DALSZY ROZWÓJ GEOTERMALNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W STOLICY WĘGIER

Lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze FŐTÁV i islandzka grupa Arctic Green Energy podpisały umowę o współpracy w zakresie budowy geotermalnych bloków ciepłowniczych w Budapeszcie o mocy od 10 MW do 20 MW.

Pierwszy projekt geotermalny na dużą skalę ma zostać zainstalowany i zintegrowany z dostawami ciepła w stolicy Węgier. Miejskie przedsiębiorstwo ciepłownicze FŐTÁV Nonprofit podpisało umowę o współpracy z Arctic Green Energy z Islandii w celu dodania od 10 MW do 20 MW do systemu ciepłowniczego.

Umowa obejmuje poszukiwanie potencjalnych lokalizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz ogólne przygotowania techniczne, ekonomiczne i prawne, podały oba podmioty. Zgodnie z Programem Zielonej Energetyki Cieplnej, Węgry zamierzają zmniejszyć udział gazu ziemnego w produkcji ciepła z 70% do 50% do 2030 roku.

Unia Europejska wyznaczyła cel 32% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i zaproponowała redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku w stosunku do poziomu zarejestrowanego w 1990 roku.

Projekt geotermalny w Budapeszcie może zaoszczędzić do 21.000 ton emisji dwutlenku węgla rocznie, zgodnie z ogłoszeniem. W tym środkowoeuropejskim kraju produkcja ciepła jest regulowana cenami administracyjnymi, więc ceny dla geotermalnych jednostek wytwórczych będą również kontrolowane przez węgierski Urząd Regulacji Energetyki i Użyteczności Publicznej.

W dłuższej perspektywie, FŐTÁV zamierza zainstalować 150 MW do 200 MW mocy w geotermalnych jednostkach wytwarzania ciepła w Budapeszcie. Spółka jest otwarta na inne przedsięwzięcia z Arktyką i innymi partnerami.

Islandzki deweloper i operator zielonej energii powiedział, że posiada 508 węzłów cieplnych i 4,1 GW mocy produkcyjnej energii cieplnej, obsługując 50 milionów metrów kwadratowych. Ma również duże plany ekspansji w Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich. Ponadto, jej największym biznesem jest spółka joint venture z Sinopec w Chinach, w której posiada 49% udziałów. Arctic twierdzi, że firma ma 35% udziału w rynku w tym najludniejszym kraju.

Źródło: Balkan Green Energy News
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *