CIEPŁO SYSTEMOWE Z ELEKTROWNI TURÓW OGRZEJE MIESZKAŃCÓW BOGATYŃSKIEGO TRZCIŃCA

Ciepło systemowe wyprodukowane w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, dotrze docelowo do ponad 120 gospodarstw domowych w Trzcińcu, dzielnicy Bogatyni. Przełoży się to na redukcję smogu i zjawiska niskiej emisji powstającego w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach.

Ubiegłoroczne podpisanie listu intencyjnego przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminę Bogatynia i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni w sprawie uciepłownienia Trzcińca rozpoczęło proces przygotowań inwestycyjnych, które właśnie przechodzą w fazę realizacji.

Zgodnie z zapisami dokumentu, Elektrownia Turów zobowiązała się do wykonania sieci ciepłowniczej o mocy cieplnej 1,3 MWt od źródła do uzgodnionego miejsca wpięcia, oraz do dostarczania ok. 10 000 GJ ciepła rocznie do odbiorców w Trzcińcu.

– Inwestycja ta polega na wykonaniu nowego, długiego na ok. 450 m odcinka magistrali ciepłowniczej w miejscowości Trzciniec, łączącego istniejącą już infrastrukturę ciepłowniczą Elektrowni Turów z siecią ciepłowniczą realizowaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni. Dzięki inwestycji poprawi się jakość powietrza w Bogatyni, a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych dostaw ciepła systemowego, które pomoże ograniczyć zjawisko niskiej emisji i problem smogu. To kolejny dowód na to, że troska o społeczności lokalne jest jednym z priorytetów PGE GiEK – wyjaśnia Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Energia elektryczna w blokach 1–6 Elektrowni Turów wytwarzana jest w wysokosprawnej kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, zabezpieczającego m.in. potrzeby grzewcze i wytwarzanie centralnej wody użytkowej dla przeważającej większości z blisko 18-tysięcznej bogatyńskiej społeczności. Technologia wytwarzania energii przez konwencjonalne bloki energetyczne turoszowskiej elektrowni wyposażone w kotły fluidalne wraz instalacjami służącymi ochronie środowiska sprawia, że są to jednostki o wysokiej sprawności, spełniające wszystkie wymogi środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT. Łączna moc osiągalna planowanego źródła ciepła wynosi 219 MW.

– Cieszę się, że tak długo oczekiwana przez mieszkańców Trzcińca inwestycja doczeka się realizacji, umożliwiając im tym samym stopniowe przyłączanie się do gminnej sieci ciepłowniczej – mówi Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. – Oznacza to, że mieszkańcy tego terenu będą mogli sukcesywnie odchodzić od dotychczasowego sposobu ogrzewania swoich domów za pomocą tradycyjnych pieców, co z pewnością poprawi ich komfort życia. Ten istotny krok, który znacząco poprawi również jakość powietrza na naszym terenie, możliwy był dzięki doskonałej współpracy samorządu z zarządem PGE GiEK.

Postępowanie przetargowe poprzedzone zostało opracowaniem dokumentacji, w tym m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz szeregiem uzgodnień technicznych i formalnych. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci cieplnej na potrzeby uciepłownienia Trzcińca” złożyła firma HYDRO-INSTAL INFRASTRUKTURA I DROGOWNICTWO z Bogatyni i już 24 stycznia 2022 roku zawarta została umowa na realizację tego zadania.

Wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe, dotyczące szczegółowego przebiegu trasy oraz związanych z tym kwestii technicznych i wykonawczych. Kontraktowane są również dostawy materiałów niezbędnych do realizacji prac w terenie. Zgodnie z zawartą umową, termin oddania do użytku nowej nitki ciepłowniczej zaplanowany jest na koniec sierpnia 2022 roku.

Źródło: PGE GiEK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *