CIEPŁOWNIA SIERPC ZE WSPARCIEM NFOŚIGW

Ciepłownia w Sierpcu zostanie zmodernizowana dzięki umowie podpisanej 28 września 2023 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. . Na poprawę efektywności energetycznej Ciepłowni NFOŚiGW przekaże ponad 7,3 mln złotych dotacji oraz ponad 7,3 mln złotych pożyczki.

Cel ogólny przedsięwzięcia polega na poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Kolejnym celem jest wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej.

W ramach projektu wykonane zostaną prace: Instalacja pomp ciepła (2 x 0,243 MWt); budowa dedykowanej dla pomp ciepła instalacji fotowoltaicznej (200 kW); budowa magazynu ciepła (2,5 MWh i pojemności wodnej 50 m3); wymiana 6 odcinków kanałowej sieci ciepłowniczej (2,188 km) na rurociągi preizolowane; system alarmowy; wymiana instalacji technologicznej pompowni sieciowej; wymiana 20 istniejących węzłów cieplnych; modernizacja instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów węglowych WR-10.

Wdrożenie inwestycji jest uzasadnione pod względem technicznym, środowiskowym oraz ekonomicznym i społeczno – gospodarczym. Zaplanowane zadania inwestycyjne przyczynią się do realizacji następujących celów cząstkowych: obniżenia emisji do środowiska, w szczególności CO2, NO2, SO2, pyłów, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła, zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z przyszłymi normami środowiskowymi, oferowanie ciepła po przystępnych cenach dla użytkowników systemu ciepłowniczego, obniżenia zapotrzebowania na paliwo (przede wszystkim węgla), zmniejsza uzależnienie od zakupu paliw, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii na lokalnym rynku w wyniku wykorzystania do produkcji energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej (OZE) a do produkcji ciepła pomp ciepła. Szacowany roczny spadek emisji dwutlenku węgla to 10 897,91 Mg. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 273,30 MWh/rok.

Umowa została podpisana 28 września 2023 roku w siedzibie Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. przez Sławomira Mazurka– Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjenta:Rafała Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o., Piotra Tyndorfa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.. Na uroczystości obecni byli również: Jacek Ozdoba – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jarosław Perzyński – Burmistrz Sierpca, Waldemar Frydrychowicz – Wiceprzewodniczący Rady miasta Sierpca, Krzysztof Kacperski – Przewodniczący Komisji budżetu Rady Miasta Sierpca, Paweł Pakieła – Dyrektor EMPGIK Sierpc Sp. z o.o., Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu ZGKIM Sp. z o.o. w Sierpcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *