CIEPŁOWNICTWO W SARAJEWIE OPARTE NA GEOTERMII?

Toplane Sarajewo, miejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej stolicy Bośni i Hercegowiny, zamierza szczegółowo przenalizować kwestie wykorzystania energii geotermalnej jako źródło dla swoich systemów ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze Toplane Sarajevo w stolicy Bośni i Hercegowiny (BiH) we współpracy z Funduszem Ochrony Środowisk ogłosiło rozpoczęcie prac nad badaniami wód termalnych na potrzeby ciepłownictwa.

W dniu 3 lipca 2020 r. Toplane Sarajevo podpisało porozumienie z Funduszem Ochrony Środowiska Federacji BiH w sprawie alokacji środków w ramach „Projektu badań hydrogeologicznych wód termalnych w rejonie Ilidzy dla ciepłownictwa Toplana Sarajevo”, Środki w wysokości 35 tys. KM (ok. 180 tys. Euro), które zostaną przeznaczone na ciepłownie, obejmują przygotowanie dokumentacji projektowej.

Jeżeli badania hydrogeologiczne w pierwszej fazie tego przedsięwzięcia wykażą uzasadnienie wykorzystania wody geotermalnej o zadowalającej temperaturze, wiercenie otworu geotermalnego będzie kontynuowane. Ciepłownie uzyskają więc niezbędną koncesję i będą wykorzystywać wody geotermalne w systemie ciepłowniczym.

Realizacja projektu wprowadzi zupełnie nowy sposób ogrzewania, który wyklucza wykorzystanie gazu ziemnego i innych alternatywnych źródeł energii w procesie produkcji ciepła, co ma nieoceniony pozytywny wpływ na jakość powietrza.

Źródło: Think GeoEnergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *