ECO KUTNO Z NOWĄ STRATEGIĄ OSIĄGNIĘCIA STATUSU EFEKTYWNEGO SYSTEMU

W związku z zakończeniem budowy budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Oporowskiej 10 A w Kutnie, będącego jednocześnie nową siedzibą spółki, w dniu 28 października br. w odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję.

Wśród zaproszonych na uroczyste otwarcie gości znaleźli się m.in. Zarząd ECO SA, Przedstawiciele Rady Nadzorczej ECO Kutno, Prezydent i Wiceprezydenci Miasta Kutno, Starosta i Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego, przedstawiciele firmy Vester – Wykonawcy inwestycji.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Pana Pawła Łuczaka, który omówił strategię działań spółki zmierzającą w kierunku osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie, a której elementem była optymalizacja majątku i wiążące się z nią: likwidacja sieci napowietrznej, sprzedaż nieruchomości przy ul. Metalowej 10 i w konsekwencji budowa nowej siedziby w sąsiedztwie Ciepłowni Miejskiej nr 1.

W dalszej części prezentacji, ciekawostkami z przebiegu inwestycji podzielił się Pan Adam Handzelewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Vester” będącego wykonawcą budynku. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na niewątpliwy sukces wyjątkowo sprawnej organizacji całego przedsięwzięcia, za sprawą której budynek oddany do użytkowania – przed zaplanowanym terminem – po 9 miesiącach (podczas których konieczna była 1,5 miesięczna przerwa spowodowana niskimi temperaturami) od przekazania placu budowy w styczniu br.

Na kolejnym etapie spotkania goście zostali zaproszeni do obejrzenia całego obiektu, a następnie przeszli do sąsiadujących budynków kogeneracji i Ciepłowni Miejskiej nr 1, gdzie mieli możliwość zobaczenia wszystkich etapów związanych z produkcją ciepła systemowego w Kutnie.

Źródło: ECO Kutno
Fot. ECO Kutno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *