EFEKTYWNY SYSTEM ENERGETYCZNY W MORĄGU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze środkami krajowymi inwestycję budowy kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Morągu. Dotacja z NFOŚiGW z programu Ciepłownictwo Powiatowe to 3 mln zł, natomiast pożyczka wyniesie ponad 4,7 mln zł. Po realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2024 r. miasto uzyska status systemu efektywnego energetycznie.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Morągu obejmie montaż kotła o mocy znamionowej 4 MW zasilanego biomasą w istniejącej kotłowni znajdującej się w budynku MPEC Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej. Kocioł ten stanie się podstawowym źródłem energii cieplnej.

Obecnie w kotłowni znajdują się 2 kotły węglowe o mocach znamionowych 8 MW i 6 MW. Projektowany kocioł na biomasę będzie pracował w podstawie przez około 8 200 godzin w roku (pozostały okres przeznaczony będzie na przeglądy i serwisy). W sezonie letnim kocioł będzie głównym źródłem ciepła pracującym w kierunku podgrzewania wody, natomiast w sezonie grzewczym współpracować będzie z jednym z węglowych, w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. W okresie krótkich przeglądów i serwisów kotła na biomasę zapotrzebowanie na ciepło będzie pokrywane całkowicie przez istniejące kotły węglowe.

Przewiduje się, iż produkcja energii cieplnej z biomasy będzie wynosiła ok. 55% całkowitej produkcji tego rodzaju energii. Wśród uzyskanych efektów ekologicznych związanych z budową nowej kotłowni znajdzie się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji pyłu a także redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 6 czerwca br. w Olsztynie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego i prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu Adama Maruszaka. W uroczystości udział wzięli dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska Sergiusz Kieruzel a także II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski oraz parlamentarzyści z regionu.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *