DOTACJE NA KOLEKTORY SŁONECZNE I POMPY CIEPŁA

Mieszkańcy Białegostoku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska: wymianę ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych. Inwestycje będą realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku.

Do składania wniosków o udzielenie dotacji uprawnione są osoby fizyczne. Na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji, przeznaczono 345 tys. zł.

„Białystok jest czystym miastem, jednak przede wszystkim na osiedlach domów jednorodzinnych zdarzają się dni, gdy przekroczone są normy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego po raz kolejny rozpoczynamy nabór wniosków do programu, w którym mieszkańcy mogą uzyskać dotację na wymianę tak zwanych kopciuchów, czyli przestarzałych pieców będących źródłem zanieczyszczeń” – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 45 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Miasto dofinansowuje: trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego, zainstalowaniu pomp ciepła, zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od do 16 lipca 2021 r. To już drugi nabór wniosków w tym roku. W pierwszym naborze wnioski o udzielenie dotacji można było składać do 7 maja 2021 r. Wpłynęło 39 wniosków, w tym 33 wniosków na wymianę kotłów, 3 wnioski na instalację kolektorów słonecznych, 2 wnioski na instalacje pompy ciepła i jeden wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z 39 złożonych wniosków 8 zostało odrzuconych.

Po raz pierwszy nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku Miasto ogłosiło w 2016 r. Był to projekt pilotażowy i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W 2020 r. ogłoszono dwa nabory wniosków i łącznie z budżetu Miasta na dotacje w ramach PONE przekazano 67 331 zł.

Źródło: UM Białystok
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *