ENERGETYKA CIEPLNA W LICZBACH. NAJNOWSZY RAPORT URE

Na skutek wzrostu kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji, w 2022 r. zwiększyło się zadłużenie ciepłownictwa, jednocześnie w sektorze odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych – wynika z dorocznego raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  • Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej w 2022 r. wzrosły o 37 proc., wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Rentowność sektora wyniosła minus 22 proc. – dodał URE.
  • W związku ze wzrostami cen paliw o blisko 35 proc. wzrosła też średnia cena ciepła sprzedawanego w 2022 r. i wyniosła 64 zł za GJ.

Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej w 2022 r. wzrosły o 37 proc., w szczególnie trudniej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło w procesie kogeneracji, które nie mogły mieć taryf, aktualizowanych w ciągu roku – wskazuje raport. W konsekwencji wysokich kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 rentowność brutto źródeł wytwarzających ciepło w kogeneracji spadła w 2022 r. do minus 38 proc. Tymczasem rentowność źródeł wytwarzających wyłącznie ciepło była lekko dodatnia i wyniosła 0,25 proc. Razem rentowność całej branży ciepłowniczej brutto wyniosła minus 22 proc. – wskazał regulator.

Moc zainstalowania ciepłowni spadła o 1,7 proc.

W 2022 r. moc zainstalowania ciepłowni spadła o 1,7 proc. – z 54 do 53 GW, spadła też moc zamówiona – z 35,02 do 34,9 GW, czyli o 0,28 proc. W związku ze wzrostem kosztów ciepła systemowego spadła jego sprzedaż. W 2022 r. ciepłownie sprzedały ponad 357 tys. TJ ciepła, co stanowi spadek o ponad 7,2 proc. w stosunku do roku 2021 – wskazuje URE w raporcie.

66,2 proc. paliw zużytych do produkcji ciepła w 2022 r. stanowiły węgiel kamienny i brunatny. W porównaniu z 2021 r. ich udział spadł o 3 pkt proc. Wzrósł natomiast udział paliw gazowych, a także OZE, który wyniósł już ponad 15 proc. Największy udział OZE odnotowano w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Średnia cena ciepła sprzedawanego w 2022 r. wzrosła o blisko 35 proc.

W związku ze wzrostami cen paliw o blisko 35 proc. wzrosła średnia cena ciepła sprzedawanego w 2022 r. i wyniosła 64 zł za GJ. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe wzrosła o blisko 17 proc., przekraczając 22 zł za GJ.


Jak zauważa URE, duży wzrost cen surowców energetycznych zmuszał przedsiębiorstwa ciepłownicze do częstych aktualizacji taryf. W ciągu ubiegłego roku URE przeprowadził 925 postępowań ws. zatwierdzenia lub zmiany taryfy za ciepło, co oznacza blisko dwa razy więcej postępowań taryfowych niż roku poprzednim.

Doroczny raport o ciepłownictwie URE publikuje od 2002 r. W tym czasie, jak wynika z danych regulatora, długość sieci ciepłowniczych wzrosła z 17 312 km do 22 578,4 km. Długość sieci przypadająca na jedno przedsiębiorstwo zwiększyła się z ok. 23,8 km do 62,89 km. Całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła spadła w okresie 2002‒2022 z ok. 71 GW do ok. 53 GW. Od 2002 r. udział paliw węglowych w produkcji ciepła spadł z 81,7 proc. do 66,2 proc.

Źródło: www.wnp.pl www.ure.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *