CIEPŁO W WĄBRZEŹNIE BĘDZIE TAŃSZE

Od 1 marca br. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Wąbrzeźnie wprowadził nowy cennik dla odbiorców energii cieplnej. Komunalna spółka obniżyła ceny ciepła średnio o ponad 12 %, co przekłada się na obniżkę o 11,56 zł za 1GJ w stosunku do poprzedniej ceny. Jak wskazuje burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski, w przypadku mieszkania o powierzchni 50 m2 roczny koszt jego ogrzania może zmniejszyć się o około 260 złotych – informuje Wąbrzeźno-CWA.pl.

W ciągu kilku ostatnich lat MZECWiK stracił część odbiorców energii cieplnej, którzy zdecydowali się na wytwarzanie ciepła do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody poprzez własne kotłownie gazowe dla pojedynczych budynków (np. na osiedlach Marysieńka i Niepodległości) lub zainstalowanie kotłów gazowych w poszczególnych mieszkaniach. W 2019 roku ten sposób zaopatrzenia w ciepło wprowadzono także w budynkach przy ulicy Sportowej 3 i Spokojnej 10.

„Jak poinformował mnie prezes MZECWiK Marek Kondraciewicz, docierają do niego pytania mieszkańców osiedla Tysiąclecia, którzy poruszają temat istnienia bądź likwidacji kotłowni Tysiąclecia – mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski. – Prezes Kondraciewicz zapewnia jednak, że nie ma planów likwidacji tej kotłowni i przedstawia uwarunkowania techniczne oraz finansowe, przemawiające za jej dalszym istnieniem. Szef MZECWiK podkreśla przy tym, że ta miejska ciepłownia jest w zupełnie w innym położeniu niż dawna kotłownia przy ul. Okrężnej” – wyjaśnia burmistrz Zygnarowski.

Zgodnie z zapewnieniami prezesa Kondraciewicza, ciepło dla budynków osiedla Tysiąclecia dostarczane jest ze zlokalizowanej centralnie kotłowni poprzez sieć ciepłowniczą w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, a dalej do grzejników poprzez węzły cieplne. Urządzenia węzła cieplnego zapewniają odpowiednią i bezpieczną temperaturę ciepłej wody, oraz zależnie od pogody sterowanie temperaturą wody dostarczanej do grzejników w budynkach. Poza tym w budynkach nie jest prowadzony proces spalania i nie ma z tego tytułu zagrożeń.

„Prezes Kondraciewicz wyjaśniał, że od 2013 roku spółka systematycznie obniżała ceny swoich usług i dopiero sytuacja na rynku cen gazu od 2019 roku odwróciła ten proces, gdyż relacje cen gazu zostały bardzo zachwiane. Ceny gazu dla małych odbiorców stały się niższe, niż dla dużych odbiorców – mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski. – Jednak na lata 2021 i 2022, dzięki zmianom na rynku gazu, spółka zawarła umowę na dostawę gazu w niższej cenie, co pozwoliło, pomimo wzrostu innych kosztów (np. energii elektrycznej około 30%), obniżyć ceny ciepła dla odbiorców. Jak zapewniał mnie szef MZECWiK, obecnie znajdują się one na poziomie cen z lat 2008-2009 – dodaje burmistrz. – Prezes Marek Kondraciewicz wyjaśniał ponadto, że miejską spółkę wyróżnia pewność dostaw, a wykwalifikowani pracownicy dbają o to, by system ciepłowniczy działał sprawnie i bez przerw, co w dużym stopniu zapewnia również paliwo rezerwowe w postaci oleju opałowego, gdyby np. była przerwa w dostawie gazu” – dodaje burmistrz Zygnarowski.

W ocenie Marka Kondraciewicza ciepło dostarczane do odbiorców z kotłowni Tysiąclecia jest konkurencyjne i atrakcyjne pod względem ceny w porównaniu do innych sposobów ogrzewania.

„Szef MZECWiK uzasadnia, że porównanie stawek kotłowni miejskiej do stawek kotłowni lokalnych jest trudne i w wielu przypadkach wręcz niemożliwe, ponieważ oferta cenowa spółki komunalnej jest kompleksowa – zawiera wszystkie koszty, które będzie ponosił odbiorca w stawce za jednostkę 1GJ. Są to między innymi koszty paliwa – gazu ziemnego (73% kosztów bezpośrednich wytwarzania ciepła), koszty amortyzacji, energii elektrycznej, opłat na rzecz ochrona środowiska, opłat za dozór techniczny UDT, koszty przeglądów, napraw, uzdatniania wody, koszty dozoru eksploatacyjnego, ubezpieczenia, itp. – opisuje burmistrz. – Według prezesa Kondraciewicza ceny za ciepło z niektórych kotłowni lokalnych nie zawierają chociażby takich elementów jak amortyzacja lub koszty finansowania, koszty zarządu itp., które w bardzo dużym stopniu mają wpływ na ostateczną cenę ciepła” – relacjonuje burmistrz Zygnarowski.

Z informacji jakie prezes MZECWiK przekazał burmistrzowi miasta, wynika, że jakiekolwiek porównania (dotyczące cen energii cieplnej – red.) mogą być zrobione tylko przez właścicieli kotłowni przy uwzględnieniu wszystkich kosztów, dotyczących wytworzenia ciepła, w tym amortyzacji lub kosztów spłaty kredytu.

Źródło: WĄBRZEŹNO-CWA.pl
Fot. UM Wąbrzeźno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *