DOOSAN WYGRYWA KONTRAKT NA BUDOWĘ ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW NA ENERGIĘ

Koreańska firma inżynieryjno-zaopatrzeniowa Doosan Heavy Industries & Construction otrzymała kontrakt na dostawę nowego zakładu przetwarzania odpadów na energię w Olsztynie.

Doosan Heavy Industries & Construction współpracuje z niemiecką spółką zależną Doosan Lentjes przy realizacji tego projektu. Dobra Energia dla Olsztyna podpisała umowę i będzie właścicielem oraz operatorem zakładu przetwarzania odpadów na energię. Elektrownia będzie opierać się na chłodzonym wodą rusztem i kotłem przeciwprądowym Doosan Lentjes, a także na technologii oczyszczania spalin.

Doosan dostarczy całą instalację jednoliniową, w tym ruszt spalinowy, kocioł i Circoclean oczyszczania spalin oraz Selective Catalytic Reduction (SCR). Ponadto, częścią dostawy będą roboty budowlane i dwa gazowe kotły szczytowe (PLB) wraz z zarządzaniem budową.

Współfinansowany przez UE zakład będzie spełniał wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i utylizacji, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (Best Available Techniques Reference).

Nowy zakład, który ma zostać oddany do użytku w 2023 r., będzie w stanie przetworzyć do 110 tys. ton odpadowych paliw pochodnych (RDF) rocznie, produkowanych przez mieszkańców Olsztyna. Pokrywając około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, nowy zakład pomoże zrekompensować straty ciepła, które w niedalekiej przyszłości towarzyszyć będą zamknięciu lokalnej elektrowni węglowej Michelin.

Gerhard Lohe, dyrektor ds. produktów, marnotrawstwo energii w Doosan Lentjes, powiedział: “Ten projekt jest pierwszym zakładem przetwarzania odpadów na energię, który DHIC i Doosan Lentjes realizują wspólnie. Dowodzi to, że międzynarodowe doświadczenie EPC w budowie dużych instalacji, jak również bogate dziedzictwo i kompetencje w zakresie nowoczesnej technologii WtE, to silne połączenie możliwości, które spełnia wymagania branży. Klienci mogą zatem oczekiwać od jednego źródła zoptymalizowanej pod względem interfejsów realizacji projektu. Nasze dwie firmy mogą poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych, ale i mniejszych projektów elektrowni na całym świecie. Wspólne wejście na globalny rynek WtE stanowi teraz kolejny krok w wykorzystaniu efektów synergii w ramach Grupy”.

Mariusz Marciniak, dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, dodaje: “Nowy zakład w Olsztynie będzie kamieniem milowym w poprawie infrastruktury gospodarki odpadami w Polsce. Jest to ósmy zakład tego typu, który ma powstać w kraju i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów unijnej hierarchii postępowania z odpadami. Hierarchia ta daje pierwszeństwo odzyskowi energii z odpadów przed zwykłym składowaniem, a tym samym wymaga wykorzystania potencjału energetycznego odpadów stałych. Jeden z ośmiu zakładów, ten w Krakowie, został zbudowany przy zaangażowaniu Doosana Lentjesa jako dostawcy technologii dla rusztów i kotłów. Zakład korzysta z doświadczeń technologicznych Doosan Lentjes i od 2013 roku niezawodnie przetwarza odpady komunalne z regionu Krakowa na energię. Doosan Lentjes wykorzysta doświadczenie zdobyte w Krakowie do realizacji drugiego projektu, wygranego niedawno na polskim rynku, z korzyścią dla klienta i odbiorcy końcowego, lokalnego dostawcy energii, MPEC Olsztyn”.

Źródło: PEi Power Engineering International
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *