ECO BUDUJE KOGENERACJĘ W TARNOBRZEGU

ECO Kogeneracja z Opola, spółka należąca do Grupy Kapitałowej ECO, podpisała umowę z firmą Bergerat Monnoyeur (dawniej Eneria) na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu. Inwestycja warta niemal 54 mln złotych zostanie sfinansowana ze środków własnych, jednak trwają prace nad pozyskaniem wsparcia finansowego ze źródeł unijnych. 

– Źródło kogeneracyjne będzie składało się z czterech jednostek wytwórczych opartych o silniki gazowe CATERPILLAR i będzie generowało moc elektryczną około 8MWe oraz cieplną na poziomie 7,6MWt – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja. – To będzie nasz drugi układ kogeneracyjny w mieście Tarnobrzeg, a budowa ruszy już wkrótce.   

ECO Kogeneracja dla układu kogeneracyjnego w Tarnobrzegu ma już zapewnioną premię kogeneracyjną. Zapewniła ją sobie wygrywając w czerwcu 2021r. aukcję na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego. 

System ciepłowniczy w Tarnobrzegu w momencie uruchomienia nowej kogeneracji zyska status systemu efektywnego energetycznie. Będzie to trzeci po Opolu i Jeleniej Górze system efektywny energetycznie w Grupie Kapitałowej ECO.   

– Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu przy wykorzystaniu paliwa gazowego, a w przyszłości również współspalania zielonego wodoru, osiągniemy efekt redukcji energii pierwotnej w ilości ponad 4,5 tys. ton zaoszczędzonego węgla rocznie. Emisja CO2 będzie mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej o ponad 35 tys. ton w skali roku – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – To nasz kolejny krok na drodze do zielonej transformacji.   

Nowy układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej zlokalizowany będzie na terenie części obecnego placu węglowego ciepłowni miejskiej ECO Tarnobrzeg przy ul. Borów w Tarnobrzegu. Zakończenie prac przewidziane jest na początek 2025 roku. 

ECO Kogeneracja eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Opolu i Żaganiu. W budowie są kolejne układy w Żarach i Nowej Soli. Wszystkie dostarczają energię do systemów ciepłowniczych Grupy Kapitałowej ECO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *