DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ENERGIA PLUS DLA OZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Usprawnienie i racjonalizację gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie oraz zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko wniesie inwestycja spółki DRINK ID – producenta napojów z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzięki 14-milionowej pożyczce z NFOŚiGW beneficjent będzie mógł zutylizować odpady pochodzące z zakładu, wykorzystując je jednocześnie do produkcji ekologicznego paliwa – biogazu.

Budowa przyzakładowej biogazowni rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą, która ma wykorzystywać paliwo z zakładu DRINK ID Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Biogazownia będzie wyposażona w układ kogeneracyjny o mocy 250 kW i 238 kWt i spożytkuje substrat pochodzący z zakładu w postaci ścieków przemysłowych zawierających organiczne biodegradowalne frakcje, który zostanie wykorzystany do wytworzenia biogazu rolniczego.

Planowane jest również zagospodarowanie tzw. pofermentu powstającego w wyniku fermentacji metanowej poprzez oczyszczenie go do postaci wody – o parametrach dopuszczalnych wprowadzenie jej do środowiska lub zawrócenie z powrotem do zakładu tworząc obieg zamknięty.

Inwestycja zaowocuje uzyskaniem także efektów ekologicznych w postaci redukcji zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wyprodukowana w biogazowni energia elektryczna zostanie przeznaczona w 100% na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej. Natomiast energia cieplna zostanie wykorzystana na potrzeby własne biogazowni rolniczej i infrastruktury towarzyszącej. W przypadku nadwyżek ciepło będzie służyło podstawowej działalności DRINK ID.

Koszt całkowity inwestycji to: 16,5 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *