CIEPŁOWNICY LATEM NIE ODPOCZYWAJĄ. MEC PRZYGOTOWANY DO SEZONU GRZEWCZEGO

Choć mamy jeszcze kalendarzowe lato, to średnie temperatury zewnętrzne z każdym dniem są coraz niższe. Coraz częściej spoglądamy na temperaturę w naszych domach zastanawiając się „kiedy zaczną grzać”.

Aby ciepło bez przeszkód mogło popłynąć do naszych domów, potrzeba bardzo dużo pracy ciepłowników. Kiedy my odpoczywaliśmy na wakacjach, oni przygotowywali sieć ciepłowniczą do kolejnego sezonu grzewczego. Pracy było dużo, ale wszystko jest już przygotowane. Zapytaliśmy szczecineckich ciepłowników kiedy popłynie ciepło w naszych domach, a także jakie były ostatnie inwestycje, obecną cenę węgla oraz zainteresowanie miejskim ciepłem. Na nasze pytania szczegółowych odpowiedzi udzielił Ryszard Filip, dyrektor ds. Technicznych Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Przed każdym sezonem grzewczym spółka przeprowadza prace konserwacyjne. Jakie prace (te najważniejsze) zostały wykonane w tym roku?

Po zakończeniu sezonu grzewczego, w okresie letnim spółka przystępuje do prac konserwacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych. Każdego roku w tym okresie wykonywane są przeglądy oraz kompleksowe konserwacje kotłów, instalacji technologicznych, układów automatyki oraz kompaktowych węzłów cieplnych, których w systemie pracuje ponad 260 szt. W bieżącym okresie spółka przeprowadziła między innymi remonty wysokoparametrowych sieci cieplnych przy ul. Cieślaka, ul. Koszalińskiej i ul. Szczecińskiej, polegające na wymianie starych odcinków sieci cieplnej na nowe sieci wykonane w technologii preizolowanej. Dodatkowo na kotłowni „Browarowa” przeprowadzono remont kapitalny układu odżużlania. W ramach inwestycji spółka wykonała kilkanaście podłączeń do miejskiej sieci cieplnej. Natomiast największą i najważniejszą inwestycją tego roku jest wymiana komina na kotłowni „Browarowa”.

Na kominie kotłowni przy ul. Cieślaka prowadzone są prace – na czym polegają?

Prace związane z kominem kotłowni „Browarowa” przy ul. Cieślaka polegają na demontażu starego (DN 1100, h = 50 m), dostawie i montażu nowego trzonu komina stalowego (DN 1000, h = 45 m). Wykonywane prace prowadzone są zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Szczecineckiego. Na czas montażu komina, spółka energię cieplną do odbiorców CWU kotłowni „Browarowa” będzie dostarczać z kotłowni KR-I mieszczącej się przy ul. Kołobrzeskiej, za pomocą spinki łączącej dwa systemy cieplne.

Jak wygląda sytuacja z węglem: czy nie ma problemu z zakupem? Jak wyglądają ceny węgla w stosunku do poprzedniego roku?

Na dzień dzisiejszy dostawy opału są realizowane zgodnie z planem. Obecnie odbywają się dostawy zakontraktowanego opału na sezon grzewczy 2020/2021. Ceny opału importowanego w stosunku do ubiegłego kontraktu są wyższe o 25%. Jednak, to co niepokoi spółkę to bardzo duży wzrost ceny uprawnień do emisji CO2. Kwotę jaką spółka musi doliczyć do każdej spalonej na kotłowni KR-I tony opału to ponad 500 zł.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie sezonu grzewczego? Czy spółka posiada jakieś prognozy z tym związane?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r., Nr16, poz. 92) sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Wobec powyższego nie ma konkretnego terminu (planu) rozpoczęcia sezonu grzewczego. O rozpoczęciu sezonu grzewczego decydują zarządcy spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Rozpoczęcie sezonu grzewczego przeważnie odbywa się w momencie, gdy najwięksi odbiorcy ciepła wystąpią z wnioskiem o dostawy energii cieplnej do nieruchomości, którymi zarządzają. Wówczas uruchamiany jest cały system grzewczy wraz z ciepłowniami, które w okresie letnim są wyłączone. Natomiast jeżeli istnieje techniczna możliwość, rozpoczęcie dostawy energii cieplnej może się odbyć na wniosek pojedynczych wspólnot mieszkaniowych. Należy zaznaczyć, że spółka nie dokonuje rozpoczęcia dostaw energii cieplnej na prośbę pojedynczych mieszkańców. Mieszkańcy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na ciepło do swoich zarządców nieruchomości, którzy w imieniu mieszkańców występują o dostawy energii cieplnej do MEC-u.

Jaka jest skala przyłączeń nowych odbiorców do sieci MEC?

Przez ostatnie dziesięć lat spółka podłączyła nieruchomości o łącznej mocy ponad 15 MW (ok. 330 obiektów). Całkowita powierzchnia nieruchomości, do których dostarczana jest energia cieplna to ponad 885 tys. m2. Na dzień dzisiejszy praktycznie wszyscy deweloperzy występują z wnioskiem o podłączenie nowobudowanych budynków do miejskiej sieci cieplnej. Dodatkowo z wnioskami występują właściciele nieruchomości, którzy dotychczas korzystali z innych źródeł wytwarzających energię cieplną jak kotły na paliwo stałe lub gazowe.

Źródło: iszczecinek.pl
Fot. MEC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *