CENTRALNE OGRZEWANIE ZAMIAST KOPCIUCHÓW

Warszawa wymienia kopciuchy, ale również podłącza mieszkania komunalne do sieci ciepłowniczej. Dotychczas przyłączono ponad 5 tys. mieszkań komunalnych, a do końca 2022 r. planowane jest podłączenie jeszcze 1 tys. mieszkań.

Na terenie miasta funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy, który zaopatruje w ciepło blisko 80 proc. mieszkańców. Urząd m.st. Warszawy w swoich zasobach ma ponad 81 tys. mieszkań komunalnych. Część z nich nie jest jeszcze podłączona do centralnego ogrzewania, a jest to również jeden ze sposobów miasta na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Stąd realizacja programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

W latach 2010-2020 uruchomiono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w 285 budynkach z ponad 5,2 tys. mieszkaniami komunalnymi. Na ten cel dotychczas przeznaczono prawie 88 mln zł. Do końca 2022 roku jest planowane przyłączenie 62 budynków z ponad 1 tys. mieszkań komunalnych. Na ten cel miasto planuje przeznaczyć ok. 18 mln zł.

„Mimo pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji budżetu miasta, nie zmieniamy planów remontowych w budynkach z mieszkaniami komunalnymi. To jeden z naszych priorytetów podnoszenia standardu życia w mieście” – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W ostatnich latach realizacja programu przyspieszyła. W 2019 r. do sieci ciepłowniczej przyłączono rekordowe 64 budynki z 1078 lokalami i wyposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. W ubiegłym roku podłączono 29 budynków z ok. 460 lokalami.

„Najwięcej przyłączeń budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej jest na Pradze-Północ oraz Pradze-Południe. Jest to część programu rewitalizacji dla tej części Warszawy” – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Na obszarach, gdzie brakuje infrastruktury ciepłowniczej, budynki będą wyposażane w kotłownie gazowe i instalacje centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody. Tam, gdzie brakuje pomieszczenia na kocioł gazowy, w poszczególnych lokalach montowane są piecyki gazowe etażowe z indywidualną instalacją. W 2019 r. w ten system wyposażono 176 lokali. 5 mieszkań wyposażono w system grzewczy z OZE (pompy ciepła). Wydatki z budżetu miasta na realizację tych zadań w 2019 r. wyniosły ok. 17 mln zł (dane za 2020 r. dotyczące alternatywnych podłączeń wobec CO będą dostępne pod koniec I kwartału). W latach 2017-2020 miasto udzieliło dotacji na likwidację 1 720 kopciuchów. Dodatkowo w latach 2018-2020 zlikwidowano ponad tysiąc kopciuchów komunalnych. Łącznie w latach 2017-2020 wydano na ten cel 25 354 239 zł, z czego tylko w ubiegłym roku ponad 15 mln zł.

Źródło: UM Warszawa
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *