ECO KOGENERACJA UZYSKAŁA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ DLA KOLEJNYCH PROJEKTÓW

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji Urzędu Regulacji Energetyki siedem jednostek kogeneracyjnych z całej Polski będzie mogło uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej w łącznej wysokości ponad 451 mln zł. Dwie z nich zbuduje ECO Kogeneracja.

ECO Kogeneracja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej ECO znalazła się w gronie 6 firm w Polsce, które decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskały tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji. W dniach 22-24 czerwca 2021r. odbyła się kolejna aukcja na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW.

Dwie jednostki – o mocy elektrycznej 8 MWe i mocy cieplnej 7,8 MWt każda – powstaną w Opolu i Tarnobrzegu. Przekazanie do eksploatacji nowych gazowych układów kogeneracyjnych planowane jest na lata 2024/25 rok.

Obecnie trwa budowa trzeciego układu kogeneracyjnego w Opolu przy ul. Harcerskiej. – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA. – Układ ren rozpocznie pracę w ostatnim kwartale 2022 roku. Kiedy w 2025 roku dołączy do niego bliźniacza nowa jednostka mieszkańcy Opola będą całe lato cieszyć się ciepłem produkowanym wyłącznie w wysokosprawnych źródłach gazowych. Konsekwentnie minimalizujemy udział węgla w naszym portfelu paliw. To jeden z najważniejszych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ECO – dodaje M. Romanowicz.

Faktycznie, produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie, pozwoli zmniejszyć zużycie węgla o ponad 5,4 tys. ton, w porównaniu do produkcji w tradycyjnych węglowych układach. Emisja CO2 będzie mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej o prawie 43,2 tys. ton w skali roku.

Identyczny efekt ekologiczny zapewni wybudowanie układu w Tarnobrzegu. Będzie to drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej w tym mieście, a jego włączenie do technologicznej układanki wytwórczej pozwoli tarnobrzeskiemu systemowi ciepłowniczemu uzyskać status systemu efektywnego energetycznie.

Każda z tych inwestycji jest warta niemal 30 mln złotych – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. ekonomicznych ECO – dla każdej z nich szukamy alternatywnych źródeł finansowania w postaci wsparcia unijnego czy funduszy norweskich. Ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły, ale też nie jest to sprawa warunkująca realizację tych inwestycji.
Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowych źródeł kogeneracyjnych.

Dla obu układów mamy już gotowe projekty budowlane – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – otrzymaliśmy również pozwolenia na budowę. Wkrótce ogłosimy postępowania przetargowe, które pozwolą na wybór wykonawców układów w Opolu i Tarnobrzegu. Jednostka opolska stanie przy ul. Harcerskiej, naprzeciwko opolskiej elektrociepłowni. W Tarnobrzegu nowy układ powstanie w części placu węglowego, bo składy opału w ciepłowniach i elektrociepłowniach Grupy Kapitałowej ECO zajmują coraz mniej miejsca i można je efektywniej wykorzystać.

Dla przypomnienia, kogeneracja jest technologią, która pozwala na wytwarzanie zarówno ciepła jak i energii elektrycznej w jednym procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie, ze względu na oszczędność paliwa (np. gazu) jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów masowej produkcji energii.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która jest pionierem rozwoju kogeneracji w Polsce, posiada obecnie 7 aktywnych źródeł tego typu.

Źródło: ECO
Fot. ECO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *