CZARNOGÓRA STAWIA NA SIECI CIEPŁOWNICZE

Zanieczyszczenie powietrza w czarnogórskim mieście Pljevlja należy do najgorszych na Bałkanach Zachodnich, ale już w 2024 r. tamtejsi mieszkańcy powinni zyskać lepsze ogrzewanie i czystsze powietrze dzięki projektowi wykorzystania ciepła odpadowego z elektrociepłowni (TPP) Pljevlja.

Państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i konsorcjum Roto-Term z Pljevlji i Synergy Tech z Belgradu zawarły umowę o wartości 2,5 mln euro na ogrzewanie miejskie w Pljevlji. Umowę podpisali w TPP Pljevlja Nikola Rovčanin, dyrektor wykonawczy EPCG i dyrektor Roto-Term Nino Begović.

Zgodnie z umową konsorcjum ma za zadanie opracowanie projektu i innej dokumentacji technicznej dla rurociągu ciepłowniczego z elektrowni węglowej Pljevlja do miasta, który ma być budowany etapami. Pierwszy etap miałby długość 2,3 km.

Ogrzewanie miejskie jest częścią projektu modernizacji ekologicznej w TPP Pljevlja

Wprowadzenie ogrzewania miejskiego w Pljevlja jest integralną częścią projektu modernizacji ekologicznej w TPP Pljevlja, który rozpoczął się w kwietniu tego roku. Wpływ elektrowni na środowisko powinien być zminimalizowany, a poziom emisji azotu, siarki i cząstek stałych obniżony, aby spełnić dyrektywy Unii Europejskiej.

Pljevlja ma problemy z zanieczyszczeniem powietrza ze względu na bliskość TPP Pljevlja, ale także dlatego, że węgiel jest jednym z głównych źródeł ogrzewania domów w mieście. Projekt ekologicznej modernizacji i wykorzystanie ciepła odpadowego z obiektu mają na celu poprawę jakości powietrza.

Co warte odnotowania, Macedonia Północna prowadzi tego samego rodzaju projekt w Bitoli.

Nikola Rovčanin, dyrektor wykonawczy EPCG, powiedział, że plan ogrzewania miejskiego w Pljevlja sięga 40 lat wstecz. Wyraził nadzieję, że w 2024 roku istniejąca infrastruktura miasta zostanie podłączona do rurociągu z TPP Pljevlja, a następnie gmina rozszerzy sieć.

Projekt poprawi ochronę środowiska i stworzy warunki dla firm do inwestowania w Pljevlji, powiedział Rovčanin. Zaznaczył, że drugi etap projektu zostanie uruchomiony przez Administrację Robót Publicznych na początku przyszłego roku.

Kwota 2,5 mln EUR, która została wypłacona konsorcjum, stanowi połowę środków, które EPCG zaplanowało na realizację projektu, zgodnie ze swoimi planami biznesowymi i protokołem ustaleń z Administracją Robót Publicznych i gminą Pljevlja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *