EBI PRZEZNACZA 375 MLN EUR NA PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GRECJI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się przyznać 375 mln EUR na wsparcie programu Helektra w Grecji, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych, szkołach, szpitalach i obiektach sportowych.

Program ten, prowadzony przez Ministerstwo Środowiska i Energii i zarządzany przez Fundusz Depozytów Konsygnacyjnych i Kredytów, ma na celu poprawę izolacji, wymianę przestarzałego sprzętu grzewczego i chłodniczego oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Oczekuje się, że program ten przyniesie oszczędności energii w budynkach publicznych wynoszące co najmniej 30%, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i emisję gazów cieplarnianych (GHG).

Grecja zamierza ograniczyć zużycie energii pierwotnej do 22,5 Mtoe w 2030 r. (co najmniej 7 Mtoe skumulowanych oszczędności energii w okresie 2021-2030), a zużycie energii końcowej do 16,1-16,5 Mtoe do 2030 r. (poprawa efektywności energetycznej o 38 % w porównaniu z poziomem odniesienia).

Źródło: Enerdata
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *