CIEPŁE KAMIENICE – NAWET DO 50 PROC. DOTACJI

Na najbliższej sesji Rada Miejska Bielska-Białej podejmie uchwałę regulującą zasady dofinansowania w ramach tzw. programu uciepłownienia. Z uchwały będą mogli skorzystać lokatorzy w budynkach wielorodzinnych, którzy chcą przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Obecnie jest wiele programów wspierających wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, ale kwestia wsparcia wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej pozostaje zaniedbana. W Bielsku-Białej do tej pory likwidacja starych, węglowych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych z mieszaną własnością (wspólnoty mieszkaniowe) była objęta 3-letnim programem pilotażowym, który pozwolił na zebranie pierwszych doświadczeń.

Przygotowana uchwała ma pozwolić poprawić tę sytuację i przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w centrum miasta. Zgodnie z projektem, kwota dotacji wyniesie 50 proc. od wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż iloczyn kwoty 8 tys. zł oraz liczby samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, w których zlikwidowano stare źródła ciepła na paliwa stałe.

Kosztami kwalifikowanymi do rozliczenia są koszty wykonania m.in. instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. wewnątrz lokali, jak odcinki wspólne łączące z węzłem cieplnym lub centralnym źródłem ciepła (kotłem/kotłownią), zasobniki wody użytkowej, urządzenia służące wzajemnym rozliczeniom, logotermy, urządzenia sterujące ogrzewaniem, grzejniki, ekrany zagrzejnikowe, zawory termostatyczne, koszty demontażu starych urządzeń grzewczych i ich trwałej likwidacji lub złomowania. Natomiast do kosztów kwalifikowanych nie będą wliczanie roboty budowlane.

Źródło: bielsko.biala.pl
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *