DUŃSKA AGENCJA ENERGETYCZNA MA PODZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ SPECJALISTYCZNĄ Z ZAKRESU ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Duńska Agencja Energii ma dzielić się doświadczeniami kraju w zakresie zielonych przemian i rozwiązań finansowych mających na celu pomoc krajom rozwijającym się. Podpisała ona umowę z Funduszem Inwestycyjnym na rzecz Krajów Rozwijających się (IFU) w celu wsparcia dziesięciu krajów, w tym Indii, Egiptu, Etiopii, Meksyku i Wietnamu.

Agencja stwierdziła, że mobilizacja kapitału jest kluczowa dla przeprowadzenia zielonej transformacji w sektorze energetycznym. Jednocześnie finansowanie ma również duże znaczenie dla duńskiego eksportu rozwiązań z zakresu zielonej energii.

Dlatego też Duńska Agencja Energetyczna i IFU nawiązują obecnie bliższą współpracę w celu zwiększenia wymiany wiedzy i wzmocnienia duńskich rozwiązań. Dotyczy to w szczególności takich obszarów, jak wiatr, ciepłownictwo komunalne i efektywność energetyczna.

Dyrektor generalny IFU Torben Huss powiedział: “W krajach wschodzących i rozwijających się istnieje ogromny potencjał dla zielonej energii i jestem przekonany, że dzięki bliższej współpracy pomiędzy Duńską Agencją Energetyczną i IFU możemy zwiększyć nasz wkład zarówno w zieloną transformację, jak i w sukces duńskich przedsiębiorstw na wielu trudniejszych rynkach”.

Dyrektor Duńskiej Agencji Energetycznej Kristoffer Böttzauw dodał, że ściślejsza współpraca z IFU będzie miała istotne znaczenie dla realizacji zwiększonej koncentracji rządu duńskiego na pozyskiwaniu międzynarodowego finansowania na rzecz klimatu. “Doświadczamy, że w wielu krajach rozwijających się i wschodzących, w których Duńska Agencja Energetyczna posiada partnerstwa energetyczne, rośnie zapotrzebowanie na finansowanie działań związanych z klimatem.

“W związku z tym, zarówno w Danii, jak i w naszych krajach partnerskich, możemy pomóc w zmobilizowaniu kapitału” – dodał.

Źródło: DEA
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *