ECO URUCHAMIA W OPOLU JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH UKŁADÓW WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W POLSCE

Dziś oficjalnie uruchomiona została w Opolu wysokosprawna kogeneracja gazowa. To jedna z najnowocześniejszych w Polsce instalacji tego typu. Inwestycja warta ponad 35 mln złotych została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszty obejmują budowę układu i 3-letni serwis. Wsparcie w wysokości 50% całej inwestycji było możliwe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryła spółka ECO Kogeneracja z Grupy Kapitałowej ECO.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie, pozwoli zmniejszyć zużycie węgla o ponad 5,4 tys. ton, w porównaniu do produkcji w tradycyjnych węglowych układach. Emisja CO2 będzie więc mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej o prawie 43,2 tys. ton w skali roku. 

Moc elektryczna nowego źródła w Opolu to 8 MW, a moc cieplna źródła 7,8 MW. 

Spółka ECO Kogeneracja decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskała dla tego źródła tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej. 

Opolski koncern ciepłowniczy ECO SA jest pionierem ekologicznych technologii. Pierwszy układ kogeneracyjny stanął w Opolu przy ul. Harcerskiej 15 już pod koniec lat 90-tych XX wieku. W 1999r. konfigurację opolskiego źródła zasiliła kogeneracyjna turbina gazowa o mocy elektrycznej 7,3 MW i cieplnej 14,2 MW. Gazowe układy kogeneracyjne Grupy ECO pracują obecnie w Kutnie, Malborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Opolu i Żaganiu. Dobiega końca budowa układów w Żarach i Nowej Soli, a w Opolu stanie kolejny układ, na którego budowę została już podpisana umowa z wykonawcą. 

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, wyznaczając ramy transformacji energetycznej, która ma prowadzić do stopniowego dochodzenia do neutralności klimatycznej, promuje kogeneracyjne układy gazowe. Są to bowiem źródła energii klasyfikowane przez ekspertów jako te o możliwie najniższej emisyjności. 

W uroczystości uruchomienia wysokosprawnej kogeneracji w Opolu brali udział przedstawiciele Grupy Kapitałowej ECO, władze miasta Opola, przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz wykonawców inwestycji.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *