„CIEPŁOWNIA NA ODPADY – INWESTYCJA BEZPIECZNA I ZRÓWNOWAŻONA”

Samorządowców oraz przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi NFOŚiGW zapraszama na konferencję pod hasłem: „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”, która odbędzie się 22 czerwca br. w formule hybrydowej: w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz online. Wstęp jest wolny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Na konferencji, zorganizowanej w formule prelekcji, paneli i warsztatów, wystąpią eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prezesi banków, przedstawiciele państwowych instytucji ochrony środowiska, naukowcy, praktycy branży odpadowej, reprezentanci branżowych izb i organizacji oraz członkowie zarządu NFOŚiGW.

Będzie to wyjątkowa okazja do fachowej dyskusji oraz wymiany informacji i opinii na temat  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, zwłaszcza w zakresie ich spalania i wykorzystania w ciepłownictwie. Spotkanie pozwoli zapoznać się z ofertą banków wspierających samorządowe inwestycje w branży odpadowej i „spalarniowej” oraz z możliwościami skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów NFOŚiGW. Konferencja umożliwi również poznanie najnowszego dorobku eksperckiego i naukowego w zakresie termicznego przekształcania odpadów, wymiany doświadczeń z praktykami gospodarki odpadowej i zaznajomienia się ze stanem i perspektywami rozwoju spalarni w polskiej gospodarce komunalnej.

W części warsztatowej będzie można poznać zasady i warunki korzystania z pomocy publicznej w dofinansowaniu budowy spalarni odpadów, w tym uzyskać instrukcje jak „krok po kroku” wypełniać wnioski, a także wszechstronne informacje, dane i porady dotyczące np. oceny finansowej inwestycji, czy wskaźników i efektów przedsięwzięcia.  Przedstawiciele NFOŚiGW przedstawią zainteresowanym szczegółowe możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w programach priorytetowych prowadzonych przez naszą instytucję w zakresie gospodarki odpadowej.  

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *