CYKL WYBINARIÓW: PROJEKTY MODERNIZACJI CIEPŁOWNICTWA W KIERUNKU OZE

Zapraszamy na cykl, czterech webinarów, których głównym tematem będzie przedstawienie gotowych projektów modernizacji ciepłownictwa w kierunku OZE. Wykonawcy biorący udział w przedsięwzięciach NCBR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” i  „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” przedstawią przygotowane, gotowe do realizacji projekty, których głównym celem jest modernizacja ciepłowni konwencjonalnej: węglowej / gazowej / biomasowej do ciepłowni wykorzystującej w wytwarzaniu energii ponad 80% OZE (bez spalania biomasy).

Wykonawcy opracowali koncepcje modernizacji wybranego przez siebie systemu ciepłowniczego, zlokalizowanego w Polsce, a następnie dopracowali i zweryfikowali rozwiązanie wykorzystując profesjonalne oprogramowanie do modelowania matematycznego systemów ciepłowniczych.  Innowacyjna technologia będzie funkcjonowała w oparciu o lokalne źródła OZE (bez spalania biomasy) oraz magazyny ciepła. Wyniki opracowanych projektów przez wykonawców, wskazują, że średni wynik udziału OZE wynosi blisko 95%.

Powstałe rozwiązania są szansą na wdrożenie alternatywnej metody transformacji, pozwalając odejść od paliw kopalnych, na rzecz bezemisyjnych OZE. Przedstawione przez uczestników projektu, zweryfikowane przez ekspertów, modele numeryczny dowiodły, że dekarbonizacja ciepłownictwa oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej są możliwe.

Prezenterzy

Prowadzącym webinaria będzie Pan Marcin Popkiewicz – znany dziennikarz naukowy i popularyzator nauki specjalizujący się w klimatologii, energetyce i analizach megatrendów. Podczas każdego z czterech webinariów wykonawcy przedstawią projekty przygotowane w ramach przedsięwzięć. Pod koniec każdego webinarium przewidujemy czas dedykowany dla pytań od uczestników. Szczegółowa agenda webinariów dostępna jest pod poniżej zamieszczonymi linkami.

Uczestnicy webinariów

Webinaria adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowniczych, ale również wszystkich zainteresowanych rozwojem ciepłownictwa na bazie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Raporty

Zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich webinariach oraz do przeanalizowania raportów przygotowanych przez wykonawców „Rekomendacja Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu ciepłowniczego w kierunku OZE” w ramach przedsięwzięć Ciepłownia Przyszłości i Elektrociepłownia. Warto zapoznać się ze wszystkimi proponowanymi rozwiązaniami ponieważ szersza perspektywa ułatwi odnalezienie rozwiązania technicznego adekwatnego do aktualnych potrzeb Państwa ciepłowni.

Kiedy?

Webinarium nr1: 24 listopada br. godz. 11:00 – 13:00

11:00 – 11:20    Wstęp i prowadzenie: Marcin Popkiewicz

11:20 – 11:40     Ciepłownia OZE wraz z systemem sezonowych magazynów ciepła – Euros Energy HC Plant – Kamil Kwiatkowski, Tomasz Walczak, – Euros Energy

11:40 – 12:00     Budowa bezemisyjnego systemu dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Choszczno – Lilly Wolny – SEC Region, PlanEnergi

12:00 – 12:20     Bezpieczna i Czysta Energia dla Sokołowa –Robert Szlęzak –  ECN Spółka Akcyjna, ENERGOTECHNIKA, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, Biogas East, Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych

12:20 – 12:40     Elektrociepłownia Przyszłości – PEC w Końskich – Justyna Mirek, Michał Sadowski – Atende Industries, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ,,ENERGOPROJEKT-KATOWICE”

12:40 – 13:00     Pytania od uczestników

Webinarium nr 2: 29 listopada br. godz. 11:00 – 13:00

11:00 – 11: 20   Wstęp i prowadzenie: Marcin Popkiewicz

11:20 – 11:40     GHI Green Heat and Storage Integrator – Mariusz Twardawa – Rafako Innovation, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

11:40 – 12:00     Hybrydowa Ciepłownia OZE – Przemysław Kowalski –  RenBio

12:00 – 12:20     Innowacyjny system niskoemisyjnej ciepłowni przyszłości z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Wojciech Bujalski, Marcin Trojan, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Politechnika Krakowska, FHU Urządzenia Grzewcze Marek Czamara

12:20 – 12:40     Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE – Adrian Pason – Energetyka Solarna Ensol

12:40 – 13:00     Pytania od uczestników

Webinarium nr 3: 6 grudnia br. godz. 11:00 – 13:00

11:00 – 11:20     Wstęp i prowadzenie: Marcin Popkiewicz

11:20 – 11:40     Elektrociepłownia Biogazowa Euros Energy EHC Plant –  Kamil Kwiatkowski, Tomasz Walczak –  Euros Energy

11:40 – 12:00     Elektrociepłownia z ogniwami SOFC zasilana wodorem – Jędrzej Chmielewski – Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, ENERGA Ciepło Ostrołęka

12:00 – 12:20     Zielony Kogenerator Miejski – Mariusz Twardawa – Rafako Innovation, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

12:20 – 13:00     Pytania od uczestników

Webinarium nr 4: 14 grudnia br. godz. 11:00 – 13:00

11:00 – 11:20     Wstęp i prowadzenie: Marcin Popkiewicz

11:20 – 11:40     Kogeneracyjny układ wodorowy wspomagany magazynem ciepła  – Andrzej Kochaniewicz oraz Rafał Czekalski – Enea Ciepło, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR”

11:40 – 12:00     Elektrociepłownia w lokalnym klastrze energetycznym – Euros Energy EHC Plant – Kamil Kwiatkowski, Tomasz Walczak, Euros Energy

12:00 – 12:20     Zielone Elektrociepłownie – Daniel Raczkiewicz – konsorcjum Kancelaria Doradztwa Rynku Energii Daniel Raczkiewicz, Agrikomp Polska, Zielona Energia Michałowo, Zielone Elektrociepłownie

12:20 – 12:40     Innowacyjny zeroemisyjny system elektrociepłowni bazującej na odnawialnych źródłach energii i technologiach wodorowych – Wojciech Bujalski, Marcin Trojan – konsorcjum: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o., F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara.

12:40 – 13:00     Pytania od uczestników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *