CHORWACKIE MIASTA NA DRODZE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Karlovac jest pierwszym miastem w Chorwacji i jednym z niewielu w Europie, które przyjęło plan przestrzenny mający na celu uczynienie swoich dzielnic zrównoważonymi, energooszczędnymi i odpornymi na zmiany klimatu. Karlovac, jeden z liderów transformacji energetycznej w Chorwacji, otrzymał pomoc w tym przedsięwzięciu od Regionalnej Agencji Energetycznej Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA).

REGEA była jednym z partnerów projektu Interreg Europe LC Districts, który został uruchomiony w celu modyfikacji dokumentów strategicznych, aby przyspieszyć dekarbonizację dzielnic miejskich. Ideą było wykorzystanie elementów energetycznych i klimatycznych w planach przestrzennych.

Agencja powiedziała, że zidentyfikowała, wraz z miastami w północno-zachodniej Chorwacji, plany przestrzenne jako jeden z kluczowych dokumentów, które mogą przyspieszyć dekarbonizację miast i dzielnic miejskich lub ją spowolnić. Plany przestrzenne są w jurysdykcji władz lokalnych i regionalnych i mogą być wykorzystywane jako narzędzie zachęcające do transformacji energetycznej.

REGEA przeprowadziła wszystkie niezbędne analizy i wydała zalecenia dotyczące sposobu włączenia środków z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) miasta Karlovac do planu przestrzennego.

Wynikiem procesu, w którym uczestniczyły urzędy miejskie, służby użyteczności publicznej, dostawcy energii, organizacje pozarządowe, społeczność akademicka i obywatele, był plan przestrzenny zatwierdzony przez Radę Miasta, który utorował drogę do zrównoważonego rozwoju i odporności na zmiany klimatu.

Niektóre z kluczowych części obejmują całkowity zakaz stosowania paliw kopalnych do ogrzewania (nie planuje się sieci gazu ziemnego). Ciepło będzie wytwarzane wyłącznie przez ciepłownie miejskie lub pompy ciepła. Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie wyższych standardów wykorzystania odnawialnych źródeł energii niż na poziomie krajowym, a także promuje rozwiązania oparte na naturze w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Jak podaje REGEA, przygotowując plan przestrzenny w ramach projektu LC Districts wykorzystała spostrzeżenia dotyczące dobrych praktyk ze Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Czech. Miasto Karlovac będzie służyć jako przykład dekarbonizacji dla innych miast w Chorwacji.

REGEA współpracuje obecnie z Ministerstwem Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju oraz Ministerstwem Planowania Przestrzennego i Budownictwa, aby pomóc im włączyć wiedzę zdobytą w procesie do dokumentów strategicznych w celu ułatwienia transformacji energetycznej, dostosowania się do skutków zmian klimatycznych i zwiększenia odporności władz lokalnych i regionalnych.

Źródło: Green Balkan Energy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *