń, polegającej na wykonaniu naziemnego badania kamerą termowizyjną naszej instalacji ciepłowniczej na terenie obiektu wojskowego przy ul Piastowskiej. Wykonane zdjęcia dały nam obraz miejsc nieszczelności sieci, która w niektórych miejscach miała uszkodzone izolacje powodujące wycieki wody. Z racji występowania ciepłociągów w gruncie nie było tego wcześniej widać – mówi Janusz Zach, kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości w Wojsku.

Taka bezdotykowa metoda badania sieci, dająca obraz stanu obiektów w podczerwieni, jest często jedyną możliwością znalezienia anomalii na podziemnych sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych klienta.
Również usługa „Telemetria dla Klienta – system monitorowania dostaw ciepła” zapewnia zarządcy budynku stały dostęp do aktualnych parametrów dostarczanego do budynku ciepła np. temperatury, ciśnienia, ilości, co umożliwia administratorowi monitorowanie wielkości zapotrzebowania odbiorców na ciepło i zarządzanie jego wykorzystaniem. Na podstawie tych danych można korygować ilość dostarczanego ciepła, zgodnie z potrzebami mieszkańców budynku.

Usługi poprawiające efektywność energetyczną budynku dostępne są dla klientów korzystających z ciepła sieciowego – administratorów osiedli mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków usługowo – handlowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

PGNIG POMOŻE KLIENTOM UZYSKAĆ DOTACJĘ NA WYMIANĘ PIECA

PGNiG Obrót Detaliczny przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło w województwach podkarpackim i śląskim pierwszy etap programu „Prosto po czyste powietrze”. W ramach akcji eksperci spółki zapewnią fachowe doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ponadto udzielą mieszkańcom wsparcia w procesie uzyskania przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.

„Indywidualne kotły opalane paliwami stałymi, to jedna z głównych przyczyn złego stanu powietrza w Polsce, dlatego aktywnie włączamy się w działania, których celem jest popularyzacja ekologicznego i wygodnego ogrzewania gazowego” – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA. – „Jesteśmy przekonani, że szerokie wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w Polsce jest niezbędne, aby spełnić krajowe i unijne wymogi w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej”.

Uruchomienie programu „Prosto po czyste powietrze” w województwach: podkarpackim i śląskim jest związane z lokalnymi uchwałami antysmogowymi, w myśl których pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące m.in. konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

„Nasze województwo jest w forpoczcie walki o czyste powietrze w Polsce, dlatego cieszymy się, że program rozpoczyna się właśnie u nas. Zachęcamy wszystkich do wymiany indywidualnych źródeł ciepła, ponieważ to bardzo skuteczne i korzystne dla środowiska rozwiązanie” – zachęca Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

„Cieszymy się, że do szeregu inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, podejmowanych w naszym województwie, dołącza program realizowany przez dwa tak istotne podmioty. Nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obecnie jednym z liderów walki o ograniczenie szkodliwych emisji, pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła” – deklaruje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Aby wziąć udział w akcji „Prosto po czyste powietrze”, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta lub mobilnego Punktu Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w województwie podkarpackim. Eksperci PGNiG zapewnią między innymi pomoc w wypełnieniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie składanego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Gaz ziemny to obecnie jedyna realna alternatywa dla paliw stałych, która gwarantuje natychmiastowe efekty ekologiczne. Ogrzewanie gazowe pozwala na całkowitą eliminację emisji pyłu i dwukrotne obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do kotłów węglowych. Dzisiaj, w ramach I etapu, inaugurujemy nasz program w województwie podkarpackim i śląskim” – podkreśla Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Akcja PGNiG Obrót Detaliczny odbywa się w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Poprawa jakości powietrza w Polsce to nasz wspólny cel, dlatego cieszymy się z rozszerzenia współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny. Dzięki temu mieszkańcy zyskają realną pomoc w procesie wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe. Warto jednak pamiętać, że w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę kotła, ale również np. na prace termomodernizacyjne” – mówi Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

„Efektywna współpraca wielu podmiotów na szczeblu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym to klucz do sukcesu programu „Czyste Powietrze”. Doceniamy rolę naszych partnerów, takich jak PGNiG Obrót Detaliczny w docieraniu do potencjalnych wnioskodawców. Liczymy na to, że sieć punktów konsultacyjnych PGNiG pozwoli nam jeszcze skuteczniej zachęcać do skorzystania z oferty wsparcia osoby zainteresowane wymianą przysłowiowych „kopciuchów” i termomodernizacją swoich domów” – podkreśla prof. Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW.

„Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków, ponieważ oferujemy realne wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych działaniami proekologicznymi we własnym gospodarstwie domowym. Warto podkreślić, że dotacja może wynosić nawet do 37 tysięcy złotych w podwyższonym poziomie dofinansowania” – podsumowuje Adam Skiba, Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

MODERNIZACJA STARYCH I NIEEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

W październiku 2020 roku Komisja Europejska opublikowała swoją strategię Renovation Wave, uznając dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia w budynkach za priorytet: „modernizacja systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach jest niezbędna do dekarbonizacji zasobów budowlanych UE, wykorzystania lokalnego potencjału energii odnawialnej i zmniejszenia zależności UE od importowanych paliw kopalnych”.

Ponadto, zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję dla planu dotyczącego celu klimatycznego na 2030 r., sektor mieszkalny doświadczyłby największego ograniczenia zapotrzebowania na energię kopalną w ogrzewaniu i chłodzeniu. Aby zapewnić osiągnięcie nowego celu klimatycznego na 2030 r. na poziomie 55%, emisje CO2 z budynków będą musiały zostać ograniczone o 60% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2015 r.), co wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

Ponadto wiadomo, że w 2050 r. większość istniejących zasobów budowlanych będzie stała. Aby sprostać temu wyzwaniu, zgodnie z opracowaną przez Komisję długoterminową strategią dekarbonizacji, konieczne będzie zastosowanie zróżnicowanego zestawu rozwiązań energooszczędnych i odnawialnych. Jednocześnie należy znacznie zwiększyć udział energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu, jak przewidziano w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDIII).

Wreszcie, chociaż najnowsze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują, że jakość powietrza w Europie ulega poprawie, nadal należy uczynić więcej, aby poprawić obecną sytuację. Jeśli UE ma dostosować swoje cele w zakresie jakości powietrza do limitów zanieczyszczenia powietrza określonych przez WHO, konieczna będzie modernizacja europejskich zasobów grzewczych i chłodniczych.

Budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii w UE, przy czym ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda użytkowa stanowią około 80 % całkowitego zużycia energii w europejskich gospodarstwach domowych. Dwie trzecie tej energii jest obecnie wytwarzane przez stare i nieefektywne systemy oparte na paliwach kopalnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na przyspieszenie i wsparcie modernizacji zainstalowanych zasobów grzewczych. Wymiana przestarzałych systemów na wysoce wydajne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia europejskich celów w zakresie dekarbonizacji. Ponadto kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie wystarczającego finansowania dla tych wymian oraz odpowiednich zachęt dla właścicieli urządzeń, a także wsparcie konkurencyjności przemysłu UE w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Ogólnie rzecz biorąc, około 60% wszystkich urządzeń jest nieefektywnych i zgodnie z obecnymi standardami etykietowania należałoby do klas C, D lub nawet niższych. Ponadto, średni wiek grzejników w Europie wynosi około 25 lat, a biorąc pod uwagę ryzyko wymiany nieefektywnych systemów grzewczych na równie nieefektywne, gdy się zepsują, ich planowe zastąpienie wysokoefektywnymi i odnawialnymi alternatywami ma kluczowe znaczenie przed 2030 rokiem. Ecofys ustalił, że obecnie roczny wskaźnik wymiany starych systemów grzewczych wynosi około 4%. Przy wskaźniku 5% redukcja emisji CO2 w Europie wzrosłaby do 40%, co nadal byłoby poniżej nowego celu 55% redukcji emisji na rok 2030. W związku z tym, pilnie potrzebny jest wyższy cel wymiany, wynoszący co najmniej 6% rocznie.

Fit for 55 – cel w zakresie zastępowania źródeł energii i zachęty wspierające dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia

Fit for 55 musi wyraźnie uznać “wymiar ogrzewania i chłodzenia” jako kluczowy element renowacji budynków i wprowadzić wyraźny wymóg wymiany starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych i chłodzących na wysokowydajne systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. Dlatego zdecydowanie wzywamy do przyjęcia celu w postaci co najmniej 6% rocznego wskaźnika wymiany lub wyższego, co pomoże osiągnąć odnowiony poziom ambicji klimatycznych na rok 2030.

Ustanowienie celu dotyczącego wymiany nie tylko zapewni szybsze upowszechnienie energooszczędnych i opartych na odnawialnych źródłach energii rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia, ale może również zagwarantować, że modernizacja przegród zewnętrznych budynków, urządzeń grzewczych i chłodzących oraz systemów technicznych budynków będzie się wzajemnie uzupełniać. Ten cel zastępczy jest pilnie potrzebny i powinien być w równym stopniu promowany.

Istotne jest, aby dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia opierała się zarówno na zasadzie przystępności cenowej, jak i na sprawiedliwym podziale kosztów. Aby to osiągnąć, należy zapewnić odpowiednie finansowanie i zachęty dla zróżnicowanego zestawu efektywnych i opartych na odnawialnych źródłach energii rozwiązań, które zagwarantują opłacalne ograniczenie emisji i przystępne cenowo wybory dla konsumentów. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także będzie miało kluczowe znaczenie dla zagwarantowania większej akceptacji społecznej dla transformacji energetycznej.

Korzyści z wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe, efektywne i wykorzystujące odnawialne źródła energii

Dalsze promowanie wymiany starych systemów grzewczych i chłodzących na nowe, wydajne i oparte na odnawialnych źródłach energii przyniesie kluczowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Po pierwsze, przyczyni się to do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i w znacznym stopniu pomoże w osiągnięciu celów w zakresie klimatu i energii na lata 2030 i 2050.

Po drugie, wyższy wskaźnik wymiany urządzeń grzewczych będzie miał również bezpośredni i pozytywny wpływ na ubóstwo energetyczne, skutkując niższymi rachunkami za energię i gwarantując, że żaden obywatel ani przedsiębiorstwo nie pozostanie w tyle w okresie przejściowym. Często to właśnie gospodarstwa domowe znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji płacą najwyższe ceny za energię w porównaniu z ich możliwościami, zwłaszcza w przypadku potrzeb grzewczych. Udostępnienie efektywnych i opartych na odnawialnych źródłach energii systemów ogrzewania i chłodzenia wszystkim, w tym gospodarstwom domowym o niższych dochodach i budynkom o najgorszej wydajności, poprzez programy złomowania i inne zachęty, zapewni sprawiedliwy charakter tej transformacji.

Po trzecie, modernizacja systemów ogrzewania i chłodzenia powinna być kluczowym elementem wszelkich skutecznych działań w zakresie renowacji. Wymiana systemów ogrzewania i chłodzenia przynosi w krótkim czasie znaczne oszczędności energii, emisji dwutlenku węgla i oszczędności ekonomiczne. Ponadto modernizacje te ułatwiają realizację innych etapów renowacji bez uszczerbku dla wyborów dokonywanych przez właścicieli budynków. W związku z tym planowa wymiana urządzeń grzewczych i chłodzących jest istotnym środkiem, który należy rozważyć zarówno w przypadku renowacji etapowych, jak i gruntownych. Zwiększenie wskaźnika wymiany systemów ogrzewania i chłodzenia przyczyni się również do tworzenia bezpośrednich (produkcja) i pośrednich (dystrybucja, instalacja, konserwacja) miejsc pracy w całej Europie, zwiększając jednocześnie jej niezależność energetyczną.

Wreszcie, przejście na nowoczesne urządzenia grzewcze i chłodzące zapewni lepszą jakość powietrza, a w konsekwencji poprawę zdrowia ludzkiego związaną z zanieczyszczeniem powietrza.

Źródło: cogeneurope.eu
Fot. Pixabay

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE 2021

Konferencja online organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie inaugurować na poziomie krajowym pierwszy nabór wniosków do programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Udział w naszym wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

TAURON PRZYSPIESZA ROZBUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

TAURON przyłączy w tym roku do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 rok zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji. To efekt ożywienia w budownictwie i programu walki z niską emisją. W oparciu o podpisane z odbiorcami umowy, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt.

Najważniejszą inwestycją TAURON Ciepło będzie nowoczesna kotłownia szczytowo-rezerwowa wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe, która zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową w czechowickiej elektrociepłowni TAURON Ciepło.

Umowa z wykonawcą została zawarta 8 lipca. Wartość inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi około 51,8 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w lutym 2022 roku, uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni przewidziano w 2023 roku.

Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. i wpisuje w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

Uruchomienie nowej kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki SO2 do 91 proc., tlenków azotu NOX do 78 proc. oraz dwutlenku węgla CO2 do 28 proc.

Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

#Weź nie smoguj #WeźOddychaj

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w zaawansowanych technologicznie elektrofiltrach, których sprawność w TAURON Ciepło wynosi 99,9 proc.

Łącznie do 2026 roku sieć ciepłownicza TAURON Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt. Liczba ta ma związek ze znacznym ożywieniem na rynku budowlanym oraz rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów. Ciepło sieciowe jest nie tylko najwygodniejszym sposobem ogrzewania nieruchomości, charakteryzuje się także wysoką efektywnością.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi formalne dofinansowania w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, zatem mieszkańcy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

ENERGIA ODNAWIALNA W ZNACZNYM STOPNIU UCHRONIONA PRZED SKUTKAMI PANDEMII

W 2020 r. produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych nadal spadała, odnotowując najniższy punkt: z 1 226 156 gigawatogodzin (GWh) w 1990 r. do szczytowego poziomu 1 584 005 GWh w 2007 r., do 1 133 402 GWh w 2019 r. i 1 022 589 GWh w 2020 r. (spadek o 9,8 % w porównaniu z 2019 r.).

Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku produkcji energii elektrycznej z energii jądrowej, gdzie wstępne dane za 2020 r. wskazują na najniższy poziom od 1990 r., wynoszący 683 183 GWh (6,3 % mniej niż w 1990 r.).

W ostatniej dekadzie nastąpił znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Według wstępnych danych na 2020 r. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych po raz pierwszy wyprzedziła produkcję z paliw kopalnych. Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wzrósł w czasie z 303 279 GWh w 1990 r. do 979 866 GWh w 2019 r. Dane wstępne za rok 2020 wskazują na dalszy wzrost do 1 052 582 GWh, co stanowiło 29 994 GWh więcej niż produkcja z paliw kopalnych.

Wytwarzanie energii elektrycznej z innych źródeł i źródeł nieokreślonych ma bardzo niewielki udział w ogólnym koszyku wytwarzania energii elektrycznej, na poziomie około 5 200 GWh w ostatniej dekadzie. W 2020 roku osiągnie on poziom 4 442 GWh.

Znaczący spadek zużycia paliw kopalnych w głębi kraju

Wstępne dane za 2020 r. wskazują na znaczny spadek zużycia paliw kopalnych w UE w głębi kraju. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że zużycie paliw kopalnych w 2020 r., zwłaszcza stałych paliw kopalnych, będzie na rekordowo niskim poziomie od czasu, gdy dostępne są dane (tj. od 1990 r.).

Ogromny spadek zużycia ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz umiarkowany spadek zużycia gazu ziemnego stoją w jaskrawej sprzeczności z trendem z poprzednich lat. Wstępne dane za rok 2020 pokazują, że konsumpcja ropy naftowej i produktów ropopochodnych spadła o 12,9% w porównaniu z rokiem 2019. W porównaniu z rokiem 2005, konsumpcja ropy naftowej i produktów naftowych w 2020 roku zanotowała spadek o 23,1%.

Zużycie gazu ziemnego w głębi kraju było mniej dotknięte w 2020 roku: spadek w porównaniu z 2019 rokiem wyniósł tylko 2,6%. Niemniej jednak, od 2005 roku nastąpił spadek o 8,9%.

Zużycie węgla (węgiel brunatny i kamienny) nadal silnie spadało, w następstwie skutków pandemii połączonej ze skutkami polityki wychodzenia z węgla. W porównaniu z 2019 r. wstępne dane za 2020 r. wskazują na znaczny spadek o 20,0% w przypadku węgla brunatnego i o 18,0% w przypadku węgla kamiennego. Od 2005 r. do 2020 r. zużycie węgla kamiennego zmniejszyło się o ponad połowę (-51,2%), podczas gdy zużycie węgla brunatnego spadło w tym samym okresie o 44,9%.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA DOT. ZNACZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Z opublikowanego nowego badania Eurobarometru wynika, że obywatele Europy uważają zmiany klimatyczne za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat. Ponad dziewięć na dziesięć osób objętych badaniem uważa zmiany klimatyczne za poważny problem (93%), a prawie osiem na dziesięć (78%) za bardzo poważny. Poproszeni o wskazanie jednego najpoważniejszego problemu, przed którym stoi świat, ponad jedna czwarta (29%) wybrała zmiany klimatyczne (18%), pogorszenie stanu przyrody (7%) lub problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem środowiska (4%).

Jeśli chodzi o reakcję polityczną, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90%) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych powinny zostać ograniczone do minimum przy jednoczesnym zrównoważeniu pozostałych emisji, tak aby do 2050 r. UE stała się neutralna dla klimatu. Niemal dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87%) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, a taki sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Większość (64%) obywateli UE podejmuje już indywidualne działania na rzecz klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w swoim codziennym życiu. Zapytani o to, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianom klimatu, obywatele podkreślili potrzebę reformy strukturalnej, która towarzyszyłaby indywidualnym działaniom, wskazując na rządy krajowe (63 proc.), przedsiębiorstwa i przemysł (58 proc.) oraz UE (57 proc.). Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych Europejczyków (81%) zgadza się, że czysta energia powinna otrzymywać większe publiczne wsparcie finansowe, nawet jeśli prowadzi to do zmniejszenia dotacji dla paliw kopalnych. Trzy czwarte Europejczyków (75%) uważa, że inwestycje w ramach ożywienia gospodarczego powinny być ukierunkowane głównie na nową, ekologiczną gospodarkę.

Istnieje wyraźne przekonanie, że przeciwdziałanie zmianom klimatu stwarza możliwości dla obywateli UE i gospodarki europejskiej. Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78%) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które zwiększą konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Niemal ośmiu na dziesięciu (78%) zgadza się, że promowanie wiedzy specjalistycznej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w UE. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70%) uważa, że zmniejszenie importu paliw kopalnych może przynieść UE korzyści gospodarcze. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74%) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż inwestycje niezbędne do ekologicznej transformacji.

W specjalnym badaniu Eurobarometru 513 na temat zmian klimatu wzięło udział 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Badanie przeprowadzono między 15 marca a 14 kwietnia 2021 r. Tam, gdzie było to możliwe, przeprowadzono wywiady bezpośrednie, ale niektórzy respondenci wypełnili ankietę online, zgodnie z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

MKIŚ PLANUJE ZMIANĘ ROZPORZĄDZENIA DOT. TARYF DLA CIEPŁA

W wykazie prac legislacyjnych znalazł się „Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło”.

Jak podaje resort klimatu przyczynami i potrzebami wprowadzenia rozwiązań są:

  1. „Wzrastające koszty związane polityką klimatyczną Polski (w tym poprawa jakości powietrza) i Unii Europejskiej, które wpływają zarówno na bieżącą działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i na konieczność bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych”.
  2. „Zmniejszające się zapotrzebowanie na ciepło, które wynika ze zjawiska ocieplania klimatu, postępu technologicznego (np. instalacje nowoczesnych systemów sterowania) i wymogami zwiększania efektywności energetycznej, w szczególności dotyczącymi termomodernizacji budynków”.
  3. „Konieczność redukcji poziomu emisji CO2 w związku z przewidywanym wzrostem ceny uprawnień do emisji CO2 (z obecnych ok. 40 euro do nawet ponad 70 euro za tonę w 2030 r.) i ograniczeniem przydziału bezpłatnych uprawnień”.
  4. „Zrealizowanie celów określonych w KPEiK oraz PEP 2040, w tym celu nakładanego przez Dyrektywę RED II. 5. Konieczność pozyskania dodatkowych środków na inwestycje związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji oraz wzrostem efektywności energetycznej, konwersją lub modernizacją źródeł mającą na celu wzrost udziału wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych”.

W projekcie resort planuje zawrzeć:

  1. „Zwiększenie możliwości wzrostu planowanych przychodów w taryfach dla ciepła z kogeneracji o jeden punkt procentowy”.
  2. „Zagwarantowanie minimalnego wzrostu planowanego przychodu dla taryf kształtowanych na bazie kosztów – zarówno dla cen wytwarzanego ciepła z jak i stawek opłat za jego przesyłanie i dystrybucję”.
  3. „Dodatkowe premiowanie zwiększonym zwrotem z kapitału aktywów, które powstały w związku z budową źródeł ciepła stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii”.
  4. „Uwarunkowanie wskazania realnej możliwości przeznaczenia środków wynikających ze zwiększonych planowanych przychodów zatwierdzonych przez Prezesa URE w taryfie dla ciepła, na inwestycje związane z modernizacją infrastruktury mającą na celu ochronę środowiska.
  5. „Umożliwienie zmiany taryfy po zmianie wskaźników dotyczących minimalnego wzrostu planowanych przychodów”.

Za opracowanie projektu odpowiedzialni będą Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu oraz Piotr Sprzączak – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa. Rozporządzenie ma zostać wydane we wrześniu br.

Fot. MKiŚ

NCBR ZABIEGA O POLSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA CIEPŁA I CHŁODU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje wykonawców gotowych podjąć się opracowania innowacyjnych, bezemisyjnych technologii, które pozwolą na efektywne dostarczanie do naszych domów oraz biur ciepła i chłodu przy wykorzystaniu magazynowania ciepła i chłodu, tak żebyśmy mogli z nich korzystać niezależnie od zmienności produkcji energii z odnawialnych źródeł. Takie właśnie wyzwanie stawia Centrum w najnowszym przedsięwzięciu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków prowadzony będzie do 26 lipca br.

To już dziewiąte z serii przedsięwzięć NCBR zmierzających do opracowania technologii, które mają być polską odpowiedzią na cele wyznaczone w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Mówiąc krótko, w 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć zerowy po¬ziom emisji gazów cieplarnianych netto. NCBR zaprosiło już zainteresowane podmioty do realizacji takich projektów, jak: oczyszczalnia przyszłości, innowacyjna biogazownia, budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownia przyszłości, elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, magazynowanie energii elektrycznej, wentylacja dla szkół i domów oraz technologie domowej retencji. Wszystkie one zostały wybrane pod kątem zapotrzebowania, potencjału do masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

Tym razem chodzi o pobudzenie rozwoju naszego sektora producentów bezemisyjnych urządzeń grzewczych, aby rozbudowali swoje systemy o magazynowanie ciepła lub chłodu, ponieważ aktualnie stosowane rozwiązania pozostawiają wiele do życzenia tak w zakresie bilansu energetycznego, jak i emisyjności.

Od diagnozy do działania

Ponad 65% gospodarstw domowych w Polsce jest ogrzewanych poprzez spalanie węgla lub drewna, a prawie cały chłód wytwarzają agregaty chłodnicze zasilane energią elektryczną, która w naszych warunkach pochodzi głównie z elektrowni spalających paliwa kopalne. Wiąże się to z powiększaniem emisji szkodliwych czynników do atmosfery oraz emisjami gazów cieplarnianych.

Jednocześnie obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na ciepło i chłód, czego dowodem jest np. coraz większa liczba urządzeń klimatyzacyjnych w naszych domach i miejscach pracy. Eksperci zwracają uwagę, że wzmaga to obciążenie sieci elektroenergetycznej w krytycznych dla jej działania porach dnia, prowadząc do niekorzystnej sytuacji zarówno pod względem ekonomicznym (podnoszenie mocy elektrowni jedynie ze względu na chwilowe potrzeby skutkujące stratami w produkcji), jak i środowiskowym. Rośnie ilość czynników chłodniczych, które często zawierają freony – gazy szczególnie groźne dla środowiska.
Dlatego trzeba zrobić to inaczej. Jaki pomysł na transformację metodologii pozyskiwania i wykorzystywania ciepła i chłodu ma NCBR? W przedsięwzięciu badawczo-rozwojowym „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” zostaną opracowane systemy do dwóch zastosowań: dla domu jednorodzinnego (w dwóch wariantach, w zależności od wskaźników energetycznych) i dla biurowca. W zapewnieniu niezbędnej energii do magazynowania ma pomóc instalacja OZE. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich (POIR), wynosi 8,2 mln zł.

Problem polega na tym, że tam gdzie stosowane są już technologie OZE, mamy do czynienia z cykliczną zmiennością efektywności układu, np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne pracują tylko w dzień, generując wtedy dużo energii, która ulega rozproszeniu. W nocy zaś występuje jej niedobór. To dlatego możliwość czasowego magazynowania „zielonej” energii stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań światowej energetyki. Z gotowych rozwiązań, pozwalających na korzystanie ze zgromadzonych zasobów w czasie, kiedy wytwarzanie ciepła i/lub chłodu jest utrudnione lub generuje wyższe koszty, chętnie skorzysta zwłaszcza budownictwo.

Uważamy, że w przyszłości budynki będą czerpać ciepło i chłód z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, a do tego potrzebne są magazyny. Umożliwienie dzięki naszemu nowemu przedsięwzięciu okresowego przechowywania energii z OZE w postaci ciepła i chłodu pozwoli na rozwój takich technologii w sektorze budownictwa, a także w przemyśle zeroemisyjnym – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Kiedy pomysły, plany i obliczenia, na które czekamy, zostaną potwierdzone wdrożeniem demonstratorów, nie tylko wzrośnie świadomość, dlaczego wykorzystanie magazynów ciepła i chłodu jest tak ważne, ale także spowoduje to przyspieszenie rozwoju rodzimego rynku tego rodzaju instalacji. Korzystanie w tym procesie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł pozwoli na zapewnienie ogrzewania lub chłodzenia w sposób nieszkodliwy dla środowiska, na czym nam wszystkim zależy – dodaje.

Magazyny sezonowe i krótkoterminowe na celowniku NCBR

Potrzeba opracowania innowacyjnych, „zielonych” technologii w zakresie akumulacji ciepła i chłodu spędza sen z powiek naukowcom i przedsiębiorcom z wielu krajów. Struktura zużycia energii końcowej w Unii Europejskiej wskazuje na to, że aż 49% tej energii przeznaczane jest na potrzeby grzewcze. Nic więc dziwnego, że nowoczesne technologie akumulacji ciepła i chłodu rozwijają się w Europie. Na przykład we Francji w 2016 roku, jak donosi „The Journal of Physical Chemistry”, naukowcy połączyli alkohole cukrowe (łatwo dostępny produkt odpadowy przemysłu spożywczego) z nanorurkami węglowymi, aby stworzyć materiał umożliwiający magazynowanie energii odnawialnej w postaci ciepła. Alkohol cukrowy umożliwia regulację punktu topnienia, a tym samym znaczące zwiększenie gęstości energii. Jednym z założeń tego projektu było wykorzystanie niedrogich, przyjaznych środowisku, bezpiecznych i łatwych w użyciu materiałów. Opracowano nowe tworzywo ulegające przemianie fazowej (PCM), przeznaczone do sezonowego magazynowania energii (STES) w zakresie średnich temperatur.

Eksperci NCBR zwracają uwagę, że rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w dużej mierze zależy od efektywności akumulacji energii. Nadwyżki energii pochodzące m.in. z OZE można przechowywać i użyć w okresie największego zapotrzebowania na ciepło lub chłód w okresie jej niedoboru, co wiąże się z drugą korzyścią – obniżeniem zapotrzebowania instalacji ogrzewania lub chłodzenia budynków na energię elektryczną. Magazyny sprawdzą się też do pozyskiwania energii wtedy, gdy jest ona tańsza (np. przetwarzanie energii na ciepło w taryfie nocnej), i wykorzystywania jej w czasie, gdy trzeba by było za nią więcej zapłacić. Wśród potencjalnych zastosowań wskazuje się m.in. domy jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, biurowce, hotele, chłodnie i magazyny czy hipermarkety.

W przedsięwzięciu NCBR zaplanowano opracowanie technologii magazynowania ciepła i chłodu dla domów oraz biur w cyklu sezonowym oraz krótkoterminowym, czyli dobowym lub tygodniowym. Wariant sezonowy ma pozwolić na akumulację ciepła w miesiącach letnich i jego dystrybucję w okresie zimowym lub magazynowanie chłodu, kiedy jest zimno, i korzystanie z niego latem. Takie rozwiązanie umożliwi znaczne ograniczenie energii zużywanej do całorocznej klimatyzacji lub ogrzewania pomieszczeń. Magazyn krótkoterminowy (dobowy, tygodniowy) ograniczy pobór prądu potrzebny do produkcji ciepła lub chłodu w okresie, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest największe oraz zoptymalizuje jej dobowy popyt.

Rozpowszechnienie tej technologii w domach jednorodzinnych to szansa na eliminację kotłów na paliwa kopalne, drewno czy biomasę.

Wykonawcy poszukiwani

W przedsięwzięciu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP), które umożliwią opracowanie innowacyjnej technologii magazynów energii cieplnej i/lub chłodniczej, zintegrowanych z instalacjami ogrzewania i chłodzenia budynków, wykorzystującej energię z instalacji OZE.

Zasobniki ciepła lub chłodu mają się cechować m.in. wysoką sprawnością ładowania i oddawania ciepła i chłodu, minimalnymi stratami ciepła i chłodu, a także optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania. Powinny być nieszkodliwe dla środowiska i oczywiście bezpieczne dla użytkowników.

Zaletą opracowywanej technologii będzie inteligentny system, samodzielnie wybierający najkorzystniejsze taryfy, przez co użytkownicy będą płacić niższe rachunki za prąd. W ramach projektu planowane jest opracowanie magazynu ciepła lub chłodu o największym potencjale rynkowym i korzystnym wpływie na środowisko, z możliwością recyklingu urządzenia w 100% po 25 latach użytkowania. W sumie, na ponad 2-letnie prace, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 8,2 mln zł z Funduszy Europejskich: 7,2 mln w etapie pierwszym, w którym swoje konkurencyjne koncepcje przedstawi i doprowadzi do etapu prototypu maksymalnie 6 wykonawców, oraz 1 mln zł w etapie drugim, w którym powstaną i zostaną przetestowane na konkretnych obiektach demonstratory nowych technologii.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: NCBR