CIEPŁO ŁĄCZY MIASTA

Historyczne połączenie gdyńsko-rumskiej sieci ciepłowniczej OPEC z siecią w Redzie. W czwartek 16 lutego br. na granicy Rumi i Redy trzej samorządowcy – Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny i Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oficjalnie potwierdzili połączenie dwóch systemów ciepłowniczych: gdyńsko-rumskiego zarządzanego przez OPEC i redzkiego, którego właścicielem jest MPCK Koksik.

Obecna sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest bezprecedensowa. Sytuacja geopolityczna, problem z dostępem surowców, polityka klimatyczna, w tym rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 (EU-ETS) oraz węgla i rosnąca inflacja spowodowały, że wiele mniejszych podmiotów ciepłowniczych w kraju boryka się z problemami – szczególnie finansowymi, mogącymi wpływać na bezpieczne i niezawodne świadczenie usług dotyczących produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. W takiej sytuacji znalazł się MPCK Koksik, dlatego w celu złagodzenia niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych oraz w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Redy właściciele lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych (samorządowcy) podjęli decyzję o połączeniu obu systemów.

„Współpraca samorządów i lokalnych wspólnot to zawsze wartość dodana, która lokalnie przynosi wiele korzyści. Teraz, dzięki porozumieniu między naszymi miastami, usprawniamy działanie infrastruktury ciepłowniczej, czyli jednej z najważniejszych usług, które docierają do naszych domów i z której korzysta coraz więcej mieszkańców. To niezwykle ważne, szczególnie w tak trudnym gospodarczo czasie, gdy przez sytuację międzynarodową ceny paliw i opału są niestabilne, a jednocześnie wymogi dotyczące emisji dwutlenku węgla i wpływu infrastruktury na środowisko stają się coraz bardziej wyśrubowane. W tej sytuacji wspólne działanie pomaga nam realizować najważniejsze cele” – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

OPEC Sp z o.o. i MPCK Koksik podpisały list intencyjny, którego przedmiotem jest sprzedaż ciepła o mocy zamówionej 8 MW i świadczenie usługi przesyłowej przez OPEC na rzecz MPCK Koksik, celem jego dalszego przesyłu, dystrybucji i sprzedaży na rzecz odbiorców MPCK Koksik na obszarze Redy.

„Połączenie tych sieci ciepłowniczych ma bardzo istotne znaczenie, również z punktu widzenia mieszkańców Rumi. Bardzo nam zależy, aby wspólna sieć ciepłownicza rozwijała się i aby jak najwięcej budynków było do niej podłączonych. Rezygnując z pieców węglowych czy instalacji gazowych, przyczyniamy się do podwyższenia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Połączenie tych dwóch systemów pozwoli też na lepsze wykorzystanie nowych źródeł energii czy ciepła, które muszą się pojawiać. Dlatego im szerzej sieć ciepłownicza będzie sięgać, tym większa szansa na zdobycie tańszego źródła, co z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo korzystne” – podkreśla Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi.

„Połączenie systemów ciepłowniczych jest wyrazem integracji gmin – Gdyni i okolic, a także dbałości o czystość atmosfery  i ograniczanie emisji CO2 na szerszym obszarze. Docelowo oznacza ograniczenie zużycia 11 tys. ton węgla oraz 23 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery” – mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Redy.

Ciepło systemowe jest w Polsce jednym z pewniejszych rozwiązań. Ceny ciepła systemowego są pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki, a takiego bezpieczeństwa nie daje żadna inna forma tworzenia i dostarczania ciepła w Polsce. Ma to ogromne znaczenie w niestabilnych obecnie czasach.

„W obliczu gwałtownie zmieniających się zewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw energetycznych w połowie 2022 r. podjęliśmy decyzję o połączeniu systemów ciepłowniczych Redy i Gdyni. Naszym celem było ustabilizowanie i ograniczenie kosztów ciepła oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych w postaci ograniczenia emisji substancji szkodliwych powstających w wyniku spalania węgla w ciepłowni miejskiej w Redzie. Dodatkowym aspektem połączenia są również kwestie bezpieczeństwa dostawy ciepła zarówno dla mieszkańców Redy jak i Rumi oraz – szczególnie w okresie letnim – również dla części odbiorców Gdyni. Podłączenie drugiego źródła ciepła do systemu gdyńskiego podniesie pewność dostawy ciepła dla naszych odbiorców” – mówi Jarosław Kubera, Prezes MPCK Koksik.

Połączenie systemów ciepłowniczych wpisuje się w strategię OPEC na lata 2022–2040. Jest to przykład działania świadomego i odpowiedzialnego względem odbiorców ciepła i zmian klimatu. Celem strategicznym jest systematyczna redukcja śladu węglowego z perspektywą zeroemisyjności.

„Sensem sieci jest rozwój i łączenie, gdy łączy się sieci ciepłownicze jest to szczególnie wartościowe z perspektywy rozwoju regionu i przedsiębiorstw, a co najważniejsze – bezpieczeństwa ciepłowniczego mieszkańców. Bardzo się cieszę, że w przyjazny i partnerski sposób doprowadzamy dziś z firmą Koksik do połączenia redzkiej sieci z gdyńsko-rumską siecią OPEC. Nasze sieci zostały połączone fizycznie w zautomatyzowanej komorze technicznej na granicy Redy i Rumi i włączone w jeden system dozoru OPEC. Ciepłociągi zostały już zasilone gdyńskim ciepłem i po przeprowadzeniu testów technicznych, w celu ustabilizowania różnic temperaturowych i ciśnieniowych, ciepło OPEC zasili bezpiecznie i stabilnie system Koksika, gwarantując mieszkańcom Redy czyste i atrakcyjne cenowo ciepło” – podsumowuje Wojciech Folejewski, Prezes OPEC.

Źródło: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o, Gdynia

Fot. rumia.eu, Na zdjęciu: Prezes spółki OPEC Wojciech Folejewski i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Jarosław Kubera wspólnie związali symboliczną wstęgę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *